یحیی فضلی
[ همه پیام ها ] پیام های يحيي فضلي (1 مورد)
  سوره بینة آیه 1 - رحمت الهی
این آیه بوضوح بیانگر رحمت واسعه خداوند به همه بندگانش هست. خداوند در زمینه هدایت، مشرکین و مومنین را جدا نمیداند و دلایل بینه را برای عموم بندگانش عرضه میکند. در حقیقت این ما بندگانیم که جبهه خودمان را مشخص میکنیم که از اهل کتاب باشیم و یا از مشرکین.
[ همه نکته ها ] نکته های يحيي فضلي (1 مورد)
  سوره بقرة آیه 11 - درک افساد و اصلاح
از آیه 11 سوره بقره چنین بنظر میرسد که منافقین ذاتا و قلبا مفسدند و در گمراهی خود دچار جهل مرکب نیز هستند و خود را اصلاحگر میدانند در حالیکه آثار اجتماعی اقدامات آنها کل جامعه را در برمیگیرد.