محترم سلجوقی
[ همه نکته ها ] نکته های محترم سلجوقي (1 مورد)
  سوره هود آیه 86 - انتخاب مومنانه
سود اگر از جانب خدا هم نباشد ممکن است تا مدتی باقی بماند طوری که لفظ بقیه بر آن صدق کند اما شرط ایمان ظاهرا این است که مومن به سمت هر سودی گرایش پیدا نمی کندبلکه دنبال بهترینش می رود. مقایسه کنید با آخر آیه 278 از یوره بقره : وذروا ما بقی من الربوا ان کنتم مومنین