مهدی رضایی
[ همه نکته ها ] نکته های مهدي رضايي (1 مورد)
  سوره بقرة آیه 2 - تفاوت آن کتاب و این کتاب
باید به کلمه ذالک و هذا بیشتر دقت شود. آن کتاب در قرآن همان ام الکتاب است که در قرآن بارها درباره آن توضیح داده شده و نزد پروردگار است و قرآن در آن قرار دارد. (سوره واقعه آیات 77 تا 80)
خداوند در آیات 4 و 5 سوره زخرف خیلی صریح می فرماید که این کتاب یعنی قرآن در ام الکتاب محفوظ است و قرآن را از گناه کاران دریغ نمی کند در حالیکه آن کتاب ( ام الکتاب) مخصوص متقیان است.
آیات بسیاری دیگری هم هستند که درباره ام الکتاب ذکر شده از جمله تسلط کامل جبریل امین به آن کتاب و ...