از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علواکبیرا): (و بر بنی اسرائیل چنین حکم راندیم که ای بنی اسرائیل شما حتما دوباردر زمین فساد و خونریزی می کنید و هر آینه استکبار و سرکشی بزرگی می نمائید) (قضا) یعنی حکم فیصله دهنده ، (علو) یعنی ارتفاع که کنایه از ظلم وتعدی است می فرماید، بنی اسرائیل را در کتاب تورات اخبار قاطع دادیم و به آنها اعلام نمودیم که شما گروه بنی اسرائیل به زودی در زمین فساد خواهیدکرد، (یعنی در فلسطین و اطراف آن ) و این فساد را دو نوبت پشت سر هم مرتکب خواهید شد، و با طغیان و تعدی و ظلم در زمین گردنگشی می نمایید. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه نصيري خليلي - مخزن العرفان در تفسیر قرآن، ج‏7، ص: 274
خداى متعال برسولش خبر میدهد که ما در کتاب تورات ببنى اسرائیل خبر دادیم و اعلام نمودیم که محققا و بدون شک ذریّه و اولادان شما در زمین دو مرتبه فساد خواهند نمود و علوّ و سرکشى میکنند و فساد بزرگ در زمین مینمایند بریختن خون انبیاء و اخذ عدوانى، و بقول ابن عباس و ابن مسعود و ابن زید فساد اول آنها کشتن زکریّا (ع) و فساد دوم قتل یحیى بن زکریا (ع) بود پس از کشتن زکریا خداوند بر آنان (شاپور ذو الاکتاف) سلطانى از ملوک فارس را مسلط گردانید، و پس از کشتن یحیى بر آنان بخت نصر را مسلط گردانید و آن مردى از بابل بود و این عذابها پاداش سرکشى و علوّ آنها بود که در زمین فساد نمودند.
و بقولى فساد اول آنها کشتن شعیاى پیغمبر بود و فساد دوم قتل یحیى، و محمد بن اسحق گفته مرتبه اول بخت نصر بر آنها مسلط گردید و در مرتبه دوم ملکى از پادشاهان بابل، و بقول دیگر اول جالوت بر آنها مسلط گردید و داود جالوت را کشت و دوم بخت نصر. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - اثنی عشری
وَ قَضَیْنا إِلى‌ بَنِی إِسْرائِیلَ فِی الْکِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِی الْأَرْضِ مَرَّتَیْنِ وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا کَبِیراً «4»
بعد از آن شمه‌اى از گزارشات بنى اسرائیل را بیان فرماید که:
وَ قَضَیْنا إِلى‌ بَنِی إِسْرائِیلَ‌: و اعلام کردیم و خبر دادیم بنى اسرائیل را.
فِی الْکِتابِ‌: در کتاب تورات که: لَتُفْسِدُنَّ فِی الْأَرْضِ مَرَّتَیْنِ‌: هر آینه البته البته فساد مى‌کنید در زمین دو مرتبه.
مفسرین‌ «1» را اقوالى است: 1- فساد اول قتل زکریا علیه السّلام و فساد دوم قتل یحیى علیه السّلام بنابر قول ابن عباس و ابن مسعود و ابن زید پس مسلط گردانید خداى تعالى در کشتن زکریا شاپور ذو الاکتاف را و در کشتن یحیى علیه السّلام بخت النصر را بر ایشان.
2- مراد فساد اول کشتن شعیب و دومى کشتن یحیى علیه السّلام و در اول بخت النصر مسلط و در دومى یکى از سلاطین بابل.
3- فساد اول طغیان جالوت که داود علیه السّلام او را کشت، و دوم- سلطه بخت النصر.
وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا کَبِیراً: و هرآینه البته البته سرکشى و تکبر و جرئت کنید بر خداوند سبحان جرئت بزرگى که مستوجب سخط و غضب الهى شوید.
در کافى‌ «2» و عیاشى‌ «3» و برهان‌ «4» روایت از حضرت صادق علیه السّلام که تفسیر فرموده دو فساد را به کشتن حضرت على بن ابى طالب علیه السّلام و طعن حضرت امام حسن علیه السّلام و علو کبیر را تفسیر فرموده به کشتن حضرت امام حسین علیه السّلام. بنابراین فرمایش حضرت، باطن آیه شریفه را بیان فرماید.
تنبیه: آیه شریفه بر وجه اعجاز باشد نسبت به بنى اسرائیل، زیرا این قضیه‌اخبار از غیب و بعد هم مخبر بر وفق خبر صادق آمد. و ایضا اخبار پیغمبر ما ایشان را از این واقعه، یکى از معجزات آن سرور و حقانیت و صادقیت آن حضرت را ثابت کرد، زیرا اعلام این امر، ممکن نیست مگر به وحى الهى و تعلیم سبحانى [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » اطیب البیان
وَ قَضَینا إِلی‌ بَنِی‌ إِسرائِیل‌َ فِی‌ الکِتاب‌ِ لَتُفسِدُن‌َّ فِی‌ الأَرض‌ِ مَرَّتَین‌ِ وَ لَتَعلُن‌َّ عُلُوًّا کَبِیراً «4»
و خبر دادیم‌ و اعلام‌ نمودیم‌ بسوی‌ بنی‌ اسرائیل‌ ‌در‌ کتاب‌ توریة ‌که‌ ‌هر‌ آینه‌ ‌شما‌ فساد میکنید ‌در‌ روی‌ زمین‌ دو مرتبه‌ و ‌هر‌ آینه‌ طغیان‌ و سرکشی‌ و بلند پروازی‌ میکنید بسیار بلند پروازی‌ بزرگی‌ مفسّرین‌ ‌در‌ بیان‌ مرتین‌ فساد ‌هر‌ کدام‌ چیزی‌ گفتند تمام‌ بی‌مدرک‌ و تفسیر برأی‌ ‌است‌ و خیال‌ بافی‌ و خداوند بیان‌ نفرموده‌ ‌ما نمیتوانیم‌ بدون‌ مدرک‌ صحبت‌ کنیم‌ لکن‌ فساد بنی‌ اسرائیل‌ ‌از‌ سیر ‌در‌ شرک‌ و بت‌ پرستی‌ و قتل‌ انبیاء و خرابی‌ بیت‌ المقدس‌ و ‌از‌ ‌بین‌ بردن‌ توریة چندین‌ مرتبه‌ و سلاطین‌ مشرک‌ ‌آنها‌ و خون‌ ریزیهای‌ زیاد بسیار بوده‌ و ‌ما ‌در‌ مجلد اوّل‌ کلم‌ الطیب‌ ‌از‌ صفحه‌ 262 ‌الی‌ صفحه‌ 274 ‌در‌ 12 ص‌ شرح‌ فسادها و ظلمها و شرکهای‌ ‌آنها‌ ‌را‌ ‌از‌ کتب‌ ‌خود‌ یهود ‌که‌ تعبیر بعهد قدیم‌ میکنند و کتب‌ وحی‌ میشمارند بیان‌ کرده‌ایم‌ ‌از‌ زمان‌ ‌بعد‌ ‌از‌ موسی‌ ‌تا‌ زمان‌ عروج‌ مسیح‌ مستدعی‌ هستم‌ لطفا مراجعه‌ فرمائید وَ قَضَینا إِلی‌ بَنِی‌ إِسرائِیل‌َ قضی‌ الهی‌ فعل‌ حق‌ ‌است‌ و ‌در‌ اینجا بمعنی‌ فرستادیم‌ و خبر دادیم‌ بسوی‌ بنی‌ اسرائیل‌ (‌فی‌ الکتاب‌) ‌که‌ ظاهرا توریة ‌باشد‌ لَتُفسِدُن‌َّ فِی‌ الأَرض‌ِ فساد ‌در‌ زمین‌ شرک‌ و ظلم‌ و تعدی‌ و تجاوز و امثال‌ اینها ‌است‌ مرتین‌ چه‌ اندازه‌ ‌از‌ انبیاء ‌را‌ کشتند سوزانیدند ‌در‌دیگ‌جوشانیدند زنده‌ زیر خاک‌ کردند محتمل‌ ‌است‌ بگوئیم‌ مره‌ اولی‌ ‌بعد‌ ‌از‌ زمان‌ حضرت‌ موسی‌ بوده‌ ‌تا‌ زمان‌ حضرت‌ داود و سلیمان‌ و مره‌ ثانیه‌ ‌بعد‌ ‌از‌ زمان‌ سلیمان‌ بوده‌ ‌تا‌ زمان‌ مسیح‌ و اللّه‌ العالم‌ وَ لَتَعلُن‌َّ عُلُوًّا کَبِیراً ‌هر‌ سلطان‌ کافر مشرکی‌ ‌از‌ ‌آنها‌ چه‌ اندازه‌ اخراج‌ بلد کردند چه‌ اندازه‌ اسیر کردند چه‌ اندازه‌ کشتند و بیت‌ المقدس‌ ‌را‌ خراب‌ کردند و ‌در‌ تمام‌ کوچه‌های‌ اورشلیم‌ بت‌ نصب‌ کردند و دیگر اسمی‌ ‌از‌ موسی‌ و تورات‌ نبود. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » برگزیده تفسیر نمونه
(آیه 4)- سپس به ذکر گوشه‌ای از تاریخ پرماجرای بنی اسرائیل پرداخته، می‌گوید: «و ما در کتاب (تورات) به بنی اسرائیل اعلام کردیم که شما در زمین، دو بار فساد خواهید کرد، و راه طغیان بزرگی را در پیش خواهید گرفت» (وَ قَضَیْنا إِلی بَنِی إِسْرائِیلَ فِی الْکِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِی الْأَرْضِ مَرَّتَیْنِ وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا کَبِیراً).
منظور از کلمه «الارض» به قرینه آیات بعد سرزمین مقدس فلسطین است که «مسجد الاقصی» در آن واقع شده است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر احسن الحدیث
وَ قَضَیْنٰا إِلىٰ بَنِی إِسْرٰائِیلَ فِی اَلْکِتٰابِ لَتُفْسِدُنَّ فِی اَلْأَرْضِ مَرَّتَیْنِ وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا کَبِیراً منظور از «قضینا» اعلام و از کتاب، تورات، است لازم و نون تأکید در دو فعل «لتفسدن» «لتعلن» براى حتمى بودن خبر است، یعنى در تورات به اسرائیل اعلام کردیم که در زمین فلسطین و اطراف آن، حتما دو دفعه فساد و طغیان خواهید کرد، ظاهرا منظور فساد و طغیان میان خودشان است مانند یَکْفُرُونَ بِآیٰاتِ اَللّٰهِ وَ یَقْتُلُونَ اَلنَّبِیِّینَ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر کاشف
وَ قَضَیْنٰا إِلىٰ بَنِی إِسْرٰائِیلَ فِی اَلْکِتٰابِ مراد از قضا در اینجا وحى کردن و اعلام نمودن است، نه حکم کردن و فرمان دادن؛ زیرا خداوند به فساد حکم نمى کند: «بگو: خداوند به گناه دستور نمى دهد» مراد از کتاب، توراتى است که بر موسى نازل شد؛ زیرا خدا مى گوید: «به موسى کتاب دادیم» معناى آیه چنین است: خدا به بنى اسرائیل خبر داد که پسینیان آنان به زودى در زمین دوبار فساد خواهند کرد 2 لَتُفْسِدُنَّ فِی اَلْأَرْضِ مَرَّتَیْنِ مقصود از فساد در اینجا، معناى عمومى این واژه، یعنى کفر، دروغگویى، خوردن ربا، توطئه کردن ها و امثال آن نیست؛ زیرا این کارها، آیین و رسم اسرائیلیان در هر زمان و نسلى و در هر دوره از دوران هاى زندگى آنهاست، چنان که خداوند فرموده است: «یهود گفتند که دست خدا بسته است دست هاى خودشان بسته باد و بدین سخن که گفتند ملعون گشتند هرگاه که آتش جنگ را افروختند، خدا خاموشش ساخت و آنان در روى زمین به فساد مى کوشند و خدا مفسدان را دوست ندارد» همانا مقصود از افساد در اینجا، معناى ویژۀ آن مى باشد که عبارت است از: حکومت و سلطه و اینکه حکومت بنى اسرائیل، ذاتا ایجاد فساد است؛ زیرا خداوند خطاب به آنان مى گوید: 3 وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا کَبِیراً قرآن کریم واژۀ علو را به معناى سرکشى و فساد کردن به کار مى برد خداوند فرموده است: «إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاٰ فِی اَلْأَرْضِ ؛ فرعون سرکشى کرد در زمین» نیز گفته است: «تِلْکَ اَلدّٰارُ اَلْآخِرَةُ نَجْعَلُهٰا لِلَّذِینَ لاٰ یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی اَلْأَرْضِ وَ لاٰ فَسٰاداً وَ اَلْعٰاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ ؛ این سراى آخرت را از آن کسانى ساخته ایم که در این جهان نه خواهان سرکشى اند و نه خواهان فساد و سرانجام نیک از آن پرهیزکاران است» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.