از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » اطلاعات خودم
کاتب- اسم مفرد مذکر حقیقی -مشتق ( اسم فاعل ) - ثلاثی مجرد- نکره - معرب و منصرف
رهان -اسم مصدر - مفرد مذکر مجازی - جامد مصدری - ثلاثی مجرد- نکره- معرب و منصرف
مقبوضة - اسم مفرد مؤنث مجازی - مشتق (اسم مفعول ) ثلاثی مجرد- نکره معرب ومنصرف
یُؤَدِّ - فعل مضارع مجزوم ( امرغایب ) ثلاثی مجرد مفرد مذکرغایب -مهموز ومضاعف -(ادد) -معلوم -متعدی -مبنی
اؤْتُمِنَ - فعل ماضی مجهول - مفردمذکرغایب ثلاثی مزیدباب افتعال مهموز(أمن) -مبنی برفتح
یَتَّقِ- فعل مضارع مجزوم ( امر غایب ) مفرد مذکر غایب ثلاثی مجرد (وقی) مثال واویو ناقص یایی
 توضيح : کسره آخر فعل (فَلْیُؤَدِّ) از آنجا به دست آمده است که این فعل در اصل ( یؤدد )بکسر دال اول وضم دال آخر -چون لام جازمه برسرآن در آمده است دال آخر ساکن شده و پس از ادغام (استثناء حرف اول متحرک و حرف دوم ساکن ) در دال اول حرکت حرف دال اول حرکت آن که کسره است باقی مانده است
درلْیَتَّقِ در هنگام جزم و ساکن شدن حرف آخر (ی) طبق قاعده حذف شده است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : رهان مونث مجازی است
یودّ در اصل یودّی بوده که به خاطر جزم یاء آن افتاده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » الجدول فی 1 القرآن، ج‏3، ص: 95
(رهان) مصدر راهن الرباعی، و هو سماعیّ فی هذا الوزن، وزنه فعال بکسر الفاء، أو هو جمع للرهن، و هو ما یوضع تأمینا للدین. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(مقبوضة)، مؤنّث مقبوض و هو اسم مفعول من قبض وزنه مفعولة. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(یؤدّ)، فیه إعلال بالحذف لمناسبة الجزم وزنه یفعّ بضمّ الیاء و کسر العین المشدّدة. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(آثم)، اسم فاعل من أثم الثلاثیّ، وزنه فاعل. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.