از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید نکته ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  معنای کلمه «وسع»
کلمه (وسع) به معناى توانایى و تمکن است و اصل در آن وسعت مکانى بوده است و بعدها قدرت آدمى چیزى نظیر ظرف تصور شده است که افعال اختیارى آدمى از آن صادر مى ‏شود، در نتیجه کارهایى که از آدمى سرمى ‏زند در حدود قدرت و ظرفیت او است حال یا کم است و یا زیاد و آنچه از آدمى سرنمى ‏زند، ظرفیتش را نداشته است، در نتیجه این استعمال، معناى وسعت به طاقت منطبق شد و در آخر طاقت را وسع نامیده و گفتند: «وسع آدمى» یعنى طاقت و ظرفیت قدرت او. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏2، ص: 684 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  تکلیف هر بنده به اندازه توانایی او
جمله «لا یُکَلِّفُ اللَّهُ ...» کلامى است مطابق با سنتى که خداوند در بین بندگانش جارى ساخته است و زبان همان سنت است. آن سنت این است که از مراحل ایمان آن مقدار را بر هر یک از بندگان خود تکلیف کرده است که در خور فهم او باشد و از اطاعت آن مقدارى را تکلیف کرد که در خور نیرو و توانایى بنده باشد و نزد عقلا و صاحبان شعور نیز همین سنت و روش معمول و متداول است.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏2، ص: 684 و 685 قالب : تفسیری موضوع اصلی : تکلیف گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سخن مؤمنین در اظهار عجز به درگاه خداوند
بعد از آنکه مومنین در مقام اجابت دعوت خداى تعالى به طور مطلق و بدون هیچ قیدى گفتند: «سمعنا و اطعنا» و سپس از یک سو متوجه ضعف و فتور و سستى خود شدند و از سوى دیگر متوجه سرنوشت اقوام و امت هایى شدند که قبل از ایشان مى ‏زیستند، ناچار از خداى تعالى خواستند تا به ایشان رحم کند و با ایشان آن معامله را نکند که با امت هاى گذشته کرد. {رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِینا أَوْ أَخْطَأْنا}

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏2، ص: 685 و 686 قالب : تفسیری موضوع اصلی : مومنین گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «اصر»
کلمه (اصر) به طورى که گفته ‏اند به معناى ثقل و سنگینى است. بعضى هم گفته ‏اند: «به معناى آن است که چیزى را به قهر و غلبه حبس کنى». برگشت آن به همان معناى اول است، چون حبس شدن نیز نوعى سنگینى است و بر موجود حبس شده گران است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏2، ص: 686 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  اهل کتاب، مصداق «الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنا»
مراد از «الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنا» اهل کتاب و مخصوصا یهود است.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏2، ص: 686 قالب : تفسیری موضوع اصلی : اهل کتاب گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  تکلیف کردن احکام طاقت فرسا به عنوان عذاب
مراد از «ما لا طاقَةَ لَنا بِه» آن جزا و کیفر بدى ‏هایى است که ممکن است به ایشان برسد؛ حال یا به صورت تکالیف دشوار (نظیر آنچه در بنى اسرائیل واقع شد) باشد و یا به صورت عذاب ‏هایى که ممکن است نازل شود و یا به صورت مسخ شدن و امثال آن باشد. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏2، ص: 686 قالب : تفسیری موضوع اصلی : عذاب دنیوی گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «عفو»
کلمه (عفو) به معناى محو اثر است.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏2، ص: 686 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «مغفرت»
کلمه (مغفرت) به معناى پوشاندن است.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏2، ص: 686 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  دعای مؤمنین در حق خود
سه جمله «واعف عنا واغفرلنا وارحمنا» و ترتیب آن ها به این صورت از قبیل پرداختن تدریجى از فرع به اصل است و به عبارتى دیگر منتقل شدن از چیزى که فائده ‏اش خصوصى است به سوى چیزى که فائده ‏اش عمومى‏ تر است و بنابراین عفو خدا عبارت است از محو و از بین بردن اثر گناه که همان عقابى است که براى هر گناهى معین فرموده است و مغفرت عبارت است از پوشاندن و محو اثرى که گناه در نفس به جاى گذاشته است و رحمت عبارت است از عطیه ‏اى الهى که گناه و اثر حاصل آن نفس را مى ‏پوشاند.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏2، ص: 686 قالب : تفسیری موضوع اصلی : مومنین گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  علت ذکر ربوبیت خداوند در دعاهای مذکور
در این چهار دعا، لفظ ربّ چهار بار تکرار شده است تا از راه اشاره به صفت عبودیت خود، صفت رحمت خداى تعالى را برانگیزاند. چون نام ربوبیت بردن، صفت عبودیت و مذلت بندگى را به یاد مى ‏آورد. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏2، ص: 687 قالب : تفسیری موضوع اصلی : صفات خداوند گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «مولی»
کلمه (مولى) به معناى ناصر و یارى کننده است ولیکن نه هر ناصر، بلکه ناصرى که تمامى امور منصور به عهده او است. چون کلمه (مولى) از ماده ولایت است که به معناى عهده ‏دارى و تصدّى امر است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏2، ص: 687 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای ولیّ بودن خداوند بر انسان ها
کلمه«مولى» به معناى ناصر و یارى کننده است، و لیکن نه هر ناصر بلکه ناصرى که تمامى امور منصور به عهده او است چون کلمه «مولى» از ماده ولایت است که به معناى عهده‏دارى و تصدى امر است، و از آنجا که‏ خدا ولىّ مؤمنین است، پس مولایشان نیز هست و آنان را در آنچه که محتاج به یارى وى باشند یارى مى ‏کند همچنانکه فرمود: «وَ اللَّهُ وَلِیُّ الْمُؤْمِنِینَ» (آل عمران/68) و «ذلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَ أَنَّ الْکافِرِینَ لا مَوْلى‏ لَهُمْ» (محمد/11). [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏2، ص: 687 قالب : تفسیری موضوع اصلی : صفات خداوند گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نشر دین توسط مؤمنین
اینکه در آیه مورد بحث مومنین گفتند: «تو مولاى مایى، پس ما را یارى کن» دلالت مى ‏کند بر اینکه بعد از گفتن «سَمِعْنا وَ أَطَعْنا» و پذیرفتن دین، اولین وظیفه ‏اى که به ذهنشان رسید، همین بود که با دعوتى عمومى دین خدا را در میان نوع بشر گسترش دهند (و خدا داناتر است).

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏2، ص: 687 و 688 قالب : تفسیری موضوع اصلی : مومنین گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ربنا - مسعود ورزيده

از آنجا که در این دو آیه خلاصه اى از تمام سوره بقره آمده است ، و روح تسلیم در برابر آفریدگار جهان را به ما مى آموزد، این نکته خاطرنشان شده که اگر مومنان از خدا مى خواهند که از لغزشهاى آنان درگذرد و در برابر دشمنان گوناگون پیروزشان گرداند باید برنامه ((سمعنا و اطعنا)) را انجام دهند و بگویند: ما نداى منادیان را از جان و دل پذیرفتیم و در صدد پیروى از آن بر آمدیم و در این راه از هر گونه تلاش و کوشش باز نایستند و سپس از خداوند خواستار پیروزى بر موانع و دشمنان گردند.
تکرار نام خدا به عنوان ((ربنا)) و کسى که لطف خاصى در پرورش آنان دارد این حقیقت را تکمیل مى کند.
لذا رهبران اسلام در ضمن احادیث متعددى ، مسلمین را به خواندن این دو آیه ترغیب کرده و ثوابهاى گوناگونى براى آن بیان داشته اند که اگر زبان و دل در تلاوت این آیات هماهنگ گردند و تنها سخن نباشد بلکه برنامه زندگى گردد، خواندن همین دو آیه مى تواند کانون دل را با آفریدگار جهان پیوند دهد و روح و روان را صفا بخشد و عامل تحرک و فعالیت گردد.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیرنمونه قالب : تفسیری موضوع اصلی : دعا گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  تکلیف ما لا یطاق - مسعود ورزيده

از این آیه به خوبى استفاده مى شود که ((تکلیف ما لا یطاق )) وجود ندارد،
نه در اسلام و نه در ادیان دیگر و اصل آزادى اراده است ، زیرا مى گوید: هر کس در گرو اعمال نیک و بد خویش ‍ است هر کار نیکى انجام دهد براى خود انجام داده و هر کار بدى انجام دهد به زیان خود کرده است ، تقاضاى عفو و بخشش و مغفرت نیز شاهد این مدعا است .
و این امر هماهنگ با منطق عقل و مسئله حسن و قبح است ، چرا که خداوند حکیم هرگز چنین کارى را نمى کند و این خود دلیلى است بر نفى مساله جبر، چگونه ممکن است خداوند بندگان را مجبور بر گناه سازد و در عین حال نهى از گناه کند؟ ولى تکالیف شاق و مشکل ، امر محالى نیست همانند تکالیف شاقى که در مورد بنى اسرائیل وجود داشته و آن هم مولود اعمال خودشان و کیفر خیره سریهاى آنها بوده است .

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیرنمونه قالب : تفسیری موضوع اصلی : آزادی گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.