از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  عليرضا يعقوبي سورکي - مبادی العربیه
2) واو قسم از حروف جار است و اسم بعدازخود را مجرور میکند [ نظرات / امتیازها ]