از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
شماره صفحه : 446 حزب : 89 جزء : بیست و سوم سوره : صافات
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(ءاذا متنا و کنا ترابا وعظاماء انا لمبعوثون ): (آیا وقتی مردیم و خاک واستخوان شدیم ، دوباره زنده می شویم ) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرتضي عزتيان - برگزیده تفسیر نمونه
آیا ما و پدرانمان زنده مى‏شویم؟ قرآن همچنان گفتگوهاى منکران معاد و پاسخ به آنها را ادامه مى‏دهد.
نخست استبعاد منکران رستاخیز را به این صورت منعکس مى‏کند: آنها مى‏گفتند: «آیا هنگامى که ما مردیم و خاک و استخوان شدیم بار دیگر برانگیخته خواهیم شد»؟! (أَ إِذا مِتْنا وَ کُنَّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ). [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - اثنی عشری
أَ إِذا مِتْنا وَ کُنَّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ «16»

و بر سبیل عناد و استهزاء گویند:
أَ إِذا مِتْنا: آیا چون بمیریم ما، وَ کُنَّا تُراباً وَ عِظاماً: و باشیم ما خاک و استخوانهاى بى‌گوشت و پوست، أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ‌: آیا برانگیخته شدگان باشیم، یعنى بعد از آنکه خاک شده باشیم چگونه مبعوث شویم؟ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » اطیب البیان
إِذا مِتنا وَ کُنّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنّا لَمَبعُوثُون‌َ «16»

و گفتند ‌اینکه‌ کفار ‌که‌ آیا زمانی‌ ‌که‌ مردیم‌ ‌ما و گردیدیم‌ خاک‌ و استخوان‌ آیا محققا ‌ما ‌هر‌ آینه‌ زنده‌ میشویم‌ و مبعوث‌ میگردیم‌.
اینکه‌ کلام‌ مناسب‌ ‌با‌ کفاریست‌ ‌که‌ دهری‌ مذهب‌ هستند ‌که‌ بکلی‌ منکر معاد هستند و باصطلاح‌ ‌لا‌ مذهب‌ و طبیعی‌ هستند و مشرکین‌ و کفاری‌ ‌که‌ معاد ‌را‌ منکرند و میگویند روح‌ ‌ما ‌پس‌ ‌از‌ رها کردن‌ بدن‌ تعلق‌ میگیرد ببدن‌ دیگر ‌ یا ‌ ‌به‌ حیوانی‌ ‌ یا ‌ بنباتی‌ ‌ یا ‌ بجمادی‌ ‌ یا ‌ بملکی‌ ‌ یا ‌ بشیطانی‌ چنانچه‌ مثنوی‌ میگوید:
‌از‌ جمادی‌ مردم‌ و نامی‌ شدم‌
و از نما مردم بحیوان سر زدم‏

مردم از حیوانى و آدم شدم
پس چه ترسم کى ز مردن کم شدم‏

بار دیگر هم بمیرم از بشر
سر برآرم از ملائک بال و پر

بعد از آن هم از ملک پران شوم
آنچه اندر وهم ناید آن شوم‏

پس عدم گردم عدم چون ارغنون
گویدم که انا الیه راجعون‏

و حال آنکه مسئله معاد که روح برمیگردد بهمین بدن عنصرى خاکى و در قیامت مبعوث میشود فَرِیقٌ فِی الْجَنَّةِ وَ فَرِیقٌ فِی السَّعِیرِ از ضروریات جمیع ادیان است و پس از آن دیگر فنا و زوال ندارد و مخلد است ابد الاباد چه اهل بهشت و چه اهل جهنم که معاد جسمانى باشد و منکر آن کافر و نجس و ضال و مضل است.
أَ إِذا مِتْنا استفهام تعجبیست یعنى آیا ممکن است که اصلا محال مى- دانند که انسان پس از خاک شدن و مردن وَ کُنَّا تُراباً وَ عِظاماً دیگر زنده شود اینها منکر قدرت الهى هستند و کأنه این امر را از محالات عقلیه میشمارند.
أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ با اینکه نمونه آنها را مکررا خداوند نشان داده و مکرر گفته است قضیه هفتاد نفر اصحاب موسى قضیه عزیر و یک شهرستان مرده و قضیه عیسى و احیاء موتى و قضیه حضرت خاتم و شاهزاده خراسانى و موارد دیگر با اینکه پس از ثبوت نبوت و عصمت اخبار انبیاء معصومین کافیست براى اثبات و پس از معجزه بودن قرآن و اینکه کلام حق است نفس قرآن کافیست‏ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.