از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید نکته ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  معنای کلمه «سماء»
«سماء» به معناى سمت بالا است. بنا بر این هر چیزى در فوق انسان قرار گرفته باشد و بر سر آدمى سایه افکنده باشد «سماء» نامیده مى‏شود. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان: ج‏7، ص: 400 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مراد از جمله «فَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ کُلِّ شَیْ‏ءٍ»
مراد از اینکه فرمود: «فَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ کُلِّ شَیْ‏ءٍ»- بطورى که دیگران نیز گفته‏اند- این است که ما به وسیله آبى که از آسمان مى‏فرستیم گیاهان را مى‏رویانیم، و آن قوه نموى که در روئیدنى‏ها است به ظهور درآورده گیاهان و درختان و آدمیان و سایر انواع حیوانات را نمو مى‏دهیم. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان: ج‏7، ص: 400 قالب : تفسیری موضوع اصلی : حیات- زندگی گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «خضر»
«خضر» به معناى اخضر (سبز) و گویا مخفف «خاضر» است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان: ج‏7، ص: 400 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مراد از جمله «حَبًّا مُتَراکِب»
«تراکب حب» انعقاد بعضى بر بالاى بعضى دیگر است، نظیر خوشه گندم که در آن دانه‏ها روى هم قرار دارد. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان: ج‏7، ص: 400 و 401 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «طلع»
«طلع» به معناى اولین مرحله ظهور خرما بر شاخه‏هاى نخل است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان: ج‏7، ص: 401 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «قِنْوان»
«قنوان» جمع (قنو) و به معناى عذق- به کسر عین- است که خوشه خرما را گویند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان: ج‏7، ص: 401 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «دانِیَة»
«دانیة» به معناى نزدیک است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان: ج‏7، ص: 401 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای لغوی «مُشْتَبِهاً وَ غَیْرَ مُتَشابِه»
«مشتبه و غیر متشابه» به معناى هم شکل و مخالف در شکل نوعى است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان: ج‏7، ص: 401 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «ینع»
«ینع» میوه، رسیدن و پخته شدن آن را گویند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان: ج‏7، ص: 401 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  شمردن آیات الهی تنها آنان را که دارای عقل و بصیرتند به توحید خداوند سیر می‌دهد
خداى تعالى در این آیه شریفه چند فقره از چیزهایى را که به دست قدرت خود آفریده خاطرنشان ساخته تا آنان که داراى عقل و بصیرتند در خلقت آنها نظر کرده و بدین وسیله به توحید خداى تعالى راه یابند: بعضى از آن مذکورات امورى هستند مربوط به زمین، مانند شکافتن دانه‏هاى گیاهان و هسته‏هاى درختان و امثال آن، بعضى دیگر امورى هستند مربوط به آسمان، مانند پدید آوردن شب و صبح و به وجود آوردن آفتاب و ماه و ستارگان، بعضى دیگر مربوط به خود آدمى و اینکه تمامى افراد بشر از یک فرد منشعب شده، که بعضى از آنان مستقر و بعضى دیگر مستودعند، و بعضى دیگر امورى هستند مربوط به همه آن مذکورات، و آن فرستادن باران از آسمان و فراهم ساختن غذا براى نباتات، میوه‏ها، حیوانات و آدمیان و رویاندن اشیایى که قوه روئیدن دارند مانند گیاه و حیوان و انسان است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان: ج‏7، ص: 401 قالب : تفسیری موضوع اصلی : آیه- آیات گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ارتباط بین هر کدام از آیات الهی با قوم مخصوص به آن در آیه‌های 97 تا 99
خداى تعالى در این آیه ستارگان را آیتى مخصوص مردم دانا، و انشاى نفوس بشرى را آیتى مخصوص به مردمان فقیه، و تدبیر نظام روئیدنى‏ها را آیتى مخصوص به مردم با ایمان شمرده است، و این به خاطر مناسبتى است که در میان مى‏باشد، مثلا نظر در تدبیر نظام را از این جهت اختصاص به مردم با ایمان داد که تفکر در آن احتیاج به درس خواندن و مئونه علمى ندارد، بلکه هر فهم عادى نیز مى‏تواند در آن نظر کرده از دقتى که در آن بکار رفته پى به صانع آن ببرد، بشرط اینکه همین مقدار فهم عوامیش به نور ایمان روشن و متنور بوده و قذارت عناد و لجاج آن را آلوده نکرده باشد. به خلاف نظر در ستارگان و اوضاع آسمان که هر کسى نمى‏تواند از آن سر درآورده و به دقایق آن پى ببرد، بلکه مخصوص است به دانشمندانى که تا حدى آشنایى به دست آورده باشند، و همچنین سر درآوردن از خصوصیات نفس و اسرار خلقت آن که علاوه بر داشتن مئونه علمى کافى محتاج است به مراقبت باطن و تهذیب نفس. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان: ج‏7، ص: 401 قالب : تفسیری موضوع اصلی : آیه- آیات گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  وجه آنکه نظام روییدنی‌ها را آیتی برای مومنین نامید
تدبیر نظام را از این جهت اختصاص به مردم با ایمان داد که تفکر در آن احتیاج به درس خواندن و مئونه علمى ندارد، بلکه هر فهم عادى نیز مى‏تواند در آن نظر کرده از دقتى که در آن بکار رفته پى به صانع آن ببرد، بشرط اینکه همین مقدار فهم عوامیش به نور ایمان روشن و متنور بوده و قذارت عناد و لجاج آن را آلوده نکرده باشد. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان: ج‏7، ص: 401 قالب : تفسیری موضوع اصلی : مومنین گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  همه‏ى گیاهان و درختان و میوه‏ها نیز از یک سرچشمه‏اند وآن آب باران است. - ابراهيم چراغي
در آیه‏ى قبل فرمود: همه‏ى انسان‏ها از نفْسِ واحدند، در این آیه مى‏فرماید: همه‏ى گیاهان و درختان و میوه‏ها نیز از یک سرچشمه‏اند وآن آب باران است.
«متراکب» از ریشه‏ى «رکوب»، میوه‏هاى سوار بر هم و دانه‏هاى درهم فشرده است. «طلع» خوشه‏ى سربسته خرماست و «قنوان»، رشته‏هاى باریک که بعداً خوشه‏هاى خرما را تشکیل مى‏دهد. «دانیة»، خوشه‏هاى به هم نزدیک و یا نزدیک به زمین، به خاطر سنگینى بار آن است. مراد از «متشابه»، یا درختانى است که شباهت ظاهرى به هم دارند مثل زیتون و انار و یا میوه‏هایى است که شبیه به یکدیگرند.
در این آیه و دو آیه قبل سه تعبیر پى در پى آمده است: «لقوم یعلمون»، «لقوم یفقهون» و «لقوم یؤمنون» که رمز آن در پیام 4، بیان گردیده است.
[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور قالب : تفسیری موضوع اصلی : آیه- آیات گوینده : ابراهیم چراغی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.