از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(و ما هو بقول شیطان رجیم ):(و اینکه قرآن گفتار شیطان رانده شده نیست ) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر راهنما

1 - برخى از مردم عصر بعثت، قرآن را کلامى القا شده از سوى شیطان مى پنداشتند.

و ما هو بقول شیطـن

2 - شیطان، عنصرى مطرود و رانده شده از درگاه خداوند

شیطـن رجیم

«شیطان» مشتق از ماده «شَطَنَ» به معناى «بَعُدَ» (دور شد) است و «رَجْم» در معانى سنگ سار کردن، لعن، هجران، طرد و شتم استعمال شده است. (لسان العرب) سیاق آیه شریفه، با تمام این معانى سازگار است.

3 - مرحله نزول قرآن بر پیامبر(ص)، منزّه از القاءات شیطان و همراه با رانده شدن او از محدوده آن

و ما هو بقول شیطـن رجیم

4 - مطرود بودن شیطان از درگاه خداوند، شاهد واهى بودن پندار کسانى است که معارف الهى قرآن را القاى شیطان مى پنداشتند.

و ما هو بقول شیطـن رجیم

5 - ادعاى ارتباط پیامبر(ص) با شیطان و دریافت قرآن از او، از ترفندهاى تبلیغاتى دشمنان اسلام در عصر بعثت

و ما هو بقول شیطـن رجیم

6 - دور بودن ساحت قرآن از دخالت شیطان، ضامن حقانیت و درستى تعالیم آن

إنّه لقول رسول ... و ما هو بقول شیطـن رجیم
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرهدایت
25] گفته‌ شیطان‌، ‌در‌ هدفها و وسیله‌ها، ‌با‌ وحی‌ رحمان‌ اختلاف‌ فراوان‌ دارد ‌در‌ صورتی‌ ‌که‌ شیطان‌ ‌ما ‌را‌ ‌به‌ کارهای‌ زشت‌ و پلید و ستمگری‌ ‌بر‌ می‌انگیزد، و ‌از‌ دوست‌ داشتن‌ دیگران‌ و تعاون‌ و نیکوکاری‌ و پرهیزگاری‌ باز می‌دارد، و کینه‌ها ‌را‌ افزایش‌ می‌دهد، و ‌ما ‌را‌ ‌به‌ شهوتهای‌ زود گذر دعوت‌ می‌کند و ... و ... مشاهده‌ می‌کنیم‌ ‌که‌ وحی‌ رحمان‌، گاه‌ برانگیخته‌ ‌شده‌ ‌از‌ درون‌ ضمیر ‌است‌ و گاه‌ ‌از‌ دهان‌ پیامبر بیرون‌ می‌آید ‌که‌ مردمان‌ ‌را‌ ‌به‌ دادگری‌ و نیکوکاری‌ و باز ‌پس‌ دادن‌ امانت‌ فرمان‌ می‌دهد، و ‌از‌ کارهای‌ پست‌ و زشت‌ و ستمگری‌ ‌ما ‌را‌ باز می‌دارد، و توبه‌ کردن‌ و میانه‌روی‌ ‌در‌ امور ‌را‌ مورد پسند ‌ما قرار می‌دهد، و ‌ما ‌را‌ ‌به‌ تعاون‌ و نیکوکاری‌ و پرهیزگاری‌ می‌خواند، و بدین‌ گونه‌ قلب‌ ‌را‌ ‌به‌ قبول‌ راستگویی‌ ‌رسول‌ ‌در‌ رسالتش‌ راهنمایی‌ می‌کند و ‌هر‌ عاقلی‌ می‌تواند ‌آن‌ ‌را‌ ‌از‌ دعوتها و تبلیغات‌ گمراه‌ کننده‌ تشخیص‌ دهد.

وَ ما هُوَ بِقَول‌ِ شَیطان‌ٍ رَجِیم‌ٍ‌-‌ و ‌آن‌ گفته‌ شیطانی‌ رانده‌ ‌شده‌ نیست‌.» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبردرقران - استاد صبوحی
شیطان، عنصرى مطرود و رانده شده از درگاه خداوند

شیطـن رجیم

«شیطان» مشتق از ماده «شَطَنَ» به معناى «بَعُدَ» (دور شد) است و «رَجْم» در معانى سنگ سار کردن، لعن، هجران، طرد و شتم استعمال شده است. (لسان العرب) سیاق آیه شریفه، با تمام این معانى سازگار است.

مرحله نزول قرآن بر پیامبر(ص)، منزّه از القاءات شیطان و همراه با رانده شدن او از محدوده آن
است .
باصراحت اعلام داشته خداوند که این سخن ( قرآن ) هرگز کلام شیطان نیست [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.