از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن حميدي سولا - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
12) «بَطْشَ» : شدت مجازات، قهر آمیزی [ نظرات / امتیازها ]
12) شدید : سخت [ نظرات / امتیازها ]
13) یبدء(بدء) : شروع می کند ، پدید می آورد [ نظرات / امتیازها ]
13) یعید (عود) : بر می گرداند ، عودت می دهد
 توضيح : آفرینش را از نیستی پدید می آورد و بعد از مرگ و نابودی دوباره با می گرداند ، هست و نیست به دست اوست [ نظرات / امتیازها ]
14) غفور (غفر) : بسیار آمرزنده [ نظرات / امتیازها ]
14) ودود(ود) : بسیاردوست دارنده ، بسیار مهربان [ نظرات / امتیازها ]
15) «ذُوالْعَرْشِ» : صاحب عرش [ نظرات / امتیازها ]
15) مجید : با جلال و عظمت [ نظرات / امتیازها ]
16) مایرید : آنچه می خواهد [ نظرات / امتیازها ]
16) فعال ما یرید : حتماً انجام دهنده است آنچه را که اراده می کند [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد خرمدل
12) «بَطْشَ» : تاخت بردن و یورش کردن. درهم کوبیدن و ناگهانی دستگیر کردن و به کیفر رساندن. [ نظرات / امتیازها ]
13) «هُوَ یُبْدِئُ وَ یُعِیدُ» : او است که آفرینش را از نیستی به هستی آورده است و پس از نابودی دوباره آن را هستی می‌بخشد. البتّه این کار همیشگی آفریدگار متعال است. یعنی، همه موجودات به وسیله قدرت مطلقه پروردگار، پیوسته از ناچیزی چیز و باز ناچیز می‌شوند، و از ناتوانی توان می‌یابند و ناتوان می‌گردند، و بدون اراده و دخالت خود از صورتی به صورتی درمی‌آیند . [ نظرات / امتیازها ]
14) «الْوَدُودُ» : بسیار دوستدار و بامحبّت و مودّت [ نظرات / امتیازها ]
15) «ذُوالْعَرْشِ» : صاحب عرش
 توضيح : کنایه از قدرت و حاکمیّت است و بیانگر این واقعیّت است که حکومت جهانی هستی از آن او است. [ نظرات / امتیازها ]
15) «الْمَجِیدُ» : دارای مجد و عظمت [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه
12) بطش : گرفتن و مؤاخذه کردن با قهر ، مجازات قدرتمندانه ، انتقام قهر آمیز [ نظرات / امتیازها ]
13) یبدئ : می آفریند [ نظرات / امتیازها ]
13) یعید : باز می گرداند [ نظرات / امتیازها ]
14) الغفور : بسیار با گذشت ، بسیار پوشنده گناه [ نظرات / امتیازها ]
14) الودود : دوست دارنده و با محبت ، بسیار دوستدار (دوستدار مؤمنان) [ نظرات / امتیازها ]
15) ذو العرش : صاحب تخت حکومتی (مقام برتر و مخصوص خداوند) [ نظرات / امتیازها ]
15) مجید : عالی مرتبه ، ارجمند ، با منزلت و گرامی [ نظرات / امتیازها ]
16) فعال : بسیار انجام دهنده [ نظرات / امتیازها ]
16) لما یرید : آنچه را اراده کند ، بخواهد [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تفسیرنور
12) بَطْشَ : گرفتن همراه با قهر و غلبه [ نظرات / امتیازها ]
15) عرش : تخت فرمانروایى و کنایه از تدبیر الهى است. عرش را به معناى‏ جایگاهى که همه هستى را در برگرفته است نیز گفته‏اند. بنابراین‏ «ذُو الْعَرْشِ» یعنى صاحب همه هستى و مرکز اداره هستى [ نظرات / امتیازها ]