از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
شماره صفحه : 592 حزب : 119 جزء : سي ام سوره : غاشیة
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(لا تسمع فیها لاغیه ):(که درآن هیچ سخن بیهوده ای نمی شنوند) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر راهنما

1 - بهشتیان، هیچ گونه صدا و سخن بیهوده اى در بهشت برین نمى شنوند.

لاتسمع فیها لـغیة

«کلام لغو»; یعنى، آنچه قابل اعتنا نیست و بدون تأمل و اندیشه گفته شده است (مفردات راغب) و کلمه «لاغیة»; یعنى، سخن زشت (قاموس) گفتنى است که «لاغیة» اسم فاعل و وصفى مناسب با گوینده سخن است. توصیف سخن به وصفى که مخصوص گوینده آن است، بر مبالغه دلالت دارد; یعنى، سخنى که حتى اندکى از «لغو» را پدید آورد، به گوش بهشتیان نخواهد خورد.

2 - اهل بهشت، هیچ گونه سخن لغو و بیهوده اى در آن جا نمى گویند.

فى جنّة ... لاتسمع فیها لـغیة

شنیده نشدن «لغو»، نشانه نبودن آن است.

3 - نشنیدن سخن لغو و بیهوده، از نعمت هاى الهى براى بهشتیان

ناعمة ... لاتسمع فیها لـغیة

4 - پرهیز از گفتن و شنیدن سخنان نسنجیده، بى ثمر و زشت، کارى پسندیده و مطلوب است.

لاتسمع فیها لـغیة

پیراسته خواندن بهشتیان از شنیدن گفتار «لغو»، بیانگر ناروا بودن آن است.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرهدایت
[11] و چون‌ نفس‌ ‌به‌ خرسندی‌ و تن‌ ‌به‌ میوه‌ها و سایه‌های‌ درختان‌ خرم‌ و پایگاه‌ بلند اطمینان‌ و آرامش‌ پیدا کند، ‌به‌ امن‌ و امانی‌ نیاز دارد ‌که‌ آنان‌ ‌در‌ ‌اینکه‌ جا ‌به‌ بهترین‌ صورت‌ می‌یابند، نه‌ تعدی‌ وجود دارد و نه‌ ستمگری‌ و نه‌ فریبکاری‌ و نه‌ مکاری‌، و بلکه‌ نه‌ کلمات‌ نادرستی‌ ‌که‌ ‌به‌ مقدسات‌ ‌ایشان‌ بی‌احترامی‌ کند (همچون‌ کلمات‌ شرکی‌ ‌که‌ ‌در‌ دنیا آزارشان‌ می‌داد) ‌ یا ‌ ‌به‌ خودشان‌ اسائه ادب‌ ‌باشد‌ (همچون‌ فحش‌ و لعن‌ و غیبت‌ و تهمت‌ و مانندهای‌ ‌آنها‌) و نه‌ ‌حتی‌ کلمات‌ بیهوده‌ (‌که‌ ناچیزان‌ اوقات‌ ‌خود‌ ‌را‌ بی‌فایده‌ ‌با‌ ‌آنها‌ تلف‌ می‌کنند)، هرگز ... آنان‌ ‌در‌ صلح‌ وصفایی‌ شامل‌ و فراگیر ‌به‌ سر می‌برند.

«لا تَسمَع‌ُ فِیها لاغِیَةً‌-‌ ‌در‌ ‌آن‌ هیچ‌ لغوی‌ نمی‌شنوی‌.»

‌در‌ دنیا چنان‌ بودند ‌که‌ چون‌ ‌بر‌ لغو و بیهوده‌ای‌ می‌گذشتند، بزرگوارانه‌ ‌آن‌ ‌را‌ ترک‌ می‌کردند، و ‌به‌ تلفظ کردن‌ کلمه بدی‌ نمی‌پرداختند، و آزار مردمان‌ ‌را‌ ‌با‌ فرو خوردن‌ خشم‌ و چشم‌پوشی‌ تحمل‌ می‌کردند، و ‌به‌ همین‌ سبب‌ ‌خدا‌ پاداش‌ ‌ایشان‌ ‌را‌ آکنده ‌از‌ صلح‌ و صفا و خرسندی‌ ‌به‌ ‌ایشان‌ بخشید.

آری‌، مؤمنان‌ ‌برای‌ ‌خود‌ و ‌در‌ محیط زندگی‌ خاص‌ّ خویش‌، و ‌در‌ حدود امکانات‌ دنیا، صورت‌ کوچکی‌ ‌از‌ بهشت‌ فراهم‌ می‌آوردند، و پیش‌ ‌از‌ انتقال‌ پیدا کردن‌ ‌به‌ بهشت‌ جاودانی‌ ‌از‌ نعمت‌ ‌آن‌ برخوردار بودند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - مجمع البیان
در آیه بعد در وصف دیگرى از بهشت مى فرماید:

لا تَسْمَعُ فِیها لاغِیَةً

در آنجا هیج گفتار بى فایده و بیهوده اى نخواهى شنید؛ و از دروغ پردازى، افترا، اهانت و کتمان حقیقت اثرى نیست. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  آسيه افشار - ترجمه جوامع الجامع، ج‏6، ص: 623
لا تَسْمَعُ فِیها لاغِیَةً بهشتیان یا پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله در بهشت سخن لغوى نمى‏شنوند، یا شخصى که سخن لغو بگوید وجود ندارد چون بهشتیان فقط سخن حکیمانه مى‏گویند و خدا را مى‏ستایند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) علمدار : وجودافراد در زمان حیات آمیخته ای از پاکی ها وناپاکی هاست و هیچکس در دنیا بجز پیامبران الهی و ائمه اطهار عاری از گناه نیست. اما در آخرت افرادی که به بهشت راه مییابند وجودشان از ناپاکی ها منزه شده و حتی سخنی لغو و بیهوده از آنان شنیده نمیشود که تمام وجودشان راحقیقت فرا میگیرد.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.