از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  مرضيه اسدي - ابوالفضل بهرامپور
أَ لَمْ نَشْرَحْ : آیاسعه ندادیم،آیا شرح ندادیم،آیا گشایش ندادیم [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
صَدْرَکَ : سینۀ تو را [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - استادخرمدل
أَلَمْ نَشْرَحْ : شرح صدر.
 توضيح : کنایه از: سعه صدر، رهائی از غم و اندوه حیرت و ضلال پیش از نبوّت، تاب تحمّل مشکلات مسؤولیّت نبوّت و رهبری، صبر و حوصله در برابر ناملایمات محیط و دردسرهای کفّار و مشرکان و دیگران است (نگا: انعام / 125، زمر / 22، طه / 25، نحل / 106). [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » مجمع البیان
شرح: : گشودن و گسترش بخشیدن به دل با برداشتن چیزهایى است که مانع از دریافت و احساس آن مى‏گردد.
 توضيح : شرح: این واژه در اصل به معنى گشودن و گسترش بخشیدن به دل با برداشتن چیزهایى است که مانع از دریافت و احساس آن مى‏گردد.
از شادمانى قلب به گشایش و باز شدن دل، و از اندوه دل، به گرفتگى آن تعبیر مى‏گردد. به همین تناسب از توسعه دادن به روح، که مى‏تواند گسترش دانش از راه وحى، و گسترش اخلاقى و انسانى - نظیر تحمل و مدارا و پایدارى و شکیبایى را شامل گردد - به «شرح صدر» تعبیر مى‏کنند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه
الم نشرح : آیا گشاده نگردانیدیم [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
صدرک : سینه تو را (قلب تو را) [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مسعود ورزيده - تفسیرالمیزان
شرح : از کردن گوشت و امثال آن است
 توضيح :
ا لم نشرح لک صدرک راغب گفته : کلمه شرح در اصل لغت به معنای باز کردن گوشت و امثال آن است ، وقتی گفته می‏شود : شرحت اللحم معنایش این است که گوشت باز شد ، و شرحت اللحم معنایش این است که من گوشت را باز کردم، و از جمله موارد استعمالش شرح صدر است ، که معنایش باز شدن و گستردگی سینه به نور الهی و سکینتی از ناحیه خدا و روحی از او است ، و در قرآن فرموده : ا لم نشرح لک صدرک و نیز فرموده : فمن شرح الله صدره .
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فريده رجبي فرد - مفردات راغب/وکتاب شناخت (علامه جعفری(ره)
شرح صدر :
 توضيح : شرح صدریعنی بسط وگستردگی سینه وایجادآمادگی وظرفیت لازم ازجانب خداوندبرای دریافت علوم وحقایق معنوی.وضدآن"ضیق صدر"است./(مفردات)
علامه جعفری(ره):صدردرفارسی به سینه ترجمه میشودوازموارد استعمالات این کلمه(درقرآن44مورداست)چنین برمی آیدکه دائره صدروسیع ترازقلب است.ازمختصات مهم صدر،تنگی وگشادگی وظرفیت آن است.ودرآیاتی که شامل این کلمه است،گشادی وظرفیت داشتن صدرراباپذیرش اسلام وتنگی ومحدودیت آن راباکفروانحراف توصیف کرده است.
ازجمله آیات(سوره انعام/125)،(اسری/22)و(نجم/11)
"آیا کسی که خداوندسینه اورابرای اسلام گشوده وبانوری ازپروردگارش زندگی میکند،مانندکسی است کهازاین نعمت عظمی خودرامحروم ساخته اند."(نجم/11) [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  علي اکبر نصيري خليلي - تفسیر نمونه
نحله : بخشش وعطیه
 توضيح : نحلة در لغت به معنى بدهى و دین آمده ، و به معنى بخشش و عطیه نیز هست ، راغب در کتاب مفردات مى‏گوید : به عقیده من این کلمه از ریشه نحل ( به معنى زنبور عسل ) آمده است زیرا بخشش و عطیه شباهتى بکار زنبوران عسل در دادن عسل دارد [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.