از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید سوالی در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  عبدا - مسعود ورزيده
1) – تا آیه ۵ آیات خطابی آمده‌اند ولی از آیه ۶ به بعد، «عبدا» آمده است، دلیل چیست؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره علق گوینده : مسعود ورزیده
  صلی - مسعود ورزيده
1) - با توجه به اینکه «صلی» ماضی است، در حال نماز بودن پیامبر را توضیح دهید.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره علق گوینده : مسعود ورزیده
  ناهی چطور می‌تواند انسان باشد - مسعود ورزيده
1)
– وقتی این آیات بر پیامبر نازل شدند، پیامبر تنها بودند، پس ناهی چطور می‌تواند انسان باشد؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره علق گوینده : مسعود ورزیده
  جلوه تبلیغ وحی - مسعود ورزيده
1) اقدام انسان طاغی در برابر نخستین جلوه تبلیغ وحی خنثی می‌گردد، «نخستین جلوه تبلیغ بودن» از کجای سوره استفاده می‌شود؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره علق گوینده : مسعود ورزیده
  عبدا - مسعود ورزيده
1) – در اینجا می‌توان «عبدا» را یک شخص گرفت و مورد خطاب آیه آخر را پیامبر گرفت؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره علق گوینده : مسعود ورزیده
  هدایت و امر به تقوا و عبادت - مسعود ورزيده
1) - آیا در عنوان می‌توان هدایت و امر به تقوا و عبادت را هم در کنار قرائت آورد؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : تقوا- پرهیزگاری- تقوی گوینده : مسعود ورزیده
  نماز - مسعود ورزيده
1) – آیا می‌توان گفت که آیات اول نازل شده و هنوز پیامبر مشغول نماز نبوده‌اند و بعد از نزول آنها پیامبر مشغول نماز گشته و بعد آن اتفاقات رخ داده و ادامه آیات نازل شده است؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : اخلاقی موضوع اصلی : نماز گوینده : مسعود ورزیده
  ارأیت - مسعود ورزيده
1) – «ارأیت» چگونه معنا می‌شود؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره علق گوینده : مسعود ورزیده
  اذا صلی - مسعود ورزيده
1) – «اذا صلی» اگر به پیامبر در نماز وحی می‌شود، در آن صورت حکم نماز او چگونه است، آیا پیامبر نماز را نگه داشته است یا مسئله طور دیگری است؟ توضیح دهید.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : نماز گوینده : مسعود ورزیده
  معنی الاکرم - محمد هادي مؤذن جامي
3) آیا الاکرم بمعنی کریمترین است یا کریمتر(از دیگرکریمان)؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبر شخصی قالب : قواعد عربی موضوع اصلی : مسائل علمی گوینده : محمد هادی مؤذن جامی