طرح تدبر روزانه
طرح تدبر روزانه
در این طرح همه افراد در هر روز یک صفحه از قرآن را مطالعه می‌کنند و در مورد هر آیه تدبر می‌نمایند. سپس اندیشه‌های تدبری خود را به جامعه مجازی منتقل می‌کنند تا در تعامل با داوران و سایر کاربران قرار گیرد.
 تاريخ شروع طرح : 1389/7/27
 طول مدت طرح : 1 سال
از آیه 1 تا آیه 20 سوره بلد از چهارشنبه 1391/12/2 تا يکشنبه 1391/12/6
از آیه 1 تا آیه 13 سوره ممتحنة از جمعه 1392/8/10 تا جمعه 1392/9/8
از آیه 1 تا آیه 11 سوره جمعة از شنبه 1393/2/6 تا سه شنبه 1393/2/16
از آیه 1 تا آیه 11 سوره منافقون از چهارشنبه 1393/2/17 تا چهارشنبه 1393/2/24
از آیه 1 تا آیه 11 سوره جمعة از پنج شنبه 1393/3/1 تا چهارشنبه 1393/3/7
از آیه 1 تا آیه 52 سوره حاقة از پنج شنبه 1393/6/6 تا جمعه 1393/7/11
از آیه 1 تا آیه 52 سوره حاقة از جمعه 1393/6/7 تا چهارشنبه 1393/7/9
از آیه 1 تا آیه 3 سوره نصر شنبه 1394/2/12
از آیه 1 تا آیه 6 سوره کافرون از يکشنبه 1394/2/13 تا سه شنبه 1394/2/15

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 19
  • >
  • >>