لیست نکته های سميه حدادي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نساء آیه 5 - سفها
امام باقر درباره معنای (سفها) فرمودند: مقصود کسی است که به او اطمینان نداری.
قالب : لغوی گوینده : سمیه حدادی
منبع : تفسیر نور موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : قالب این نکته باید روایی باشد.
لطفا در نکات روایی منبع را هم ذکر کنید تا اگر فردی خواست به منبع مراجعه کند، بتواند.
  سوره نساء آیه 4 - مهریه
در حدیث است: بهترین اموال خویش رابرای سه مصرف قرار دهید: 1.مهریه 2.حج 3. کفن. اگر بهترین اموال را صرف مهریه کنید فرزندان شما صالح می شوند.
قالب : روایی گوینده : سمیه حدادی
منبع : تفسیرنور موضوع اصلی : تربیت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : لطفا در نکات روایی منبع را هم ذکر کنید تا اگر فردی خواست به منبع مراجعه کند، بتواند.
  سوره نساء آیه 1 - صله ارحام
امیر المؤمنین علی (ع) فرمودند: صله رحم کنید گرچه با سلام کردن باشد.خداوند فرمود:( واتقو الله...والارحام...)
قالب : اجتماعی گوینده : سمیه حدادی
منبع : تفسیر نور موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حدید آیه 15 - کافران
کافران نیز سرنوشتی همچون منافقان دارند.
قالب : تفسیری گوینده : سمیه حدادی
منبع : تفسیر نمونه موضوع اصلی : قرآن کریم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ماجدی (داور) : نکته ی ارزشمندی است ولی نکات سوره بقره مقدم تر است