لیست نکته های علي بهشاد
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره احزاب آیه 59 - اجبار به حجاب در جامعه ما
از این آیه بر می آید که خداوند متعال برای امنیت بیشتر زنان پوشش چادر مانند را بر زنان ایمان آورنده تکلیف می نماید . اما نمی توان به اجبار آن برای تمام بانوان از این آیه حکمی را استخراج نمود .
توضیح : ترجمه تفسیر المیزان در ذیل توضیح همین آیه اشاره نموده که در صدر اسلام سه گروه بانوان حجاب نداشتند: نصاری ، یهود ، و کنیزان البته میشه تصور کرد که بانوان مسلمانی که زیاد پای بند مسایل شرعی نبودند می توانند در این سه گروه قرار گیرند .
حتی تفسیر عاملی به گروه بانوانی که پوشش اسلامی برای آن ها ممنوع بوده اشاره می نماید و می نویسد که عمر بن خطاب با تازیانه به کنیزی حمله ور می شود که چرا خودش را شبیه آزاد زنان نموده است . ظاهرا به گفته ویل دورانت حجاب با الگو گیری اعراب از ایرانیان توسط بنی امیه دوم برای عموم اجبار شده است.
قالب : اجتماعی گوینده : علی بهشاد
منبع : تفسیر عاملی و ترجمه تفسیر المیزان موضوع اصلی : حجاب
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : آیا فقط زنان با ایمان نیاز به امنیت و عدم آزار دارند؟؟؟؟؟!!!!!
2) : با این تعبیر، دو سوال مطرح می شود:
چطور می توان در یک کشور اسلامی با الزام قانونی در رعایت حجاب اسلامی، زنان را به زنان با ایمان و بی ایمان تقسیم کرد تا حجاب اجباری داشته باشند یا نه؟
اگر یک زن مسلمان بگوید من بی ایمان هستم و حجاب رعایت نمی کنم! مسئله ارتداد ایشان را چه باید کرد؟