لیست نکته های مهدي صادقي حصار
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نازعات آیه 1 - سوگند به فرشتگان الهی (نازعات-ناشطات)
منظور این آیات فرشتگان الهی اند که در هنگام گرفتن جان کافران به سختی عمل می کنند ؛ ولی روح مومنان را با نرمی و نشاط می گیرند و در اجرای فرمان الهی با سرعت عمل می کنند و بر یکدیگر پیشی می گیرند و امور جهان را تدبیر می کنند.
قالب : تفسیری گوینده : مهدی صادقی حصار
منبع : برگرفته از تفسیر قرآن مهر -دکتر محمد علی رضایی اصفهانی -جلد 10- ص -369 موضوع اصلی : اطاعت- پیروی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعلی آیه 2 - هدایت موجودات عالم

بسم الله الرحمن ارحیم
موجودات را پس از آفرینش مرتب می کند و سامان می دهد، یعنی به کهکشان ها، منظومه ها و جسم و جان انسان و طبیعت نظام می بخشد،خدا هر چیزی را متناسب با هدف آن مشخص و تقدیر می کند،
*موجودات را پس از آفرینش به سوی اهداف خویش راهنمایی می کند.
* گیاهان را از دل زمین بیرون می آورد و رشد می دهد و غذای حیوانات و انسان ها را از آن ها فراهم می سازد.
*خدا همان کسی است که می تواند گیاهان را خشک و تیره رنگ سازد، یعنی همان کسی که آنها را سبز و خرم می سازد می تواند آنها را نابود کند.
* مقصود از هدایت در این آیات ، هدایت تکوینی و تشریعی است.(...)
قالب : تفسیری گوینده : مهدی صادقی حصار
منبع : برگرفته از تفسیر قرآن مهر -دکتر محمد علی رضایی اصفهانی -جلد 10- ص -369 موضوع اصلی : افعال خداوند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعلی آیه 1 - برگرفته از تفسیر قرآن مهر -دکتر محمد علی رضایی اصفهانی -جلد 10- ص -369

بسم الله الرجمن الرحیم:
1. مقصود اسم پروردگار ، همان نام های نیکوی اوست؛نام هایی که بر ذات خدا دلالت می کند و باید پاک و منزه بماند و در ردیف بت ها قرار نگیرد ، و یا منظور از اسم ، خود ذات است که شایسته ی تسبیح و تنزیه از هر گونه عیب و نقص است.
قالب : تفسیری گوینده : مهدی صادقی حصار
منبع : موضوع اصلی : اسم‌های خداوند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.