لیست نکته های کورش فردين
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره تین آیه 1 - استعاره های قر آن
در روایات النجیر به پیامبران بنی اسرائیل و زیتون به پیامبر اکرم اطلاق گردیده . و در اینجا خداوند منان قسم به جمیع پیامبران یاد می کنند. و در آیت بعد و طور سینین منظور جامعه حضرت موسی (ع) و هذا البلد الامین هم جامعه مسلمان پیامبر اکرم می باشد. و در کل توجهی داده شده به رسالتی که پیامبران به جهت اتمام حجت بر نوع بشر برای کامل شدن هم استعداد درونی که موجود است و هم هدایت انبیا که کامل گردیده برای طی مسیر از فضای خود بینی صرف در بدو تولد ( کالانعام)(اسفل سافلین) تا رسد آدمی بجایی که بجز خدا نبیند. اینجا که آدمی بجز خدا نبیند کجاست. جایی است که نه جان و نه عزیز تر از جانها فرد را از مسیر حق باز ندارد . و چه زیبا در این مصباح الهدی می درخشد.
قالب : تفسیری گوینده : کورش فردین
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نحل آیه 70 - نحوه بهره مندی انسان و نیاز به اندیشیدن
با توجه به روند آیات از 65 تا 70به نکته پر اهمیتی می توان رسید. ابتدا آنکه حیات بر روی زمین با آبی که از آسمان نازل می شود. بوجود آمده و زندگی همه جانداران به آن وابسطه است. که در این بین چهار پایان با مصرف رستنی های موجود در زمین از بین خون و سرگین برای آنان که می نوشند شیری گوارا پدید می آورد. بشر از این رستنی ها خرما وانگور را تبدیل به مایه ای که عقل را زایل کند دست می زند . در حالی که با مصرف آن می تواند روزی خود را مصرف نماید. از سویی زنبور با وحی که از جانب خداوند متعال به او می شود از همین رستنی ها استفاده می نماید. برای تولید مایعی که رنگارنگ بوده و شفا ی امراض در آن می باشد. در آیه بعد خطاب به انسان می فرماید. اگر در جوانی از بین نروی در سنین پیری توان اندیشیدن از تو گرفته خواهد شد. نتیجه آنکه فرصت کم است پس کی قرار است بیندیشی که تو بر تر از این موجودات باید عمل کنی نه آنکه عقل خود را که سلاح پیشرفت توست با تولید مسکر در همین فرصت کم دست به زایل شدن آن بزنی.
قالب : تفسیری گوینده : کورش فردین
منبع : موضوع اصلی : خرد- عقل
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا در بخش پیام وارد فرمایید.
  سوره نحل آیه 66 - اثبات امامت معصوم
با دقت در این آیه و مقایسه با این کلام حضرت زهرا(ع) به زنان مدینه"شما در اثر این انتخاب بد، به جای شیر از پستان شتر خلافت، باید خون بدوشید و با زهر زندگی مسموم گردید و گرفتار استبداد و ستمگری باشید... " و نیز توجه به این نکته که برای دست یابی به شیر گوارا . هر چند که از بین خون و سرگین بیرون می آید . نیاز به فیلتری جدا کننده شیر از خون و سرگین بطور کامل بنام پستان و مجرایی مشخص می باشد. و اگر به نقطه دیگری رجوع شود . جز به خون یا سرگین دست نخواهیم یافت . لذا در بدنه جامعه برای بهره مندی از مواهب طبیعی نهفته دراجتماع بشری که به تکامل خلیفت الهی برسد.نیازمند فیلتری جدا کننده حق از باطل بطور کامل وجود دارد. که جز به دست معصوم امکان پذیر نیست.
قالب : تفسیری گوینده : کورش فردین
منبع : کلام حضرت زهرا (ع)در بستر به زنان مدینه موضوع اصلی : رابطه انسان و دنیا
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 38 - شباهت زندگی اجتماعی جانوران به انسان و طبقه بندی امتهای انسانی بر آن اساس
برای دقت در زندگی اجتماعی موجودات نیز به موجودات قر آن مراجعه نموده و چهار مخلوق که نام آنها بعنوان نام سوره های قر آن نیز آمده مورد تعمق قرار می دهیم.
1- الانعام 2-النمل 3-النحل 4- الانسان
خصلت چهار پایان در توجه بیش از اندازه به منافع شخصی تا جایی است . که اگر گله ای از چارپایان برای ذبح به کشتارگاه برده شوند. و شروع به ذبح تک تک آنها کنیم. بقیه بدون کوچکترین دفاع از همنوع خود . به چرا( ذخیره) ویا نوشخار(مصرف) . و یا اعمال غریزی دیگر مشغولند. نتیجه آنکه صرف داشتن گرایش منفعت شخصی انسان را در مرتبه انعام قرار می دهد. ولی با این حال در چهار پایان اعمالی چون تقلب ، تبانی ، کم فروشی،زیر آب زنی و... به جهت منفعت بیشتر دیده نمی شود. و اینگونه اعمال فقط مختص انسان است . پس مرتبه بَلْ هُمْ أَضَلُّ نیزبا این چنین اعمالی مختص انسان می شود. از سوی دیگر در توجه به مورچه مشاهده می شود. ضمن وجود نظم و همکاری خوب. افراد نسبت به دفاع از کلونی تاپای جان ایستادگی می کنند. و نکته دیگر در خصوص مروچه ها اینکه دسترنج آنها مختص نوع مروچه بوده و به دیگر انواع جانوران ثمری نمی دهند. پس مروچه در مرحله بالاتری از شرافت نسبت به چارپا قرار دارد. اما نحل در عین وجود نظم و انضباط مثال زدنی افراد در بین کندو، دفاع از همنوعان داخل کندو برای هر زنبور همراه با جان سپاری می باشد. و این در حالی است که انواع دیگر زنبور این چنین نیستند. و نیز نکته دیگر در خصوص آنها عسل، دسترنج زنبوران عسل است. که جز در استفاده خود زنبورعسل مورد استفاده موجودات دیگر نیز قرار می گیرد.
حال سوال اینجا ست از جان شیرین عزیزتر چیست که شرف بالاتراز نحل به انسان تعلق گرفته. در پاسخ باید گفت گذشتن از عزیزتر از جانها است. در اینجا فلسفه حج و اهمیت موضوع آن مشخص می شود. که پیامبری درست در تشنگی فرزند تا سنین پیری باقی می ماند. و آن هنگام خداوند متعال به ایشان فرزند پسری عطا می کند . دستور می رسد. اورا به بیابان بی آب و علف برده و رها کن . ایشان علی رغم دل بستگی فراوان بدون کوچکترین مخالفتی آنچه دستور رسیده عمل می کند. وخود به تنهایی باز می گردد. و نکته آنکه فرزند در دو مقطع از عمرخود ، بسیار در دل والدین جای می گیرد. 1- زمانی که کودک خرد سالی است . 2- زمانی که به ثمر رسیده و قد و قامت رعنایش در نظر جلوه می کند. خصوصا که مؤدب و به فرمان نیز باشد. درست در همین زمان ، که اسماعیل جوان رشیدی گردیده فرمان می رسد به نزد آنها برو و اورا ذبح کن. ایشان باز علی رغم میل ونیز وجود تعلق خاطر شدید. می پذیرد. و شیطان را در چهار مرحله سنگ می زند. که شاید نشان از چهار مرحله انتقال از شرفی به شرف دیگر باشد. تا به شرف پنجم که اشرف مخلوقات است دست یابد. و درست در هنگام پیروزی در امتحان، نوید به امامت منصوب شدن ایشان ابلاغ می گردد. و اینجاست که خود را لو داده وجمله "وَمِن ذُرِّیَّتِی" را ادا می کند . و وحی می رسد که عهد الهی به ظالمان نمی رسد.
قالب : تفسیری گوینده : کورش فردین
منبع : موضوع اصلی : رابطه انسان و دنیا
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا در بخش پیام وارد فرمایید.
  سوره اعراف آیه 179 - معنای بَلْ هُمْ أَضَلُّ
در اعتقادات یهود خداوند متعال اقوام غیر یهود را مانند چهار پایان به جهت بهره کشی قوم یهود خلق نموده و این اعتقاد و قوم برگزیده دانستن خود در این قوم پایه ای برای سر پیچی آنان از دستورات الهی بسیاری گردیده . بطوری که کلیه دستورات مانند. حرام بودن ربا نزول و خونریزی و ... که مقرر گردیده . در نظر آنان که دیگر اقوام را انسان نمی بینند . در رابطه آنان با دیگر اقوام کاملا آزاد است . بااین استدلال نیاز آنان به کشاندن دیگر جوامع به خصلتهای مشخص چهار پایان امری لازم بوده که به انجام رسیده . و نماد موفقیت آنان قریب 26 سال پیش در وال استریت با مجسمه 3200 کیلویی از جنس برنز با نام گاو خشمگین نصب گردیده و هم اکنون نیز موجود است . و این گاو نماد خوش بینی به اقتصاد معرفی می گردد ، بطوری که در کل دنیا خوش بینان به اقتصاد خود را گاو خطاب می کنند . و جای تاسف است که نماد خود را در اقرار افراد هم گنجانده اند . و این در حالی است که ظاهر این گاو خشمگین و آماده جنگیدن است. چگونه خوش بینی اقتصاد را به عصبانیت و آماده مبارزه بودن گره بزنیم جز اینکه بگوییم ای انسان از وضع موجود خود هر چه که هست عصبانی باش . فقیری ،ثروتمندی راضی نباش خشمگین باش و برای بدست آوردن تکه ای بزرگتر از هر چه که هست همواره بجنگ . آری القای ظاهر این گاو به بینند گان خود چنین خصلتی می باشد . حال به درون خود توجه کنیم آیا این گاو در درون بیشتر نسل بشر در این زمان مشغول نجوا نمی باشد . پس چگونه با این خصیصه در وجود خود قوم یهود را تقبیح کنیم که 3200 سال پیش گوسااله سامری را مورد پرستش قرار دادند . و این در حالی بود که انسجام خود را از دست نداده بودند . اما ما گوساله وال استریت را به درون وجود خود برده و می پرستیم . و با خصیصه موجود در این گوساله اخلاقی متفرق کننده هم پیدا نموده ایم . پس باید اعتراف نمود دراین عصر که ما زندگی می کنیم . قوم یهود که اقتصاد جهان در دستان آنان می باشد . به هدف خود نائل گردیده اند. و این هدف را با دقت در زندگی چهار پایان و متوجه شدن به بی توجهی آنان به دیگر همنوعان خود و توجه بسیار به امیال مادی خود متوجه شده اند . بطوری که اگر چند صد گاو چند صد کیلویی که بسیار قوی هم بوده و همواره در یک گله در کنار هم قرار دارند . به نوبت شروع به ذبح نمودن توسط قصابی نحیف کنیم .مشاهده خواهیم کرد دیگر گاوها در حالی که به چرای خود مشغولند و در حال که مانند کر و کور و لالها صدای و تصویر همنوعان خود را که ذبح می شوند می بینند ،اما به عاقبت خود نمی اندیشند. و با بی توجهی حتی زبان به اعتراض باز نمی کنند. چه رسد به حمایت از همنوع با توان بالایی که می توانند بصورت فیزیکی اعمال کنند . بااین تصویر . ذکر شده ببینید در اقتصاد امروز چگونه خصلتهای چهار پایان ترویج داده می شود. البته برای دیگر اقوام غیر یهود . و این ادعا در آیات 99 تا 103 سوره آل عمران مشهود است . در ضمن در پروتکل بزرگان صهیون هم همینطور و نیز در عملکردشان هم به وضوح می توان دید برای نوع بشر توجه به منافع فردی به همراه آزادی منحط تجویز می کنند . اما در مقابل برای خود حتی نام مدرسه ها را نیز اتحاد می نامند . ونیز کمک به یهودیان فقیر را امری واجب می دانند در صورتی که برای ما بقی اقوام مراجعه به بانک و اخذ وامها با بهره سنگین را تجویز می کنند و تورم را موتور محرک این اوضاع قرار داده اند . حال ببینیم جوامع از بلایی که بی توجه به دشمنی یهود به سر خود آورده اند به اولئک کالانعام رسیده اند یاخیر . حال چطور بل هم اضل ؟دقت کنید در چهار پایان توجه به منافع خود بدون توجه به منافع دیگران به وضوح مشاهده می شود. اما ضربه زدن به همنوع برای منفعت بیشتر. مانند خصلتهایی چون زیر آب زنی ، تقلب ، کلاه برداری ،کم فروشی و ... دیده نمی شود وهمچنین در چهار پایان غرایض شهوانی با جلوگیری از انعقاد نطفه همراه نیست تا برای لذت بیشتر نسل خود را به مخاطره اندازد. ولی این موارد در اثر استفاده نادرست از قوه تعقل در انسان دیده می شود . که رفتن به سوی بل هم اضل را به وضوح می توان در جوامع امروزبشری مشاهده نمود. حال برای اصلاح باید در خصلتهای زنبور عسل دقت نمود . و درس انسانیت گرفت. این موجود الهی با وجود ضعف جسمی نسبت به انسان ، با ایثارو اتحاد خود در حراست از کل کندو و ملکه به محافظت بر می خیزند . به شکلی که تک تک افراد خود را فدای کل کندو می کنند . بطوری که هیچ انسان قوی هیکلی توانایی نزدیک شدن به کندو بدون تجهیزات لازم را ندارد . و این در حالی است که نه نیش یک زنبور اثر مهمی بر جان انسان دارد نه وزن اندک اون موجود توانی برای مقابله با انسان اما اتحاد و از خود گذشتن آنها موجب ورود تعداد زیادی نیش در اندکی از زمان به انسان می شود . که در این صورت می تواند موجبات مرگ را برای هر بنیه قوی بشری را فراهم کند . پس باید به نامهای جانوران و خصلتهای عنوان شده در قر آن به دقت نگریست . و درس گرفت . و دانست چگونه خصلتهای چهار پایان را در نسل بشر قوم یهود به کمک کفار تزریق نموده. و با درس گرفتن از زنبور عسل ابتدا به سوی انسانیت و جامعه انسانی حرکت کرد تا بتواند چامعه دینی در چنین بستری رشد و نمو پیداکند . و این مورد را به جرئت می توان مانع ظهور قائم (عج) نامید. پس باید به جد در ایجاد اتحاد و توجه به حقوق از مجرای دستورات قر آن و اهل بیت کوشید. ان شاء الله
قالب : تفسیری گوینده : کورش فردین
منبع : اعتقادات یهود موضوع اصلی : رابطه انسان و دنیا
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مطففین آیه 1 - لقمه حلال و حرام
و نکته بسیار بسیار مهمی را به عرض می رسانم . بعضی از عزیزان نبود امکانات را دلیل مشکلات می دانند .و سر ریز شدن منابع را علاج مشکلات. و چیدمان تمامی برنامه های خود را بر این مبنا استوار نموده اند. اما باید دانست در نبود سیستمی شفاف که مانع از سوء استفاده افراد در اخذ در آمدهای نا مشروع شود ،خوردن لقمه حرام حد یقفی نخواهد داشت . که بتوان منابع را سر ریز نمود .و باید دانست لقمه حلال همچون آب شیرین و گوارا می باشد، یک یا نهایتا دو لیوان آن تشنه را سیراب می کند. اما سود ناشی از حرام چون آب شور بوده، که اگر هم بر دریایی از آن سوار باشی ذره ای از عطش شخص را نخواهد کاست . و نوشیدن از آن بر عطش خواهد افزود ، که نخواهد کاست .و خوش خیالی از سوی مسئولین در این خصوص به هیچ عنوان جایز نیست.
قالب : تفسیری گوینده : کورش فردین
منبع : خود قرآن موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا در بخش مربوطه یعنی بخش پیام وارد فرمایید.
  سوره بقرة آیه 282 - اقتصادی
این آیه با توجه به مقوله حق الناس ، نسبت به ما بقی احکام الهی از اهمیت بالاتری بر خوردار است . اما تا اکنون همچون یک توصیه خوب در حکومت اسلامی با آن برخورد شده ،در حالی که دستوری لازم الاجراست و با ید دانست از دستورات مربوط به حقوق الهی واجبتر است . چرا که هیچ حکم واجبی اینچنین به تفضیل نیامده که در این آیه در خصوص دین آمده . و آن هم توسط کلام وحی .در ثانی احکامی که با حق الناس مربوطند در درجه اهمیت بالاتر اما از مرتبه پایین تری نسبت به مابقی احکام چون نماز ،روزه ، خمس و.. بر خوردارهستند . و این آیه بسیار فراتر از آن چیزی که تفاسیر گوناگون بر آن قرار گرفته می باشد . و با اطمینان به عرض می رسانم این آیه نه یک دستور فردی بلکه یک سیستم الهی است .که باید در حکومت اسلامی پایه اقتصاد قرار گیرد . و اگر شهید صدر بزرگوار در کتاب "اقتصاد نا "در زمان خود به این پایه پر اهمیت پی بر ده بودند . اکنون با این همه مشکلات اقتصادی و حتی فرهنگی برخورد نمی کردیم .
قالب : اعتقادی گوینده : کورش فردین
منبع : خود قر آن موضوع اصلی : پول- مال
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا در بخش پیام وارد فرمایید.