لیست نکته های رضا سليماني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 15 - جزای منافقان
1.طرف منافقان در عقاب،مومنین نیست بلکه خود خداوند آنها را عذاب می نماید."الله یستهزئ بهم..."
2.منافقان دچار سنت استدراج شده اند.وخداون به آنها مهلت داده."ویمدّهم..."
3.ازمهلت های خدا غافل نشویم.وازآنها به نحو احسن استفاده نماییم نه اینکه با لجبازی وطغیان که ناشی از کوری باطنی است در آن سر گردان شویم"...فی طغیانهم یعمهون..."
قالب : اعتقادی گوینده : رضا سلیمانی
منبع : موضوع اصلی : عمل انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : مربوط به بخش پیام است.
  سوره بقرة آیه 3 - رزق داده شده
فعل رزق ماضی است.یعنی آنچه روزیتان دادیم در گذشته
وفعل ینفقون مضارع است یعنی انفاق میکنند در حال یا آینده.
خداوند از قبل به ما روزی را عنایت فرموده ولیکن انفاق را از ما درآینده می خواهد.
سبحان الله...
قالب : قواعد عربی گوینده : رضا سلیمانی
منبع : . موضوع اصلی : رزق الهی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره سجدة آیه 17 - نماز شب وثواب بی نهایت
در مجمع البیان فرموده:ازامام صادق(علیه السلام) نقل شده:هیچ کار خوبی نیست مگر آنکه خداوند ثواب معینی برای آن در قرآن هست؛جز نماز شب که به علت بزرگی آن ثوابی برای آن نفرموده است.
توضیح : در نکات توضیحات بیشتری ذیل آن فرموده
قالب : روایی گوینده : رضا سلیمانی
منبع : احسن الحدیث موضوع اصلی : تهجّد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قصص آیه 11 - گوشه چشم نگاه کردن
فبصرت به عن جنب:با گوشه ی چشم به اونگاه کرد گویی اورا نمی بیند.کأن خواهر موسی در عین آرامش وتوکل به طوری که کسی وهیچ کدام از مامورین هم نمی توانستند متوجه شوند.
برای امور امنیتی باید درعین حالی که نمودوجلوه خاصی نداشت.
قالب : لغوی گوینده : رضا سلیمانی
منبع : کاشف موضوع اصلی : داستان حضرت موسی (علیه‌السلام)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :