لیست نکته های محمدرضا شفيعي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حمد آیه 1 - استعانت از خدای تعالی
ب اول بسم الله، ب کمک و استعانت است، یعنی از اسم خدا کمک می گیرم که اسم خدا چهارده معصوم علیهم السلام هستند. دو اسم و صفت مهم که باید کمک بگیریم، رحمن و رحیم هستند. ما نیز باید به این دو صفت بیشتر خود را نزدیک کنیم. این دو صفت کمک ما در کارها باشد.
قالب : اعتقادی گوینده : محمدرضا شفیعی
منبع : جناب حاج آقای حسنلو موضوع اصلی : صفات خداوند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : تجلی اسماء و صفات الهی در چهارده معصوم علیهم‌السلام ظهور یافته است.
  سوره بقرة آیه 87 - مهربانی خدای تعالی و نفس انسان
1. خدای مهربان پیامبران با محبتی مثل حضرت موسی و انبیاء بعد ایشان که مثل او اهل محبت بودند و از تورات پیروی می کردند را برای هدایت مردم فرستاده است.
۲. همه انبیاء کتاب نداشته اند، فقط بعضی از آنها کتاب داشتند.
۳. خدای مهربان برای هدایت پشت سر هم پیامبرانی را فرستاده است.
۴. خدای متعال یکی از انبیاء اولوالعزم را بدون پدر و از مادری پاک متولد کرده است
و این اعتقاد چند میلیون مسلمان و مسیحی است.
۵. برای هدایت مردم از روی مهربانی و محبت، خدا دلایل و بیّناتی به حضرت عیسی پسر مریم داده است.
۶. پیامبری که بسیار نیاز به کمک روح مقدس معصومین علیهم السلام داشته، حضرت عیسی بوده است.
ایشان در تربیت نفس مردم و کنار گذاشتن نفس اماره به بدبی، الگو بوده اند.
۷. آنچه خدا نمی خواهد و نفس می خواهد، باید کنار گذاشته شود.
۸. آنچه خدا می خواهد و نفس نمی خواهد، باید انجام شود.
این دو حالت مخالفت نفس با فرمایشات انبیاء و اولیاء خداست، و لذا نباید به حرف نفس گوش داد.
۹. گوش کردن حرف نفس و مخالفت با خدا، ناشی از رذیله تکبر است.
۱۰. آنچه خدا می خواهد و نفس هم می خواهد، باید انجام شود ولی برای خدا.
۱۱.عاقبت پیروی از هوای نفس نابود کردن فرستادگان خدا و خاموش کردن صدای آنها و تحریف حرف های آنهاست.
۱۲. سالک الی الله نباید مربی خود را مجبور کند که از هوای نفس او پیروی کند، بلکه این اجبار را به نفس خود داشته باشد که پیرو فرمایشات معصومین علیهم السلام باشد
قالب : اخلاقی گوینده : محمدرضا شفیعی
منبع : جناب حاج آقای حسنلو موضوع اصلی : صفات خداوند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.