لیست نکته های عبدالله عبداللهي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره انبیاء آیه 10 - بیدارگرى قرآن
1 مفسران در مورد این تعبیر که قرآن «ذکر شماست» چند تفسیر کرده اند: الف) مقصود آن است که قرآن مایه ى تذکّر و بیدارى شماست؛ پس اگر بخواهید و لجاجت نکنید، تفکر در آیات آن شما را بیدار مى سازد و هدایت مى کند ب) منظور آن است که قرآن نام و آوازه ى شما مسلمانان و عرب ها را در دنیا بلند کرد و مایه ى عزّت و شرافت شما شد ج) قرآن آنچه شما در مورد دین، دنیا و اخلاق نیاز دارید یادآورى نموده است البته تفسیرها با هم دیگر تعارض ندارند و ممکن است مقصود آیه همه این معانى باشد برخى از مفسران معناى اول را ترجیح داده اند
2 برخى از مفسران این آیه را پاسخى دیگر به تهمت ها و ایرادهاى مشرکان دانسته اند که اشاره مى کند، قرآن معجزه ى جاویدان و بیدارگر پیامبر صلى الله علیه و آله است، پس چرا شما معجزه ى جدید مى طلبید و بهانه جویى مى کنید و بدون توجه به اعجاز قرآن، به پیامبر صلى الله علیه و آله تهمت خواب هاى آشفته، جادوگرى و شاعرى مى زنید
قالب : تفسیری گوینده : عبدالله عبداللهی
منبع : تفسیر قرآن مهر موضوع اصلی : قرآن کریم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طه آیه 130 - تسلی به پیامبر
1 وقتى مخالفت هاى کافران و مشرکان لجوج بر پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله فشار مى آورد و سخنانشان ایشان را مى آزارد، خدا براى تقویت روحیه و تسلّى خاطر آن حضرت دستور راز و نیاز با خدا و نماز و تسبیح به ایشان مى دهد، تا آرامش گیرند و خشنود و راضى شوند
2 تسبیح و حمد پروردگار در برابر مشرکان لجوج، خود نوعى مبارزه با شرک و بت پرستى است و این ذکر و یاد خدا انسان را در برابر سخنان آنان مقاوم و شکیبا مى سازد 3 در مورد مقصود از «تسبیح و حمد» در این آیه، مفسران چند دیدگاه دارند: الف) مقصود همان تسبیح گویى و ستایش پروردگار است ب) اشاره به نمازهاى پنج گانه و مستحبى است؛ یعنى قبل از طلوع خورشید، اشاره به نماز صبح؛ قبل از غروب خورشید، اشاره به نماز عصر (و ظهر)؛ و در اثناى شب، اشاره به نماز مغرب و عشاء و اطراف روز، اشاره به نماز ظهر یا نمازهاى مستحبى است که انسان در اوقات مختلف روز به جا مى آورد ج) مقصود ذکرهاى مخصوصى است که در احادیث اسلامى آمده است که در ساعات مخصوص شبانه روز گفته مى شود البته این احتمال نیز وجود دارد که آیه ى فوق اشاره به هر سه تفسیر باشد؛ چرا که این تفسیرها با هم منافاتى ندارند
قالب : تفسیری گوینده : عبدالله عبداللهی
منبع : تفسیر قرآن مهر موضوع اصلی : تسلی دادن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طه آیه 123 - هبوط آدم و پیامدهاى آن براى بشریت
1 توبه ى آدم پذیرفته شد، اما پیامدهاى کار او باقى ماند و سبب شد که از باغ بهشتى اخراج شود و فرود آید
2 «هُبوط » در لغت به معناى پایین آمدن اجبارى است و در این جا مقصود پایین رانده شدن آدم و حوا به عنوان مجازات است البته هبوط آدم و حوا به معناى نزول مقامى است، نه مکانى؛ یعنى خدا مقام آنها را به خاطر کارى که کردند، تنزّل داد و آنها را از نعمت هاى باغ بهشتى محروم ساخت و گرفتار رنج هاى این دنیا شدند
3 مقصود از دو نفرى که هبوط کردند، آدم و حواست و برخى مفسران برآن اند که مقصود آدم و شیطان است البته در برخى آیات قرآن دستور هبوط به صورت جمع آمده که شامل آدم و حوا و شیطان مى شود که همگى از باغ بهشت بیرون رانده شدند
4 مقصود از دشمنى افراد با یکدیگر در زمین، دشمنى آدم و حوا با شیطان یا دشمنى آدم و فرزندانش با شیطان و فرزندانش است که تا قیامت ادامه خواهد داشت
قالب : تفسیری گوینده : عبدالله عبداللهی
منبع : تفسیر قرآن مهر موضوع اصلی : حضرت آدم (علیه‌السلام)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طه آیه 113 - ویژگى هاى قرآن و فرآیندهاى آن در میان مردم
1 این آیه اشاره به مطالب پیشین سوره ى طه دارد؛ یعنى ما این مطالب بیدارکننده و عبرت انگیز را این گونه و به صورت روشن و فصیح و به زبان عربى و با بیانات گوناگون فروفرستادیم
2 «عربى» به معناى لغت و زبان عربى است، ولى در این آیه به روشن و گویا بودن قرآن (فصاحت و بلاغت آن) نیز اشاره دارد چرا که زبان عربى از رساترین زبان ها و ادبیات آن نیز از کامل ترین ادبیات هاى دنیاست قرآن نیز مطالب را به صورت هاى مختلف بیان کرده که به رسایى، گویایى و روشنى مطالب افزوده است
3 قرآن مسئله ى مجازات مجرمان و هشدار به آنان را به صورت بیان سرگذشت ملت ها و ترسیم صحنه هاى رستاخیز و گاهى هم به صورت خطاب مستقیم آورده و همین عبارت ها و بیانات مختلف بر تأثیرات آن افزوده است
4 هدف قرآن با تقوا شدن و بیدار شدن مردم است؛ یعنى هدف اصلى آن است که مردم به صورت کامل خودنگهدار و پارسا شوند و اگر تقواى کامل حاصل نشد، حد اقل بیدارى پیدا شود تا زمینه ى حرکت و جنبش شود
قالب : تفسیری گوینده : عبدالله عبداللهی
منبع : تفسیر قرآن مهر موضوع اصلی : ویژگی های قرآن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طه آیه 80 - نعمت هاى خدا را بر بنى اسرائیل
1 در این آیه اولین نعمت را آزادى و رهایى ملت بنى اسرائیل اعلام مى کند؛ زیرا رهایى از چنگ مستکبران و سلطه طلبان و کسب استقلال و آزادى، اساس هرگونه فعالیت مثبت است
2 این آیه دومین نعمت را نعمت مکان معنوى معرفى کرده است که بنى اسرائیل را به کنار راست کوه مقدس طور دعوت کردند این مطلب اشاره به میعادگاه طور است که موسى به همراه گروهى از بنى اسرائیل به آن میعادگاه رفتند و الواح تورات به موسى علیه السلام نازل شد و جلوه ى خاص خدا را مشاهده کردند
3 سومین نعمت الهى که در این آیه بیان شده، نعمت غذاى نیکوست که براى بنى اسرائیل آماده شده بود «مَن» و «سَلوىٰ » اشاره به دو غذاى خوش مزه و نیروبخش است که یکى شبیه عسل طبیعى و دوم گوشت نوعى پرنده شبیه بلدرچین بود
قالب : تفسیری گوینده : عبدالله عبداللهی
منبع : تفسیر قرآن مهر موضوع اصلی : نعمت الهی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طه آیه 36 - پاسخ مثبت الهى به درخواست هاى موسى
1 موسى علیه السلام با ادب کامل، فرمان الهى مبنى بر مبارزه با فرعون را پذیرفت، اما از خدا خواست که وسایل لازم را در اختیار او بگذارد؛ یعنى گشادگى سینه و بزرگى روح، آسانى کار، زبان فصیح و وزارت برادرش را؛ و در این آیه بدو پاسخ داده شد که همه ى درخواست هاى تو را پذیرفتیم و وسایل مبارزه را در اختیار تو گذاشتیم 2 در این آیه نام موسى آمده است این نوعى لطف الهى نسبت به موسى بود که هرگونه ابهامى را از دل او مى زدود و نشان مى داد که خدا نه تنها درخواست هاى مهمان خود را پذیرفته است بلکه آن قدر او را دوست دارد که نام وى را تکرار مى کند
قالب : تفسیری گوینده : عبدالله عبداللهی
منبع : تفسیر قرآن مهر موضوع اصلی : حضرت موسی (علیه‌السلام)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طه آیه 1 - «طه» حروف مقطعه است
1 طه طا، ها نکته ها و اشاره ها: 1 همان طور که ذیل آیات اول سوره ى بقره و آل عمران بیان کردیم، حروف مقطعه ى قرآن یا رمزى بین خدا و پیامبر صلى الله علیه و آله است و یا اشاره به آن است که قرآن از همین حروف معمولى ساخته شده است و در عین حال معجزه اى است که کسى نمى تواند مثل آن را بیاورد
2 برخى مفسران برآن اند که واژه ى «طٰه» در ادبیات عرب به معناى «اى مرد» بوده است که در این جا خطاب به پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله است
3 در برخى احادیث از امام صادق علیه السلام روایت شده که «طٰه» از نام هاى پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله است و معناى آن این است که: «اى طالب حق و هدایت کننده به سوى آن!» و شاید از همین روست که واژه ى «طه» به صورت اسم خاص پیامبر صلى الله علیه و آله در آمده است، تا جایى که خاندان آن حضرت را «آل طه» مى نامند و از حضرت مهدى «عج» با عنوان «اى پسر طٰه» یاد مى شود
قالب : تفسیری گوینده : عبدالله عبداللهی
منبع : تفسیر قرآن مهر موضوع اصلی : حروف مقطعه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره کهف آیه 98 - سخنان فروتنانه و یاد قیامت ذوالقرنین
1 ذو القرنین با ساختن سد کار مهمى انجام داده بود و مى بایست همچون مستکبران مباهات کند و بر خود ببالد، اما او مرد خدا بود و با نهایت ادب و فروتنى اظهار داشت که همه ى این ها از رحمت پروردگار من است؛ یعنى علم و قدرت و اسباب را او در اختیار من گذاشته است و من مستقلاً چیزى از خودم ندارم تا بر کسى منت بگذارم
2 ذو القرنین در آخرین سخنانى که قرآن از او نقل کرده، به ناپایدارى دنیا و وعده ى حقّ رستاخیز اشاره کرده است، تا مردم گمان نکنند که این سد آهنین جاودانى است، بلکه حوادث آستانه ى رستاخیز سازمان دنیا را درهم مى ریزد این هشدارى است براى شیفتگان دنیا و ثروت اندوزان
قالب : تفسیری گوینده : عبدالله عبداللهی
منبع : تفسیر قرآن مهر موضوع اصلی : ذوالقرنین
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 42 - گفتگوی فرشتگان وحضرت مریم

1 فرشتگان ممکن است با غیر پیامبران نیز سخن بگویند، همچنان که با مریم علیها السلام سخن گفتند و این حاکى از مقام بلند مریم است که شایسته ى گفت وگو با فرشتگان شده است

2 مریم بزرگ ترین شخصیت زن در عصر خود بود در این مورد حدیث هاى متعددى نیز حکایت شده که

سرآمد زنان جهان چهار نفرند: مریم، آسیه (زن فرعون)، خدیجه و فاطمه علیهما السلام

این موضوع با آنچه در مورد بانوى اسلام، فاطمه علیها السلام، رسیده که برترین بانوى جهان است منافات ندارد؛ چرا که از پیامبر صلى الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام حکایت شده که

مریم بانوى زنان زمان خود بود، امّا فاطمه بانوى همه ى بانوان جهان از اولین و آخرین است عالم صدف است و فاطمه گوهر او گیتى عَرَض است و این گهر جوهر او

3 تکرار تعبیر «تو را برگزید»، شاید بدین سبب است که در مرتبه ى اوّل اشاره به صفات عالى انسانى مریم مى کند و به عنوان انسان برگزیده از او نام مى برد و در مرتبه ى دوم اشاره به برترى او بر همه ى زنان معاصر خود مى کند

4 کمالات معنوى مخصوص مردان نیست بلکه بانوان هم مى توانند به مقامات عالى معنوى برسند به طورى که فرشتگان با آنان سخن بگویند و انسانى برگزیده شوند
قالب : تفسیری گوینده : عبدالله عبداللهی
منبع : تفسیر قرآن مهر موضوع اصلی : مریم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 45 - کلمه همان حضرت عیسی
1 واژه ى «کلمه» در انجیل هم آمده است و مقصود حضرت عیسى علیه السلام است
در این که چرا عیسى علیه السلام را «کلمه» گویند، مطالب متعددى گفته شده که به چند مورد اشاره مى کنیم
الف) اشاره به کلمه ى ایجاد (کُن فَیکون )در برخى آیات قرآن است؛ یعنى عیسى به خاطر تولد و ایجاد فوق العاده اش کلمه ى الهى است
ب) قبل از تولد، خدا بشارت عیسى علیه السلام را در کلامى به مادرش داده بود؛ ازاین رو آن حضرت کلمه ى الهى به شمار مى آید
ج) «کلمه» به معناى مخلوق است و در قرآن نیز به این معنا به کاررفته است و به موجودات و مخلوقات کلمه ى الهى گویند چرا که همچون سخن گفتن افراد، نشانه ى صاحب سخن هستند
2 واژه ى «مسیح» به معناى «مسح کننده» یا «مسح شده» است و به عیسى علیه السلام، مسیح گفته شده، چون بر بدن بیماران علاج ناپذیر دست مى کشید و آنها را به فرمان خدا شفا مى داد
و یا اینکه خدا، عیسى علیه السلام را از ناپاکى و گناه مسح کرد و پاک گرانید
3 قرآن کریم در آیه ى فوق صریحاً عیسى علیه السلام را فرزند مریم علیها السلام معرفى مى کند تا پاسخى به ادعاى اُلوهیّت و خدا بودن عیسى بدهد آرى، کسى که از مادر متولد شده، نمى تواند خدا باشد
4 خداى متعال نام برخى از اولیاى خود را قبل از تولد انتخاب کرد که از آن جمله یحیى و مسیح علیهما السلام بودند که در قرآن به هر دو اشاره شده است
در روایات اسلامى نیز آمده است که فرزندانتان را قبل از تولد نامگذارى کنید
5 در این آیه به چهار ویژگى و صفت عیسى علیه السلام اشاره شده است که عظمت این پیامبر الهى را نشان مى دهد:
او کلمه ى الهى است؛
پسر مریمِ پاک است؛
در دنیا و آخرت آبرومند است؛
قالب : تفسیری گوینده : عبدالله عبداللهی
منبع : تفسیر قرآن مهر موضوع اصلی : حضرت عیسی (علیه‌السلام)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 47
  • >
  • >>