لیست نکته های عبدالله عبداللهي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره آل عمران آیه 175 - ترس وخوف توطئه شیطان در جنگ احد
1 آیه ى فوق نیز به ادامه ى حوادث جنگ اُحد و به کسانى اشاره مى کند که مسلمانان را از قدرت لشگریان قریش مى ترسانیدند تا روحیه ى آنان را تضعیف کنند

قرآن در آیه ى فوق بیان مى دارد که ترسانیدن مسلمانان یک عمل شیطانى است که در دوستان و پیروان شیطان اثر دارد

2 وسوسه هاى شیطانى و جنگ روانى که براى ترساندن افراد به کار مى رود، تنها در دوستان شیطان مؤثر است و مؤمنان ثابت قدم تحت تأثیر این وسوسه ها واقع نمى شوند؛ چون فقط از خدا مى ترسند

3 «ایمان» از «شجاعت» جدا نیست؛ پس اگر در دل مسلمانى، ترس از غیر خدا پیدا شود، نشانه ى عدم تکامل ایمان و نفوذ وسوسه هاى شیطانى در آن است

4 تنها پناهگاه هستى خداست؛ چرا که مؤثر واقعى در جهان اوست و دیگران در برابر او هیچ قدرتى ندارند، پس انسان با ایمان باید تنها بر خدا تکیه کند و حریم او را نگه دارد و از غیر او وحشتى نداشته باشد تکیه کن بر خدا که عزت او آدمى را بزرگوار کند

5 خداى متعال، مهربان و دوست داشتنى است؛ پس ترس از خدا به معناى ترس از مقام داورى و عدالت خداست، همان طور که انسان از قاضى دادگاه به خاطر جایگاهش مى ترسد

6 واژه ى «شیطان» معناى وسیعى دارد و شامل هر موجود شرور و حیله گر، اعم از انسان و غیر انسان مى شود

قرآن از افرادى که مسلمانان را از قدرت سپاه قریش مى ترساندند (نَعیم بن مسعود یا کاروان عَبدُ القیس) با عنوان «شیطان» یاد مى کند؛ زیرا این عمل شیطانى بود و با الهام شیطان صورت پذیرفته بود و یا مقصود از شیطان خود این افراد بودند که اغواگرى مى کردند

7 شایعات و وسوسه هایى که مردم را از دشمن مى ترساند و ناامید مى کند، شیطانى است؛ و جنگ روانى و ایجاد وحشت و تهدید، سیاست دایمى قدرت هاى شیطانى است، همان طور که در عصر کنونى، قدرت هاى استکبارى و شیطانى، ملت هاى مسلمان را مى ترسانند
قالب : تفسیری گوینده : عبدالله عبداللهی
منبع : تفسیر قرآن ج 3 ، ص 346 موضوع اصلی : ترس- خوف
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 174 - حریان های بعداز جنگ احد
1 این آیه نیز مربوط به جریان هاى بعد از جنگ احد است که سپاه اسلام تجدید سازمان کرد و به تعقیب سپاه مشرکان مکه پرداخت و آنان ترسیدند و فرار کردند و مسلمانان بدون کمترین ناراحتى، پیروز به مدینه بازگشتند

2 در این آیه نتایج لشگرکشى مجدد مسلمانان بعد از جنگ احد بیان شده است که عبارت اند از:

الف) بازگشت پیروزمندانه با نعمت و بخشش الهى و بدون آسیب

ب) به دست آوردن خشنودى خدا

آرى، کسانى که از رهبران الهى و دستورهاى آنان پیروى کنند، شاهد پیروزى خواهند بود و رضایت الهى را در آغوش مى کشند
قالب : تفسیری گوینده : عبدالله عبداللهی
منبع : تفسیر قرآن ج 3 ، ص 345 موضوع اصلی : جنگ- غزوه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 173 - مراد ار الناس
اَلَّذِینَ قٰالَ لَهُمُ اَلنّٰاسُ : در مراد از این ناس سه قول است: 1 سوارانى که ابى سفیان پس از باز گشت از احد بطرف مسلمین فرستاد که ایشان را از تعقیب مشرکین منصرف کرده بترسانند که قصه آنها گذشت (از ابن عباس و ابن اسحاق)

2 مراد نعیم بن مسعود اشجعى است (از حضرت باقر و حضرت صادق «ع»)

3 یعنى منافقان (از سدى) إِنَّ اَلنّٰاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ : مراد از این (الناس) ابى سفیان و سپاه اوست یعنى ابو سفیان و سپاهش علیه شما جماعتهاى بسیار گرد آورده اند و گفته اند ابزار جنگ و مردان جنگى علیه شما جمع آورى کرده اند
قالب : لغوی گوینده : عبدالله عبداللهی
منبع : ترجمه تفسیر مجمع البیان ج 4 ، ص 349 موضوع اصلی : منافق- منافقین- منافقان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 172 - دو روایت از شان نزول آیه فوق ودو آیه بعد
داستان نزول آیه ى فوق و دو آیه ى بعد این گونه حکایت شده که پس از پایان جنگ اُحد، لشگریان فاتح ابو سفیان، به سرعت راه مکه را در پیش گرفتند، اما پس از مدتى پشیمان شدند و تصمیم گرفتند به مدینه برگردند و باقیمانده ى مسلمانان را نابود کنند این خبر به پیامبر صلى الله علیه و آله رسید و ایشان فوراً دستور دادند سپاهیان اسلام، که در جنگ اُحد حضور داشتند، خود را براى شرکت در نبردى دیگر آماده کنند و مجروحان اُحد نیز به صفوف لشکر بپیوندند این دستورها به سرعت اجرا شد و لشکر اسلام بیرون از مدینه، در محلى به نام «حَمراءُ الأسَد» اردو زدند و تمام این وقایع در مدت یک شبانه روز اتفاق افتاد

خبر لشگرکشى پیامبر صلى الله علیه و آله به سپاه مکه رسید و آنان از این مقاومت عجیب و شرکت مجروحان در میدان نبرد وحشت کردند و شاید پنداشتند ارتش تازه نفسى نیز از مدینه به مسلمانان پیوسته است

ابو سفیان و سپاهیانش، به سرعت عقب نشینى کردند و به مکه بازگشتند آیه ى فوق به این جریان اشاره مى کند
قالب : شأن نزول گوینده : عبدالله عبداللهی
منبع : تفسیر قرآن مهر ج 3 ص 340 موضوع اصلی : جنگ- غزوه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 170 - بشارت به مومنان واقعی با قرآن واهل بیت
در روایات آمده است: مؤمنان واقعى که قرآن و اهل بیت پیامبر علیهم السلام را با هیچ کتاب و رهبر دیگرى عوض نمى کنند، مشمول بشارت این آیه هستند همچنین استفاده مى شود که زندگى برزخى یک زندگى واقعى و داراى رزق و حیات و شادى و بشارت است و مراد از آن تنها باقى ماندن نام نیک در تاریخ نیست
قالب : تفسیری گوینده : عبدالله عبداللهی
منبع : تفسیر نور ج 1 ، ص 650 موضوع اصلی : صالحان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 168 - طرح موضوعی ساده از جانب پروردگاربرای محکومیت منافقان
1 منافقان مى گفتند که از حوادث آینده خبر دارند، به طورى که اگر کسى از آنان پیروى کند از مرگ نجات مى یابد قرآن به آنان پاسخ مى دهد که اگر چنین است، باید بتوانید علل و عوامل مرگ خویش را پیش بینى و خنثى کنید در حالى که چنین قدرتى ندارید افزون بر این، شما عمر جاویدان ندارید و نمى توانید قانون مسلم مرگ را تغییر دهید؛ پس چه بهتر که با افتخار در برابر دشمن بایستید و شربت شهادت بنوشید یا پیروز شوید

2 مضمون آیه ى فوق در آیه ى 156 همین سوره گذشت با این تفاوت که در آنجا از کافران حکایت شد و در اینجا از منافقان

برخى از مفسران از مقایسه ى این دو آیه استفاده کرده اند که مقصود از کافران در آیه ى 156 آل عمران همان منافقان هستند و این، شدت برخورد قرآن با منافقان را نشان مى دهد

اما ممکن است که این سخن را هم منافقان گفته باشند و هم کافران و دو آیه به دو گروه متفاوت اشاره داشته باشد

3 آیه ى فوق منافقان را برادر مؤمنان خوانده است، بااینکه هرگز آنان برادر مؤمنان نیستند با این تعبیر آنان را سرزنش مى کند، که شما که مؤمنان را برادر خود مى دانستید، پس چرا در این لحظات حساس دست از حمایت آنها برداشتید

4 از نشانه هاى منافقان آن است که به هنگام حرکت مردم به سوى جبهه ها، در شهر مى مانند و بعد از جنگ، بازماندگان شهدا را سرزنش مى کنند

5 زمان مرگ حتمى انسان را نمى توان پیش بینى کرد؛ حوادث و جنگ ها و بیمارى ها زمینه هاى مرگ و شهادت اند، علّت کامل آن چه بسا افرادى که سال ها در صحنه ى نبرد حاضر بودند، ولى شهید نشدند و در مناطق امن از دنیا رفتند؛ پس این مسائل نباید موجب گریز از جنگ شود
قالب : تفسیری گوینده : عبدالله عبداللهی
منبع : تفسیر قرآن مهرج 3 ، ص 330 موضوع اصلی : منافق- منافقین- منافقان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 167 - ۳۰۰ منافق احد
منظور از منافقان در این آیه آن گروه سیصد نفرى بود که در آغاز جنگ احد از رفتن به جنگ خوددارى کردند و از صف مسلمانها جدا شدند و چون به آنان گفته شد که شما نیز بیایید و در راه خدا جهاد کنید و یا حد اقل از خانه و کاشانه و کیان خود دفاع کنید، آنها براى فرار از جنگ چنین گفتند اگر مى دانستیم که جنگى اتفاق مى افتد، در جنگ شرکت مى کردیم این سخن بهانه اى بیش نبود و نشانى از بى اعتقادى آنها به پیامبر بود گویا آنها سخن پیامبر را که جنگ را پیش بینى مى کرد و آنها را دعوت به جهاد مى نمود باور نداشتند و این خود نوعى کفر بود

قرآن کریم دربارۀ این گروه از منافقان تعبیر جالبى مى آورد و مى فرماید آنها در آن روز که چنین گفتند، به کفر نزدیکتر بودند تا ایمان و آنها در زبانهایشان چیزى را مى گویند که مخالف دلهایشان است یعنى آنها تا این سخن را نگفته بودند، مسلمانان آنها را از خودشان مى دانستند ولى با این سخن ماهیت واقعى آنها روشن شد و تمایل آنها به جبهۀ کفر معلوم گردید

دیگر اینکه تا پیش از تخلف آنها از جهاد و گفتن این سخنان، امیدى بر ایمان آنها بود ولى با این اقدام و با این سخنان، آنها خود را به کفر نزدیکتر ساختند و امید بر هدایت آنها از دست رفت

خصوصیت بارز منافقان دوچهرگى آنهاست و اینکه آنها برخلاف عقیدۀ باطنى خود سخن مى گویند و چیزى را اظهار مى دارند که عکس آن را عقیده دارند در این آیه ضمن بیان این ویژگى منافقان، اضافه مى کند که خداوند به آنچه آنها پنهان مى دارند آگاه تر است این تعبیر که خدا آگاه تر است مى رساند که مؤمنان نیز به دورویى آنها پى برده اند و آن هنگامى بود که آنها با یک بهانۀ واهى از شرکت در جنگ خوددارى کردند و پرده از روى نفاق آنها برداشته شد و مسلمانان آنها را شناختند ولى مسلم است که خداوند به نفاق آنها و مطالبى که در دل نهان داشته اند، آگاه تر است
قالب : تفسیری گوینده : عبدالله عبداللهی
منبع : تفسیر کوثر ج 2 ، ص 297 موضوع اصلی : منافق- منافقین- منافقان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 166 - «اِلْتَقَى اَلْجَمْعٰانِ
«اِلْتَقَى اَلْجَمْعٰانِ » 166 مفسّرین گفته اند مقصود دو دسته ى مسلمین و ابو سفیان در روز احد است

آلوسى: بعضى گفته اند مقصود دو دسته ى روز بدر و روز احد است و این صحیح نیست
قالب : تفسیری گوینده : عبدالله عبداللهی
منبع : تفسیر عاملی ج 2 ، ص 266 موضوع اصلی : جنگ- غزوه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 165 - عوامل شکست در جنگ احد از ناحیه خود مسلمانان!
1 نباید نتیجه ى یک واقعه و یا جنگ را به تنهایى بررسى و تحلیل کرد، بلکه باید نتایج همه ى برخوردها و وقایع مرتبط با آن را با هم دیگر محاسبه کرد و در هنگام قضاوت، تلخى ها و شیرینى ها را با هم در نظر گرفت که در این صورت، نتیجه مى شود که مسلمانان ضرر نکرده اند

2 قرآن عوامل شکست در جنگ اُحد را از ناحیه ى خود مسلمانان مى داند؛ چرا که گروهى از سپاهیان اسلام با نافرمانى کردن از پیامبر صلى الله علیه و آله، سنگر حساس تیراندازان (کوه عَیْنَین) را رها ساختند و به جمع آورى غنایم پرداختند و همین سرپیچى و سستى باعث آن شکست شد

و نیز مسلمانان در مقابل کفار و مشرکان خون خوار مکه کوتاه آمدند و بر آنان ترحّم کردند و هفتاد اسیر را بعد از جنگ بدر آزاد نمودند و همین باعث تقویت جبهه ى کفر و پیروزى آنان در جنگ اُحد شد
قالب : تفسیری گوینده : عبدالله عبداللهی
منبع : تفسیر قرآن مهر ج 3 ، ص 325 موضوع اصلی : جنگ- غزوه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 163 - درجات متفاوت انسان ها
1 نه تنها پیامبران و مجاهدان با منافقان تن پرور فرق دارند، بلکه هریک از افراد این دو صف براساس فداکارى یا نفاق خود، در پیشگاه خدا جایگاه خاصى خواهند داشت که از صفر شروع مى شود و تا بى نهایت ادامه مى یابد

2 از امام رضا علیه السلام حکایت شده که

هر درجه اى به اندازه ى فاصله ى میان آسمان و زمین است

این حدیث براى بیان زیاد بودن فاصله، به فاصله ى بین زمین و آسمان اشاره کرده است، وگرنه ممکن است فاصله ى درجات معنوى و واقعى بیش از این باشد

3 واژه ى «دَرَجه» به پله هایى گفته مى شود که انسان به وسیله ى آنها به نقطه ى بلندى صعود مى کند؛ در مقابل «دَرَک» که به پله هایى گفته مى شود که براى پایین رفتن به نقطه اى استفاده مى شود

در قرآن، واژه ى اول براى مؤمنان و واژه ى دوم براى منافقان، به کاررفته است اما در اینجا باآنکه مؤمن و منافق هر دو مطرح اند، واژه ى «دَرَجٰاتٌ » گفته شده است تا جانب مؤمنان رعایت شود و، به اصطلاح، از تغلیب استفاده شده است

4 پیامبران، مؤمنان و منافقان خودشان درجه هستند؛ یعنى هرکس در ذات خود، براساس کمالات و فضایل، یا نواقص و رذایل، درجه ى وجودى دارد که بالا یا پایین است
قالب : تفسیری گوینده : عبدالله عبداللهی
منبع : تفسیر قرآن ج 3 ، ص 319 موضوع اصلی : عمل انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 13
  • >
  • >>