لیست ترجمه های مهدي اسدي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 270 - ترجمه این آیه در خود سایت
و هر نفقه ای که در راه خداوند منمایید و هر تعهدی که در راه خدا به عهده شما میباشد بدون شک خداوند آن را میداند و برای ستمکاران یاوری نیست.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 1 -
به نام خدای رحمتگر بر آفریدگان رحمتگر بر ویژگان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 112 - ترجمه قران محمد صادق تهرانی
آری هر کس در حالی که نیکوکار است چهره خود را به خدا تسلیم کند پاداش وی نزد پروردگار اوست و بیمی بر آنان نیست و غمگین هم نخواهند شد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 2 - ترجمه این آیه در خود سایت
این کتابی عظیم می باشد که در آن هیچ شک و تردیدی نیست و مایه ی هدایت پر هیز کاران است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ghaf : در کتاب هیچ شکی نیست
با اینکه گفته شود در هدایت این کتاب برای متقین شکی نیست
دو امر متفاوت است .
  سوره حمد آیه 4 -
صاحب روز جزا و قیامت است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 6 - ترجمه قران
برای کافران یکسان است چه آنها را بترسانی چه نترسانی آنها ایمان نخواهند آورد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.