لیست ترجمه های مهسا قنبري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره یوسف آیه 3 - تفسیر نور حجت الاسلام قرائتی
ما با این قرآن که به تو وحی کردیم بهترین داستان را بر تو بازگو می کنیم ، در حالی که تو پیش از آن ،از بی حبران بودی.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره الرحمن آیه 16 -
الا ای جن و انس کدامین نعمت پروردگارتان را انکار میکنید؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 3 -
خداوند بخشنده ی مهربان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 6 -
ما را به راه راست هدایت کن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 6 -
از تو صمیمانه می خواهیم که ما را به راه راست هدایت نمایی راه همان بندگانی که به آنان نعمت داده ای
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) عزتیان : در فارسی استفاده از تو برای بزرگان صحیح نمی باشد
  سوره حمد آیه 5 -
تنها تو را سزاوار بندگی میدانیم و در تمام نیازمندی های فردی و اچتماعی فقط ار تو استمداد می جوییم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.