لیست اﻋﺮاب های اکرام السا دات صدرايي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حمد آیه 5 - نسم حیات
تقد م ایا ک بر نعبد
توضیح : ایا ک ضمیر مفعو لی بر کلمه نعبد مقد م شد ه است و این افا ده حصر میکند یعنی فقط تو را بند گی می کنیم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.