از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  فاطمه پورمحمدي - اعراب القرآن و بیانه
(إِیَّاکَ) ضمیر منفصل فی محل نصب مفعول به مقدّم للاختصاص (نَعْبُدُ) فعل مضارع مرفوع و فاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره نحن (وَ إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ) عطف على إیاک نعبد و نستعین فعل مضارع مرفوع و هو معتلّ أجوف و الأصل فیه نستعون فاستثقلت الکسرة على الواو فنقلت الى العین فانقلبت الواو یاء لانکسار ما قبلها فصار نستعین‏ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  اکرام السا دات صدرايي - نسم حیات
تقد م ایا ک بر نعبد
 توضيح : ایا ک ضمیر مفعو لی بر کلمه نعبد مقد م شد ه است و این افا ده حصر میکند یعنی فقط تو را بند گی می کنیم [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - آیت الله محمد رضا قبادی آدینه وند
● هر دو ضمیر اَیاکَ، منصوب و مفعول اندبرای فعل های ما بعدشان و تقدیمشان بر فعل برای افاده حصر است و فاعل نَعبُدُ و نَستَعینُ هر دو ضمیر نَحنُ است که مستتر است و جمله، نَستَعِینُ عطف است بر جمله نَعبَدُ. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
إِیَّاکَ «مفعول به مقدم»
نَعْبُدُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل[نحن]»
وَ «واو عطف»
إِیَّاکَ«مفعول به مقدم»
نَسْتَعِینُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری»«فاعل[نحن]» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  صفدر فولادي
نعبد: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره (نحن).
و: حرف عطف.
إیاک: ضمیر منفصل مبنی فی محل نصب مفعول به مقدم.
نستعین: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره (نحن). [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.