لیست سوال های سحر شادرام
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 19 - مثال خداوند
1- چرا خداوند این مثال را می زند؟
2- در آخر آیه شریفه گفته شده است که خداوند بر کافران محیط است پس چرا در ترجمه های قرانی عذاب خدا را محیط بر کافران میگوید؟
قالب : تفسیری گوینده : سحر شادرام
منبع : موضوع اصلی : تنبیه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) عالمی (داور) : با سلام
خداوند بر همه عالم محیط است چه مومن و چه کافر
پس لحن آیه و تاکید بر احاطه بر کافران نشانه ای است که تهدید کافران .
ترجمه ها به چند شکل هستند
بعضی تحت اللفظی بوده و بعضی مفهومی و ...
سعی مترجم در انتقال مفاهیم قرآنی است
مسلم است که متدبر از این سطح فاصله گرفته و نگاه دقیق تری به آیات دارد
  سوره بقرة آیه 13 - گروه کافران
مقصود مستقیم خداوند از این گروه که از آیه 6 سوره بقره تا آیه های بعدی مثال می زند چه کسی یا کسانی می باشد و آیا اصلا شخص خاصی مورد نظر است یا کلا گروه مخالفی است که همیشه در سر راه حق قرار دارد؟
قالب : تفسیری گوینده : سحر شادرام
منبع : موضوع اصلی : کافر و کافران
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) عالمی (داور) : با سلام
اطلاق آیات نشان میدهند که نشانه های کافران است اگر چه ممکن است تطبیق بر فرد یا گروه خاصی شده باشد اما باید متوجه فرق تطبیق با تفسیر بود
2) هادیزاده : به نظر این حقیر در این آیات خداوند کلیدهایی را برای شناخت افراد بیمار دور از ایمان ارائه داده است ابتدا بیان فرموده که چگونه بیماری ایجاد شده و پس از شروع خداوند قلب این افراد را نیز بیمار میکند سپس می فرماید ابراز دین به صورت کلامی نیر از سوی این افراد فایده ای ندارد و همچنین می فرماید اگر این افراد فسادی مرتکب شوند در صورتی که بازخواست شوند دلالیلی می آورند که کار ما درست و از روی ثواب بوده است و به راستی به خود نیرنگ و فریب خواهند زد .
البته این احوالات می تواند شرح حال هر بنده ای که پرده بر گوش و چشم خود انداخته و گناهان خود را نمی بیند و از خدا دور می شود باشد و نشانه های شناخت و دلائل این بیماری به زیبایی در این آیات بیان شده است
  سوره حمد آیه 3 - قران
چرا خداوند قران را به صورت سوره سوره نازل فرموده و به صورت متن پیوسته نفرستاده است؟
قالب : فلسفی گوینده : سحر شادرام
منبع : موضوع اصلی : قرآن کریم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) عالمی (داور) : با سلام
لفظ سوره از خود ایات تحدی گرفته شده است
و سوره محور اعجاز قرار گرفته است
وقتی کافران در مقام هماورد آوری به قرآن قرار گرفتند از آنان خواسته شد که همانند ده سوره قرآن را بیاورند و در مراحل دیگر یک سوره حتی سوره کوچکی مثل کوثر
البته محتوای سور نیز متفاوت است یعنی در مکه به مقتضای مکه و در مدینه به مقتضای مدینه
نزول قرآن به نحو سوره در موسیقی آنها نیز اثر دارد
غزلهای شعر نیز همین گونه اند