لیست سوال های مرتضي هاديزاده
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حاقة آیه 9 - معنی لغت الْمُؤْتَفِکاتُ
با توجه به اصل عدم تقدیر و معنی لغت الْمُؤْتَفِکاتُ که اسم فاعل می باشد و باید به معنی روبرگردانندگان از حق معنی شود ، چرا در این آیه کلمه اهل در تقدیر گرفته شده و اسم فاعل ترجمه نشده ؟
در ضمن چرا جار و مجرور (( بِالْخاطِئَةِ )) می تواند حال از فعل ( جاءَ ) باشد در صورتیکه در غالب ترجمه ها به صورت حال از فاعل های جاءَ ترجمه نشده است .
قالب : لغوی گوینده : مرتضی هادیزاده
منبع : موضوع اصلی : سوره حاقة
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : الِائْتِفَاکُ در زبان عرب به معنی انقلاب است مانند قوم لوط که با اهلش زیرو رو شد. و گفته می‌شود (المؤتفکات المدن‏) شهرهای زیرو رو شده‌ای که خداوند آنها را بر قوم لوط زیرو رو کرد.
ترجمه خوب ترجمه است که بتواند منظور زبان مبدأ را به زبان مقصد منتقل کند. در این آیه نیز با توجه به نوع کلمه خاطئه که اسم فاعل است و نقش آن؛ به صورت (مرتکب خطا شدند) ترجمه شده که منظور را می‌رساند.
  سوره بقرة آیه 259 - برزخ
با توجه به مطالب بیان شده در آیه خداوند از فرد مذکور می پسرند چقدر درنگ کردی یا چقدر خوابیدی و سپس در آیه از احوال مواد غذایی و چهار پای وی سخن می گوید ولی سخنی در خصوص 100 سالی که روح وی در نزد خدا بوده نیامده و آن شخص نیز هیچ سخنی در این خصوص بیان نکرده در آیات دیگر نیز در خصوص همین موضوع که در قیامت از مردم سوال می شود چقدر درنگ کرده اید و هر یک پاسخی میدهند و در نهایت بیش از چند روز کسی بیشتر زمان اعلام نخواهد کرد و همگی احساس خواب را بیان می کنند یعنی اینکه در خواب بوده اند حال توضیح عالم برزخ و احادیثی که از آن نقل شده چگونه خواهد بود ؟
قالب : اعتقادی گوینده : مرتضی هادیزاده
منبع : موضوع اصلی : سوره بقره
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : در عالم برزخ نیز بر اساس روایات برخی افراد در خواب هستند. ضمناً در اینجا بحث بعث و برانگیختن مطرح بوده و سوال در مورد فاصله مرگ تا قیامت نبوده است.
  سوره بقرة آیه 240 - نسخ شدن آیه
در این آیه خداوند فرموده که زن در طول یک سال خرجی داده شود و در منزل شوهر باقی بماند و اگر خارج شد بر او حرجی نیست ، ماندن درون خانه شوهر و یا خارج شدن آن ارتباطی به ازدواج نکردن ویا ازدواج کردن زن ندارد و اشاره ای به موضوع ازدواج نشده آیا می توان گفت که این آیه در خصوص لزوم نگهداری همسر متوفی به نیکی در منزل خویش است حتی اگر بعد از عده هم ازدواج نکند که اگر ازدواج کرد این وظیفه بر طرف می شود ؟
قالب : احکام گوینده : مرتضی هادیزاده
منبع : موضوع اصلی : سوره بقره
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : به نظر برخی مفسرین همین طور است. المیزان بیان می کند که:
(فان خرجن فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن من معروف و الله عزیر حکیم ):(و اگر خودشان بیرون رفتند در باره کاری شایسته برای خودشان ،گناهی بر شما نیست و خداعزیز و حکیم است ) یعنی اگر علی رغم آنکه نفقه یک سالشان فراهم بود در این مدت از خانه شوهر بیرون شدند، دیگر شما ورثه شوهر او تقصیری ندارید و یااگر خواستند به طور شایسته شوهر کنند دیگر شما تقصیر و مسئولیتی به گردن ندارید
  سوره بقرة آیه 238 - نماز وسطی
آیا می توان اینگونه برداشت کرد که با توجه به ذکر چهار موقع برای نماز در قرآن به صورت یکپارچه و همچنین سفارش به نماز شب تعداد نمازها 5 عدد بوده و به این ترتیب نماز وسطی نماز ظهر محاسبه شود ؟
قالب : احکام گوینده : مرتضی هادیزاده
منبع : موضوع اصلی : سوره بقره
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : در این آیه به خواندن نماز در برخی از اوقات شب اشاره شده که احتمال دارد منظور همان نماز مغرب و عشا باشد و نه نماز شب.
اما درباره اینکه منظور از صله وسطی نماز ظهر است روایاتی وارد شده است. در وجه نامگذاری نیز گفته شده:
منظور از نماز وسطى نماز ظهر است ، یعنى اولین نمازى که رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) خواند، که از دو جهت وسطى نامیده شده ، یکى از این جهت که درست در وسط روز خوانده مى شود و دوم اینکه ، بین نماز صبح که اول روز است ، و نماز عصر که اواخر روز است قرار دارد.
  سوره بقرة آیه 238 - زمانهای نماز خواندن
با توجه به آیه شریف ( فَاصبِر عَلی ما یَقولونَ وسَبِّح بِحَمدِ رَبِّکَ قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ وقَبلَ غُروبِها ومِن ءانای‏ء الَّیلِ فَسَبِّح واَطرافَ النَّهارِ لَعَلَّکَ تَرضی ) می توان برداشت نمود که بهتر است نمازهای روزانه در چهار نوبت به ترتیب بیان شده خوانده شود ؟
قالب : احکام گوینده : مرتضی هادیزاده
منبع : موضوع اصلی : سوره بقره
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : معلوم نیست که منظور از تسبیح در این آیه نمازهای واجب باشد. ممکن است که منظور هرگونه یادی از خدا باشد و مستحبات را هم دربربگیرد.
حتی اگر منظور آیه را نمازهای واجب بدانیم، باز هم چون چهار زمان را اشاره کرده پس منظور چهار نماز صبح، عصر و مغرب و عشا خواهد بود (چون در زمان نزول آیه هنوز هر پنج نماز واجب نشده بود)
لذا استفاده ای که کردید صحیح به نظر نمی رسد.
البته در مورد اینکه نمازهای پنج گانه مستحب است که در پنج وقت خوانده شود، روایات وارد شده است و بر این استحباب فتوا داده شده است.
  سوره بقرة آیه 161 - تکذیب کنندگان و پیروان آنها
خداوند در این آیه کسانی را که کافر شده و کافر از دنیا می روند را لعنت فرستاده است آیا می توان اینگونه برداشت کرد که با توجه به اینکه خداوند علما کتمان کننده را در آیه قبل لعنت فرستاده است در این آیه منظور خداوند پیروان این علما می باشد که بر اثر آنها کافر شده و کافر نیز از دنیا می روند ؟

قالب : اعتقادی گوینده : مرتضی هادیزاده
منبع : موضوع اصلی : سوره بقره
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : آیه قطعا‌ کافر بودن همان علما را مد نظر قرار داده است. البته می توان دایره شول آیه را گسترده تر دید و بیان کرد که در مقام بیان حکم کلی است: هر کافری که با حال کفر از دنیا برود این تبعات ا داد. در این صورت پیروان آن علما را هم شامل می شود.
  سوره بقرة آیه 154 - مرگ
با توجه به آیات قرآن و احدایث آیا می توان اینگونه برداشت نمود که مرگ که به تعبیر قرآن مانند خواب است همچون اصحاب کهف که 300 سال خواب را قسمتی از روز دانستند و یا باز به نقل قرآن هنگامی که روز قیامت مردم برمیخیزند عده ای می گویند ما قسمتی از روز را خوابیده ایم و عده ای می گویند یک روز و .. و انسان در طول مدت این خواب که زمان آن بر هیچ کس معلوم نیست در حائلی بین دنیا و آخرت قرار داد که نام آن برزخ است چون در قرآن فقط دو بار کلمه برزخ ذکر شده و در خصوص عالم برزخ چیزی که دقیقا بیان کننده شرایط آن دنیا باشد بیان نشده .
همچنین خداوند در قرآن همواره دو مرگ برای انسان قائل شده که با توجه به نوع زندگی بشر یا باید زندگی قبل از این دنیا را تکذیب کنیم که با توجه به آیات قرآن و بیان اینکه خداوند در قبل از این زندگی از فرزندان آدم عهد و پیمان گرفته این کار ممکن نیست یا یک مرگ در زندگی قبل از دنیا رخ می دهد و یک مرگ در زندگی دنیا و مرگ دیگری نیز وجود ندارد که اگر بخواهیم عالم برزخ را نیز در نظر بگیریم آنوقت یک بار مردن ذکر نشده است .
این آیه نیز خود دلالت بر این موضوع دارد ، چون در این آیه و آیات مربوط به این موضوع خداوند افرادی را که در راه خدا مجاهدت می نمایند و می میرند از دیگر افراد که دچار مرگ و خواب ابدی می شوند تفکیک نموده و آنان را زنده خوانده ، در حال استفاده در نعمتهای الهی که توان درک آن را با حواس انسان غیر ممکن دانسته .
آیا این برداشت که ممکن است اصلا عالم برزخ وجود نداشته باشد و با توجه به آیات قرآن انسان با مرگ به خوابی طولانی مدت می رود تا روز قیامت صحیح است یا خیر ؟
قالب : اعتقادی گوینده : مرتضی هادیزاده
منبع : موضوع اصلی : سوره بقره
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : با تشکر از دقت خوبتان.
براای عالم برزخ علاوه بر آیات قرآنی محدود، روایات در حد تواتر است و قابل انکار نیست.
اما بر حسب مجموع روایات ظاهراً تنها مومنین واضح الایمان و کفار واضح الکفر مورد سوال و عذاب و نعمت برزخی هستند و باقی در حالتی مانند خواب به سر می برند تا زمان قیامت. اما در هر حال در عالم برزخ هستند.
دو بار مرگ هم بعد از ورود به دنیا مد نظر است.
همه انسان ها به یک معنا بعد از مرگ دنیوی زنده هستند اما غالباً دارای بسیاری از آثار حیات نیستند. به خلاف شهیدان که در مرتبه بالای حیات قرار دارند و از بسیاری از نعمت ها برخوردار بوده و از اتفاقات دنیا نیز با خبر هستند.
  سوره بقرة آیه 93 - معنی کلمه
چرا خداوند در این آیه برای بیان پرشدن قلب نبی اسراییل از محبت گوساله از فعل اشربوا استفاده نموده آیا دلیل خاصی دارد ؟
قالب : لغوی گوینده : مرتضی هادیزاده
منبع : موضوع اصلی : سوره بقره
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : علامه می فرماید:
واشربوا فى قلوبهم العجل ... کلمه (اشربوا) از ماده (اشراب ) است که بمعناى نوشانیدن است ، و مراد از عجل محبت عجل است ، که خود عجل در جاى محبت نشسته ، تا مبالغه را برساند و بفهماند کانه یهودیان از شدت محبتى که بگوساله داشتند خود گوساله را در دل جاى دادند، و بنابراین جمله ((فى قلوبهم )) که جار و مجرور است ، متعلق بهمان کلمه حب تقدیرى خواهد بود، پس در این کلام دو جور استعاره ، و یا یک استعاره و یک مجاز بکار رفته است (یکى گذاشتن عجل بجاى محبت بعجل و یکى نسبت نوشانیدن محبت با اینکه محبت نوشیدنى نیست ).
  سوره بقرة آیه 82 - جاودان بودن زندگی در بهشت
خداوند در این مشخصات افرادی را که جاودان در بهشت هستند را ذکر نموده است آیا ذکر (وهم فیها خالدون ) فقط برایتاکید است یا می توان اینگونه برداشت کرد که بهشت نیز مانند جهنم زمان دارد و عده ای هستند که جاودان در آن داخل نمی شوند ؟
قالب : اعتقادی گوینده : مرتضی هادیزاده
منبع : موضوع اصلی : سوره بقره
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : خالد یعنی جاودانه چه در مورد بهشت باشد و چه در مورد جهنم. از کجای خالد معنای زمانی بردشت می شود؟
  سوره بقرة آیه 78 - معنی کلمه امی
آیا معنی کلمه امی برخواسته از امت و یا فرد مردمی نیست ؟
قالب : اعتقادی گوینده : مرتضی هادیزاده
منبع : موضوع اصلی : سوره بقره
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : خیر. امی یعنی درس نخوانده. منسوب به ام است نه امت
2) احمدی فقیه : سلام و درود
سؤال بسیار بجایی کرده اند. جا دارد در این زمینه بررسی های بیشتری انجام شود. پاسخ داور محترم کافی نیست. یکی از موارد آن این است که به صورت رسمی و عامی گفته می شود «درس نخوانده» که متاسفانه اشتباه و خبط است.
البته یکی از معانی و تعابیر آن نیز به «ام» بر می گردد و البته تعبیری دیگری از آن به برخواسته از امت است.
و نیز به اصالت و پاکی و فطری و الاهی بودن پیامبر بر می گردد.
در زمان پیامبر دو گروه اهل کتاب و اهل غیر کتاب داشته ایم که تعبیری از «الامی» به گروه اهل غیر کتاب باز می گردد.
متاسفانه در اکثر ترجمه هایی که به «درس ناخوانده» اشاره کرده اند، ترجمه مناسبی نمی باشد.
التماس دعا.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>