لیست سوال های مرضيه علمدار .ب
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره مائدة آیه 3 - مستقل نبودن آیه ی ولایت و اکمال دین
جرا اکمال دین و تاکید بر امر امامت وولایت بین دو بخش قرار گرفته که در خصوص حلال و حرام دامها و حیوانات صحبت می کند؟ چرا خود به شکل مستقل مطرح نشده ( با توجه با اهمیت امر ولایت در اسلام.)
قالب : اعتقادی گوینده : مرضیه علمدار .ب
منبع : موضوع اصلی : احکام
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : شاید کی از دلایل آن این باشد که بهانه را برای حدف آیات قرآن از مخالفین بگیرد.
2) ابدی : مهمترین دلیل معجزه بودن قران عدم تغییر و تحریف انست نمی توانستند حذف کنند خداوند حافظ کلام خویش است لطفا دلیل دیگری بیاورید
3) محمدی : شاید به خاطر این است که اولا خداوند می خواهد به مسلمانان بفهماند من که حلال و حرام دامها و حیوانات را هم برایتان بیان می کنم چطور ممکن است امامت و ولایت را فرو گذارم ///// و ثانیا همانطور که مرده و خون و خوک و ...... برای شما حرام است چطور ممکن است پیروی و اطاعت از پلیدان بوزینه باز و حرام خوار بر شما مباح باشد و همانگونه که باید از طیبات خوراک جسم خود را تهیه کنید قطعا خوراک روح خود را نیز باید از طیبین و اطهار فرا گیرید و اطاعت اطهار را بنمایید و الله اعلم//////
4) نظری : با سلام به نظرم خود این چیدن موضوع در میان یک موضوع دیگر نوعی برجسته کردن موضوع و توجه دادن به آن است تا اینکه به روال معمول در آیه ای مستقل و در کنار موضوعات مرتبط مطرح گردد.
  سوره نساء آیه 163 - کتاب زبور
آیا کتاب زبور در این زمان موجود است یا از بین رفته؟
قالب : اجتماعی گوینده : مرضیه علمدار .ب
منبع : - موضوع اصلی : داستان حضرت داوود (علیه‌السلام)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : نه وجود دارد: با نام مزامیر داوود
  سوره نساء آیه 138 - معنای بشارت؟
بشارت به عذاب الهی چه معنایی دارد ؟ آیا جنبه ی سخره گرفتن منافقان را میرساند یا معنایی وسیعتر را شامل میشود»
قالب : لغوی گوینده : مرضیه علمدار .ب
منبع : موضوع اصلی : گمراهی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : هم می تواند به معنای مسخره کردن انها باشد و هم می تواند به معنای عام بشارت باشد یعنی خبری که اثرش در چهره ظاهر شود
  سوره نساء آیه 41 - تفاوت در سنجس اعمال امتهای مختلف؟
/آیا مضمون آیه این است که هر امتی بر اساس میزان و شاهدان
(پیامبر) همان امت مورد سنجش قرار میگیرند؟ یعنی میان بررسی اعمال امتها تفاوت وجود دارد؟
قالب : تفسیری گوینده : مرضیه علمدار .ب
منبع : موضوع اصلی : میزان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : شاهدان و گواهان متفاوت هستند. افراد نیز بر اسسا شریعت های خودشان محاسبه می شوند