فرزانه حسن ابادی
[ همه نکته ها ] نکته های فرزانه حسن ابادي (1 مورد)
  سوره توبة آیه 28 - مسجدالحرام و ورود مشرکان به ان
یکى از فرمان‏هاى چهارگانه‏اى که حضرت على‏علیه السلام در حج سال نهم هجرى به مشرکان ابلاغ کرد این بود که از سال آینده، حقّ ورود به مسجدالحرام را ندارند ودرمورد این نجس بودن میان فقها گفتوگوست راغب در کتاب مفردات در این مورد میفرماید نجاست و نجس به معنی هر گونه پلیدی است وان به دو نوع است یک نوع پلیدی حسی و دیگری باطنی. طبرسی در مجمع البیان می فرمایید هرچیز که طبع انسان از ان متنفر است نجس است
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های فرزانه حسن ابادي (2 مورد)
  سوره توبة آیه 56 - نمونه
نشانه دیگر منافقان ترسیم شده انها به خدا سوگند یاد میکنند که از شما هستند«وَ یَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْکُمْ »در حالیکه نه از شمایند نه در چیزی باشما موافقند بلکه انها گروهی اند که فوق العاده میترسند«وَ ما هُمْ مِنْکُمْ وَ لکِنَّهُمْ قَوْمٌ یَفْرَقُونَ»واز شدت ترس کفر را پنهان کرده واظهار ایمان میکنند مبادا گرفتار شوند.
«یفرقون »از ماده «فرق»به معنای شدت خوف وترس است.راغب در کتاب مفردات میگویید:این ماده در اصل به معنی تفرق وپراکندگی است گویی انچنان میترسند که میخواهد قلبشان از هم متفرق ومتلاشی شود در واقع چون تکیه گاهی در باطن ندارند همواره گرفتار ترس و وحشتی عظیمند به همین دلیل انچه در باطن دارند را اظهار نمیکنند و چون از خدانمیترسند از همه چیز میتر سنددر حالیکه مومنان راستین دارای شهامتی خاص و ارامش در سایه ایمانند.
  سوره توبة آیه 55 - نمونه
در این ایه روی سخن به پیامبر است و میفرمایید فزونی مال و اولاد انها نباید تو را در شگفتی فرو برد «فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم»و فکر میکنی که اناه با اینکه منافقند چگونه مشمول این همه مواهب الهی اند.چراکه اینها در ظاهر برای انها نعمت است اما در حقیقت خدا میخواهد بدین وسیله انها را در زندگی دنیا معذب کند و به خواطر دلبستگی فوق العاده به این امور در حال کفر وبی ایمانی بمیرند «إِنَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ بِها فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ کافِرُونَ»در واقع انها از دو راه بوسیله این اموال و فرزندان معذب میشوند:1-این افراد معمولا فرزندان ناصالح و اموالی بی برکت دارند که مایه درد ورنجشان در دنیا است شب و روز باید برای فرزندانی که مایه ننگ و ناراحتی اند تلاش کنند و برای حفظ اموالی که از طریق گناه بدست اوردند جان بکنند2-چون به اموال وفرزندان دلبستگی دارند به جهان اخرت و بعداز مرگ ایمان ندارند و چشم پوشی از این اموال وفرزندان برایشان مشکل است تا انجا که ایمانشان را روی انها گذارده وبه بدترین شکل جان میدهند و باکفر از دنیا میروند .
مال وفرزند اگر صالح وپاک باشند موهبت است ومایه رفاه واسایش ودر غیر این صورت مایه رنج است
[ همه لغت ها ] لغت های فرزانه حسن ابادي (20 مورد)
  سوره توبة آیه 108 -
یتطهروا : پاکیزه باشند
  سوره توبة آیه 108 -
یحبون : دوست میدارند
  سوره توبة آیه 108 -
احق : شایسته تر است