مرضیه درویش
[ همه نکته ها ] نکته های مرضيه درويش (1 مورد)
  سوره توبة آیه 118 - آیه 118 سوره توبه
آن سه نفر مرارة بن ربیع و هلال بن امیه و کعب بن مالک بودند که از زحمت جنگ و سختی حال و رنج و تعب و گرما از رفتن به جنگ در تبوک خودداری کردند و بعد در حضور پیغمبر آمدند و عذرخواهی کردند و توبه آنها پذیرفته شد.
[ همه سوال ها ] سوال های مرضيه درويش (3 مورد)
  سوره توبة آیه 118 - آیه 118
معنی "ثُمَّ تابَ عَلَیْهِمْ لِیَتُوبُوا " از لحاظ لغوی چیست؟
  سوره توبة آیه 87 - تاریخ و شان نزول
شان نزول این آیه به چه تاریخی از اسلام بر می گردد و این افراد چه کرده اند که بدین صورت توصیف شده اند که "آنها نمی فهمند" ؟
  سوره توبة آیه 112 - ترجمه و تفسیر
واو در "و بشر المومنین" چه مفهوم خاصی دارد؟
[ همه لغت ها ] لغت های مرضيه درويش (6 مورد)
  سوره یونس آیه 21 -
ضَرَّاءَ : رنج
  سوره توبة آیه 118 - قرآن کریم
بِما رَحُبَتْ : با همه فراخی اش
  سوره توبة آیه 118 -
الثَّلاثَةِ : سه (تن)