بنده خدا بنده خدا
[ همه پیام ها ] پیام های بنده خدا بنده خدا (17 مورد)
  سوره آل عمران آیه 64 - روش تبلیغ
این آیه دلالت دارد بر اینکه در محاجّه کردن و استدلال آوردن با مخالفین، باید در ابتدا به سراغ اصول اصلی مشترک رفت. زیرا اگر مبنای بحث مورد قبول طرفین باشد، به راحتی می توان در ادامه به توافق رسید.
  سوره آل عمران آیه 64 - پذیرش دین
این آیه به صراحت می گوید که پذیرش دین باید از روی اختیار باشد و اجبار در آن اثری ندارد.
مشابه این آیه، آیه 256 سوره بقره است که می فرماید: «لا اکراه فی الدین»
  سوره آل عمران آیه 64 - ریشه دین
این آیه می گوید که ریشه و مغز اصلی تمام ادیان با اختلاف مراتبشان، توحید در خالقیت و ربوبیت بوده است و هدف آنها نیز برقراری این توحید در ذهن ها و اعمال انسان چه بطور فردی و چه اجتماعی بوده است.
[ همه نکته ها ] نکته های بنده خدا بنده خدا (12 مورد)
  سوره ماعون آیه 2 - اثر انکار معاد
آیات قرآن دلالت دارند بر اینکه عدم ایمان به معاد سبب بروز گناهان می شود. در این آیه هم صفت منکران معاد را می گوید که انفاق انجام نمی دهند و این به سبب انکار معاد است.
فای اول آیه دلالت بر تفریع داد یعنی این عدم انفاق به سبب تکذیب دین است.
  سوره قریش آیه 3 - ذکر شدن ربوبیت خداوند در این آیه
در این آیه آمده است که پروردگار این خانه را بپرستید و در آیه بعد صفات آن پروردگار را گفته است که انسان را از گرسنگی می رهاند و به او امنیت می دهد. در این آیه خداوند را با نام ربّ یاد و از الله یادی نکرد. شاید بتوان گفت که دو دلیل دارد:
1- مشرکین بت ها را فقط به خاطر شان ربوبیتشان می پرستیدند و خالق را خداوند می دانستند به همن دلیل در این آیه می گوید که خدا هم خالق است و هم ربوبیت دارد؛ در نتیجه فقط او شایسته عبادت است و بت ها لایق عبادت نیستند.
2- در آیه بعد فقط کسی می تواند آن صفات را داشته باشد که ربّ بوده و درارای شان ربوبیت باشد فلذا باید کلمه ربّ آورده می شود.
  سوره مرسلات آیه 44 - رابطه محسن بودن و تقوا داشتن
در آیه 44 متقین را محسن نامیده است. زیرا اولا تقوا سبب انجام عمل نیک و حسن می شود به عبارت دیگر محسن بودن نتیجه متقی بودن است. ثانیا آیه در مقام بیان پاداش متقین است لذا باید علت شایستگی برای پاداش را بیان کند در نتیجه صفت محسن را بیان کرد.
[ همه سوال ها ] سوال های بنده خدا بنده خدا (2 مورد)
  سوره آل عمران آیه 64 - تطابق اسم خدا با استدلال
معمولا در قرآن کریم اگر بحث از شرک و نفی شرک باشد یا بحث از ربوبیت الهی باشد، اسم ربّ الهی ذکر می شود؛ اما در این سوره در قسمتی که می گوید غیر خداوند اربابی نگیریم چرا لفظ ربّ نیامده؟ چرا الله آمده است که جامع تمام صفات خدایی است؟
  سوره مرسلات آیه 15 - تکرار شدن این آیه
چرا این آیه در این سوره بسیار تکرار شده است؟