لعیا حیدری
گفت و گو با خدا: چون خواستی خدا با تو سخن بگوید قرآن بخوان و هر گاه خواستی تو با خدا سخن بگویی نماز بخوان
[ همه پیام ها ] پیام های لعيا حيدري (2 مورد)
  سوره غاشیة آیه 17 - نگاه کن
نگاه کن ...
به آسمان
به زمین
به کو هها
به شتر
نگاه کن... نگذر و بیندیش
به آسمان که چگونه برافراشته شده است.
به کو هها که چگونه محکم بر زمین کوبیده شده اند.
به شتر که چگونه خلق شده و در خلقت آن منفعت های بسیار است و با این حیوان امورات زندگی می گذرانید.
آیا نمی نگری؟
نگاه کن... و نشانه ها را دریاب.
امروز نشانه شناسی یکی از موضوعات اصلی علم ارتباطات است و به شکلی جدی روی آن مطالعه و بررسی می شود و در دنیای ارتباطات از آن بهره می گیرند.
جهان پر از نشانه است و خداوند تدبر بر این نشانه ها را به بنده خویش گوشزد می کند.
نگاه کن...
  سوره غاشیة آیه 1 - فضیلت تلاوت سوره غاشیه
در حـدیـثـى از پـیـغمبراکرم (ص) مى خوانیم :
هرکس آن را تلاوت کند خداوندحساب او را در قیامت آسان مى کند.

و در حـدیـثـى دیگر از امـام صادق (ع) مى خوانیم :
کسى که مداومت بر قرائت سوره غاشیه در نمازهاى فریضه یا نافله کند خداوند او را تحت پوشش رحمت خود در دنیا و آخرت قرار مى دهد، و در قیامت او را از عذاب آتش امان
مى بخشد.

مسلما این همه ثواب و فضیلت در صورتى عائد مى شود که تلاوت انگیزه اندیشه و عمل گردد.
[ همه نکته ها ] نکته های لعيا حيدري (2 مورد)
  سوره فجر آیه 14 - معنی آیه از نگاه پیامبر
در حدیثى از پیغمبراکرم (ص) مى خوانیم که فرمود: ((روح الامین به من خبرداد در آن هنگام که خـداونـد یـکـتا خلایق را از اولین و آخرین در صحنه قیامت متوقف مى سازد، جهنم را مى آورد، و صـراط را کـه باریکتر از مو و تیزتر از شمشیراست بر آن مى نهد، و بر صراط سه پل قرار دارد، روى پـل اول امانت و درستکارى ورحمت و محبت است و بر پل دوم نماز و بر پل سوم عدل پروردگار جهان !.

و بـه مـردم دستور داده مى شود که از آن بگذرند، آنها که در امانت و رحم کوتاهى کرده اند در پل اول مى مانند و اگر از آن بگذرند چنانچه در نماز کوتاهى کرده باشند، در پل دوم مى مانند، و اگر از آن بـگـذرنـد در پـایـان مسیر در برابر عدل الهى قرار مى گیرند، و این است معنى آیه ان ربک لبالمرصاد)).
  سوره فجر آیه 1 - تاملی بر آیات 1 تا14 سوره فجر
سوره فجر
با سوگند آغاز می کند. قسم به سپیده دم...، قسم به لیالی دهگانه...، قسم به شفع و وتر...، قسم به لیل اذا یسر...
اول: نه یک سوگند، نه دو سوگند، بلکه چهار بار قسم می خورد. کلامی که حق است و تردید در اجرای آن نیست. زمانی که با سوگند همراه می شود کوبنده تر می گردد. اندکی رعشه بر دل می اندازد. خود می فرماید آیا این سوگند ها برای خردمندان کافی نیست؟ وعده ای که پس از اینها قرار است بیان شود چیست؟
می فرماید: ان ربک لبالمرصاد
پروردگار تو در کمینگاه ستمگران است.
نکته؟؟ ستمگران به چه افرادی اشاره دارد؟؟ ویژگی های آنها چیست؟ آیا آنها همانگونه که در آیات قبلی در مورد قوم ثمودو... اشاره شده عذاب می شوند؟؟
دوم:آنچه که مورد سوگند واقع شده چیست و چرا به آن سوگند خورده است؟ بی شک به چیزی مهم سوگند یاد می کند.در این سوره به زمان قسم خورده شده است. بعید نیست که بگوئیم رمز و رازهایی در این زمان ها وجود دارد. به شفع و وتر، ه سپیده دم، به لیالی دهگانه، قسم به لیل اذا یسر...
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند.
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های لعيا حيدري (2 مورد)
  سوره فجر آیه 2 -
و به شبهای دهگانه سوگند !‏
  سوره فجر آیه 1 -
به سپیده‌دم ( صبحگاهان ) سوگند !‏
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های لعيا حيدري (2 مورد)
  سوره ناس آیه 1 - تفسیر نمونه
در ایـن سـوره کـه آخـریـن سوره قرآن مجید است روى سخن را به شخص پیامبر(ص) به عنوان سـرمـشـق و مقتدا و پیشواى مردم کرده ، مى فرماید:
((بگو: پناه مى برم به پروردگار مردم)) (قل اعوذ برب الناس).
((به مالک و حاکم مردم)) (ملک الناس).

((به (خدا و) معبود مردم)) (اله الناس).

قـابـل توجه این که در اینجا روى سه وصف از اوصاف بزرگ خداوند (ربوبیت و مالکیت و الوهیت) تـکیه شده است که همه آنها ارتباط مستقیمى به تربیت انسان ،و نجات او از چنگال وسوسه گران دارد.

البته منظور از پناه بردن به خدا این نیست که انسان تنها با زبان این جمله رابگوید، بلکه باید با فکر و عـقیده و عمل نیز خود را در پناه خدا قرار دهد، از راههاى شیطانى ، برنامه هاى شیطانى ، افکار و تـبـلـیـغـات شـیطانى ، مجالس و محافل شیطانى ،خود را کنار کشد، و در مسیر افکار و تبلیغات رحـمانى جاى دهد، وگرنه انسانى که عملا خود را در معرض طوفان آن وسوسه ها قرار داده ، تنها با خواندن این سوره وگفتن این الفاظ به جائى نمى رسد.

بـا گـفـتـن ((رب الـنـاس)) اعتراف به ربوبیت پروردگار مى کند، و خود را تحت تربیت او قرار مى دهد.

با گفتن ((ملک الناس)) خود را ملک او مى داند، و بنده سر بر فرمانش مى شود.

و با گفتن ((اله الناس)) در طریق عبودیت او گام مى نهد، و از عبادت غیر اوپرهیز مى کند، بدون شـک کـسـى کـه بـه ایـن صـفـات سـه گانه مؤمن باشد، و خود را با هرسه هماهنگ سازد از شر وسوسه گران در امان خواهد بود.

در حقیقت این اوصاف سه گانه سه درس مهم تربیتى و سه وسیله نجات ازشر وسوسه گران است و انسان را در مقابل آنها بیمه مى کند.
  سوره فجر آیه 14 - برگزیده تفسیر نمونه
در این آیـه ، بـه عـنـوان هـشـدار بـه هـمه کسانى که در مسیر آن اقوام طغیانگر گام بـرمـى دارنـد، مى فرماید: ((به یقین پروردگار تو در کمینگاه (ستمگران)است)) و مراقب اعمال بندگان (ان ربک لبالمرصاد).

اشاره به این که گمان نکنید کسى مى تواند از چنگال عذاب الهى بگریزد،همه در قبضه قدرت او هستند و هر وقت اراده کند آنها را مجازات مى نماید.

تعبیر به ((ربک)) (پروردگار تو) اشاره به این است که سنت الهى در مورد اقوام سرکش و ظالم و سـتـمـگـر در امـت تو نیز جارى مى شود و هم تسلى خاطرى است براى پیامبر(ص) و مؤمنان که بـدانـنـد ایـن دشـمنان لجوج کینه توز از چنگال قدرت خدا هرگز فرار نخواهند کرد، و هم اعلام خطرى است به آنها که هرگونه ظلم وستمى را به پیغمبراکرم (ص) و مؤمنان روا مى داشتند، آنها بـایـد بـدانند کسانى که ازآنان قدرتمندتر و نیرومندتر بودند در مقابل یک تندباد، یک طوفان و یا یک جرقه وصیحه آسمانى ، تاب مقاومت نیاوردند، اینها چگونه فکر مى کنند مى توانند با این اعمال خلافشان از عذاب الهى نجات یابند.


و بـه مـردم دستور داده مى شود که از آن بگذرند، آنها که در امانت و رحم کوتاهى کرده اند در پل اول مى مانند و اگر از آن بگذرند چنانچه در نماز کوتاهى کرده باشند، در پل دوم مى مانند، و اگر از آن بـگـذرنـد در پـایـان مسیر در برابر عدل الهى قرار مى گیرند، و این است معنى آیه ان ربک لبالمرصاد)).