آرتین آذری
ای انسان! تو با رنج به سوی پروردگارت رهسپاری؛ پس او را دیدار خواهی کرد...
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های آرتين آذري (80 مورد)
  سوره یوسف آیه 80 - ابوالفضل بهرام پور
پس چون از او نومید شدند، نجواکنان کنار کشیدند. بزرگشان گفت: مگر نمی‌دانید که پدرتان از شما به نام خدا پیمان محکم گرفته است و قبلاً هم در حق یوسف چه تقصیری کرده‌اید؟ پس من هرگز از اینجا قدم برنمی‌دارم تا پدرم به من اجازه دهد یا اینکه خداوند در حق من حکم کند، و او بهترین داوران است.
  سوره یوسف آیه 79 - ابوالفضل بهرام پور
گفت: پناه بر خدا که جز آن‌کس را که کالای خود را نزد وی یافته‌ایم بازداشت کنیم، زیرا در این صورت حتماً ستمکار خواهیم بود.
  سوره یوسف آیه 78 - ابوالفضل بهرام پور
گفتند: ای عزیز! البته او پدری سال‌خورده دارد، پس یکی از ما را به جای او بگیر، که ما تو را واقعاً از نیکوکاران می‌بینیم.