حجت الاسلام سید محمدرضا واحدی
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي (17 مورد)
  سوره نساء آیه 118 -
خدا از رحمت خود دورش ساخت و او گفت: برای گمراهی بندگان تو می‌کوشم و سهم معیّنی از آنان را برای خود انتخاب می‌کنم.
  سوره نساء آیه 117 -
آنچه مشرکان غیر از خدا می‌خوانند، چیزی جز بت‌هایی دخترنما یا شیطانی سرکش نیست.
  سوره نساء آیه 116 -
خداوند هرگز گناه شرک را نمی‌آمرزد، ولی گناهان کمتر از شرک را برای هر که بخواهد و شایستگی‌اش را داشته باشد، می‌آمرزد. و هر کس به خدا شرک ورزد، در بیراهه‌ای افتاده است که فاصله‌ای دور و دراز تا هدایت دارد.