حجت الاسلام سید محمدرضا واحدی
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي (966 مورد)
  سوره انعام آیه 165 - حجه الاسلام سید محمدرضا واحدی
و اوست آنکه شما را جانشین گذشتگان بر زمین قرار داد و برخی از شما را نسبت به برخی دیگر مرتبه‌ای بالاتر داد تا شما را در آنچه از اختلاف درجات عطای‌تان کرده است بیازماید. به راستی که مجازات پروردگار تو به سرعت محقق می‌شود و در عین حال او آمرزنده و مهربان است.   
  سوره انعام آیه 164 - حجه الاسلام سید محمدرضا واحدی
بگو: با آنکه خدا پروردگار همه چیز است، آیا پروردگاری جز او انتخاب کنم؟ هیچ کس عملی نمی‌کند مگر اینکه نتیجه‌اش به خودش بر می‌گردد و هیچ گنه‌کاری بار گناه کس دیگری را بر دوش نمی‌کشد. آنگاه بازگشت همه‌ی شما به سوی پروردگارتان خواهد بود و او شما را از حقیقت آنچه در مورد آن اختلاف نظر داشتید آگاه خواهد کرد.
  سوره انعام آیه 163 - حجه الاسلام سید محمدرضا واحدی
خدایی که شریک ندارد. من به این یگانه پرستی دستور دارم و خودم نخستین مسلمان هستم.