حجت الاسلام سید محمدرضا واحدی
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي (19 مورد)
  سوره نساء آیه 120 -
شیطان به آنها وعده‌های دروغ می‌دهد و به آرزوها سرگرم‌شان می‌سازد و البته وعده‌ای به جز غرور و فریب به آنان نمی‌دهد.
  سوره نساء آیه 119 -
بدون تردید آنها را به گمراهی می‌برم و به آرزوها سرگرم می‌سازم و وادارشان می‌کنم که به بدعت‌ها و خرافات روی آورند و گوش چهارپایان را به نشانه‌ی نذر برای بت‌ها بشکافند و خلقت خدا را دگرگون کنند. هر کس که شیطان را به جای خدا سرپرست خود گیرد، زیانِ آشکاری کرده است. 
  سوره نساء آیه 118 -
خدا از رحمت خود دورش ساخت و او گفت: برای گمراهی بندگان تو می‌کوشم و سهم معیّنی از آنان را برای خود انتخاب می‌کنم.