حجت الاسلام سید محمدرضا واحدی
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي (1403 مورد)
  سوره هود آیه 123 - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
آگاهی از غیب و اسرار نهانِ آسمان‌ها و زمین، تنها از آنِ خداست و همه‌ی کارها به او باز می‌گردد. پس او را بپرست و بر او توکّل کن که او از کارهایی که می‌کنید، هرگز غافل نیست.
  سوره هود آیه 122 - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
و منتظر عاقبت کارتان باشید که ما نیز در انتظاریم.
  سوره هود آیه 121 - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
به آنها که ایمان نمی‌آورند، بگو: هر چه در توان دارید به کار گیرید و هر چه می‌خواهید انجام دهید. ما نیز به وظیفه‌ی خود عمل می‌کنیم.