از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(فاثرن به نقعا):(و گرد و غبار برانگیختند) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر سیدکریمی
‌-‌ فَأَثَرن‌َ بِه‌ِ نَقعاً: ‌در‌ جایگاه‌ دویدن‌ غبار بلند کردند، ‌در‌ اثر دویدن‌ ‌در‌ مسیر گرد و خاک‌ شدید نمودند.

بِه‌ِ: ضمیر ‌به‌ مکان‌ دویدن‌ اسبان‌ ‌بر‌ می‌گردد.

نَقعاً: غبار زیاد، گرد و خاک‌ شدید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر انگلیسی- ابن کثیر
(And raise the dust in clouds the while.) meaning, dust at the place of the battle with the horses. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - سوگند خداوند، به اسبان جنگى که با حرکت سریع خود، در هجوم غافلگیرانه بر دشمنان دین، غبار شدیدى به فضا پراکنده ساختند.

فأثرن به نقعًا

فعل «أثرن»، عطف بر «مغیرات» و بیانگر آثار «اغارة» است; بنابراین قسم در آیه قبل به این وصف نیز مربوط است. ضمیر «به» به «عَدْو» (دویدن) ـ که از «عادیات» انتزاع شده است ـ برمى گردد. «اثارة» (مصدر «أثرن») به معناى منتشر ساختن است. «نقع»; یعنى، غبار منتشر و نکره بودن آن، بر شدّت غبار دلالت دارد.

2 - حرکت مَرکب رزمندگان در راه جهاد، حتى غبار برخاسته از آن، ارزشمند و داراى عظمتى درخور سوگند خداوند است.

فأثرن به نقعًا [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر ص‍ف‍ی‌ ع‍ل‍ی ش‍اه‌
شد روان‌ رزم‌ آزمای‌ صد مصاف‌ ‌با‌ گروهی‌ سوی‌ ارباب‌ خلاف‌

غزوه ذات‌ السلاسل‌ ‌باشد‌ ‌اینکه‌ ‌که‌ بزنجیر آمدند ‌آن‌ مشرکین‌

ره‌ بشب‌ میرفت‌ و پنهان‌ ‌بود‌ روز ‌تا‌ رسید ‌آن‌ شیر حق‌ ‌بر‌ جیش‌ یوز [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر کشاف
( فأثرن به نقعا ) فهیجن بذلک الوقت غبارا . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - تفسیرهدایت
[4] و ‌در‌ هنگام‌ هجوم‌ ناگهانی‌، ‌با‌ سم‌ اسبها غبار ‌در‌ فضا پراکنده‌ می‌شد، و ‌هر‌ چه‌ شدت‌ غبار ‌را‌ افزونتر ‌بود‌، حکایت‌ ‌از‌ شدت‌ بیشتر نبرد می‌کرد.

«فَأَثَرن‌َ بِه‌ِ نَقعاً‌-‌ ‌که‌ ‌بر‌ اثر ‌آن‌ گرد و غبار ‌بر‌ می‌انگیختند.»

شاید نقع‌: غبار غلیظی‌ ‌باشد‌ ‌که‌ زمین‌ ‌را‌ می‌پوشاند، بدان‌ سبب‌ ‌که‌ اصل‌نقع‌‌-‌ چنان‌ ‌که‌ گفته‌اند‌-‌ فرو رفتن‌ ‌در‌ آب‌ ‌ یا ‌ فرو رفتن‌ آب‌ بوده‌ ‌باشد‌، و ‌از‌ همین‌ روی‌ آب‌ راکد ‌را‌ نقیع‌ می‌گویند، زیرا ‌که‌ ‌ یا ‌ آب‌ ‌در‌ زمین‌ فرو می‌رود ‌ یا ‌ شناور ‌در‌ ‌آن‌ فرو می‌رود، و گفته‌اند ‌که‌ غبار ‌را‌ ‌از‌ ‌آن‌ جهت‌ نقیع‌ نامیده‌اند ‌که‌ آدمی‌ ‌در‌ ‌آن‌ غوطه‌ور می‌شود. درباره مرجع‌ ضمیر «‌به‌»، بعضی‌ گفته‌اند ‌که‌ ‌به‌ دشمن‌ باز می‌گردد ‌که‌ وجود ‌آن‌ ‌از‌ عادیات‌ مفهوم‌ می‌شود، و بعضی‌ دیگر مرجع‌ ‌آن‌ ‌را‌ مکانی‌ گرفته‌اند ‌که‌ نبرد ‌در‌ ‌آن‌ صورت‌ می‌گیرد، و آنچه‌ ‌از‌ سیاق‌ مفهوم‌ می‌شود، ‌به‌ گمان‌ ‌من‌ ‌اینکه‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌به‌ «ضبحا» باز می‌گردد چرا ‌که‌ نزدیکتر ‌است‌، و چون‌ چیزی‌ ‌به‌ زمان‌ نسبت‌ داده‌ شود معنی‌ شدت‌ ‌را‌ بهتر می‌رساند، چنان‌ ‌که‌ گفته‌ می‌شود روز نحس‌ ‌ یا ‌ روز سعید، ‌یعنی‌ همه ‌آن‌ نحوست‌ ‌ یا ‌ سعادت‌ ‌است‌.

آری‌، اسبان‌ گردی‌ ‌بر‌ می‌انگیزند ‌که‌ صبح‌ ‌را‌ غبار آلود می‌سازد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » مجمع البیان
و به گونه اى سریع و کوبنده بر بداندیشان مى تازند که با آن یورش، گرد و غبارى غلیظ بر مى انگیزند.

واژه «اثاره» به معنى بر انگیختن و پراکندن آمده، و «اثرته» یعنى او را به هیجان درآوردم و بر انگیختم. در آیه، ضمیر «به» به مکان معلوم بر مى گردد و منظور این است که: و چنان به سرعت بر قرارگاه دشمن مى تازند، که با آن یورش خود به آن جا، گرد و غبارى غلیظ و یا دودى سیاه پدید مى آورند و به هر سو مى پراکنند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » یوسفعلی
6244. The clouds of dust typify the ignorance and confusion in the minds of those who oppose Truth. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبد بائس - تفسیر نمونه
در این آیه به یکى دیگر از ویژگیهاى این مجاهدان و مرکبهاى آنها اشاره کرده مى افزاید: ((آنچنان بر دشمن هجوم سریع مى برند که به سبب آن گرد و غبار را به هر سو پخش کردند)) (فاثرن به نقعا).
یا اینکه بر اثر هجوم شتران حاجیان از مشعر الحرام به سوى منى ، گرد و غبار از هر سو پراکنده مى شود.
((اثرن )) از ماده ((اثاره )) به معنى پراکندن غبار یا دود است ، و گاه به معنى هیجان آوردن نیز به کار رفته است ، همچنین گاه به معنى پخش ‍ شدن امواج صوت در فضا آمده .
((نقع )) (بر وزن نفع ) به معنى غبار است ، و اصل این ماده به معنى فرو رفتن آب یا فرو رفتن در آب است و از آنجا که فرو رفتن در غبار نیز شباهت با آن دارد، این کلمه ، بر آن اطلاق شده ، ((نقیع )) به آب راکد گفته مى شود
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  آسيه افشار - ترجمه المیزان، ج‏20، ص: 590
" فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً" کلمه" اثرن" جمع مؤنث غایب از فعل ماضى و از مصدر" اثاره" است که به معناى انگیختن گرد و غبار و امثال آن است، و کلمه" نقع" به معناى غبار است.
و معناى آیه این است که: سوگند به هجوم کنندگان در صبح، که با اغاره به دشمن و دست و پاچه کردن آنان گرد و غبار برمى‏انگیزند.
بعضى «1» از مفسرین در پاسخ از این اشکال که چرا در این سوره، فعل (أثرن) عطف بر اسم فاعل (مغیرات) شده، با اینکه اسم فاعل صفت است، و فعل عطف به صفت نمى‏شود؟
گفته: هیچ عیبى ندارد، چون اسم فاعل مذکور به معناى فعل است و کانه فرموده:" اقسم باللاتى عدون فاورین فاغرن فاثرن" (سوگند به سوارگانى که نفس‏زنان مى‏دوند، و جرقه از نعل اسبانشان مى‏جهد، پس غارت مى‏برند و غبار مى‏انگیزند). [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.