از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(و تکون الجبال کالعهن المنفوش ):(و کوهها چون پشم رنگارنگ حلاجی شده می گردند)منظور از قارعه و حادثه کوبنده همان قیامت است ، چون دلها را با فزع و هول شدیدو دشمنان خدا را با عذاب سخت ، درهم می کوبد، و منظور از تکرار استفهام ، تعظیم وبزرگ نشان دادن و هول انگیزی در امر قیامت است .در ادامه می فرماید: آن روزیست که مردم مانند ملخهای پراکنده که روی هم ریخته و زمین را فرش کرده اند، در جهات مختلف پخش می شوند وبه سوی منازل ابدی خود(سعادت یا شقاوت ) رهسپار می گردند.بعضی مفسران وجه تشبیه مردم در روز قیامت به ملخ را در این امر دانسته اند که ملخ وقتی جست و خیز می کند، بدون هدف به این سو و آن سو می پرد، مردم هم در قیامت از شدت ترس و فزع چنین حالتی دارند و بی هدف ، یا در جستجوی منازل ابدی خود به هر طرف پراکنده می شوند. و در آن روز کوهها مانند پشم رنگارنگ حلاجی شده می گردند، و در این تشبیه اشاره به این مطلب دارد که کوههایی که رنگهای مختلف دارند با زلزله قیامت متلاشی شده و در فضا پراکنده می شوند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر اثنا عشری‏
وَ تَکُون‌ُ الجِبال‌ُ کَالعِهن‌ِ المَنفُوش‌ِ (5)

وَ تَکُون‌ُ الجِبال‌ُ: و گردد کوه‌ها ‌از‌ هول‌ و وحشت‌ ‌آن‌ روز، کَالعِهن‌ِ المَنفُوش‌ِ: مانند پشم‌ رنگارنگ‌ ‌که‌ زده‌ ‌شده‌ ‌باشد‌ ‌به‌ جهت‌ تفرّق‌ اجزای‌ ‌آن‌ و پراکندگی‌ ‌در‌ هوا.

بیان‌‌-‌ تشبیه‌ جبال‌ «عهن‌» ‌ یا ‌ ‌به‌ جهت‌ ‌آن‌ ‌است‌ ‌که‌ متلوّن‌ و صاحب‌ الوان‌ ‌است‌، ‌ یا ‌ ‌به‌ اعتبار فرط قبول‌ تفرّق‌ ‌آن‌. چه‌ رنگ‌، پشم‌ ‌را‌ سست‌ می‌کند و ‌در‌ زدن‌ زود متفرق‌ و منتشر می‌شود. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر انگلیسی- ابن کثیر
﴿وَتَکُونُ الْجِبَالُ کَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ﴾


(And the mountains will be like wool, carded.) meaning, they will become like carded wool that has began to wear out (fade away) and be torn apart. Mujahid, `Ikrimah, Sa`id bin Jubayr, Al-Hasan, Qatadah, `Ata' Al-Khurasani, Ad-Dahhak and As-Suddi have all said,


﴿کَالْعِهْنِ﴾


(like wool (`Ihn). ) "Woolen.'' Then Allah informs about the results received by those who performed the deeds, and the honor and disgrace they will experience based upon their deeds. He says,

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - کوه ها در قیامت، مانند پشم هاى رنگارنگى خواهند شد که حلاجى شده و از هم باز شده باشد.

و تکون الجبال کالعهن المنفوش

«عهن»، به معناى پشمى است که با رنگ هاى گوناگون رنگ آمیزى شده باشد. برخى گفته اند: به هر پشمى «عِهْن» گفته مى شود. «نَقْش»; یعنى، بازکردن و کشیدن پشم تا آن جا که اجزاى آن از هم بگسلد. (لسان العرب)

2 - کوبندگى حوادث قیامت، تمام کوه ها را متلاشى کرده، ذرّات رنگارنگ آنها را درهم خواهد آمیخت.

ما القارعة . یوم ... تکون الجبال کالعهن المنفوش

3 - کره زمین، عرصه برپایى قیامت

یوم ... و تکون الجبال

4 - اجزاى تشکیل دهنده کوه ها، داراى رنگ هاى گوناگون است.

و تکون الجبال کالعهن المنفوش
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر منهج الصادقین
(5)‌-‌ وَ تَکُون‌ُ الجِبال‌ُ و گردد کوه‌ها ‌از‌ هول‌ ‌آن‌ روز کَالعِهن‌ِ المَنفُوش‌ِ مانند پشم‌ رنگارنگ‌ ‌که‌ زده‌ ‌شده‌ بجهت‌ تفرق‌ اجزای‌ ‌آن‌ و تطایر ‌در‌ هوا تشبیه‌ جبال‌ بعهن‌ ‌ یا ‌ بجهت‌ آنست‌ ‌که‌ متلون‌ و ذات‌ الوان‌ ‌است‌ و ‌ یا ‌ باعتبار فرط قبول‌ تفرق‌ ‌آن‌ چه‌ رنگ‌ پشم‌ ‌را‌ سست‌ میکند و ‌در‌ زدن‌ زود متفرق‌ و منتشر میشود، و میان‌ مبثوث‌ و منقوش‌ صنعت‌ موازنه‌ ‌است‌، [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر کشاف
وشبه الجبال بالعهن وهو الصوف المصبغ ألوانا ، لأنها ألوان ، وبالمنفوش منه ، لتفرق أجزائها . وقرأ ابن مسعود : کالصوف . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سعيده اکبري نژاد - تفسیر المیزان
کلمه" عهن" به معناى پشمى است که رنگهاى مختلف داشته باشد، و کلمه" منفوش" از مصدر" نفش" است، که به معناى شیت کردن پشم است یا با دست و یا با کمانچه حلاجى، و یا با چیز دیگر. پس" عهن منفوش" به معناى پشم شیث شده‏اى است که داراى رنگهاى مختلف باشد، و این تشبیه اشاره دارد به اینکه در آن روز کوه‏ها که رنگهاى مختلف دارند با زلزله قیامت متلاشى، و چون پشم حلاجى شده مى‏گردند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيد مصطفي فاطمي کيا - تفسیر نمونه
و تکون الجبال کالعهن المنفوش: و کوه ها مانند پشم رنگین حلاجی شده خواهد بود.

"عهن" به معنی پشم رنگ شده است. و "منفوش" از ماده " نفش" به معنی گستردن پشم است که معمولا به وسیله ابزار مخصوص حلاجی و زدن پشم انجام می گیرد. طبق آیات مختلف قرآن، کوه ها در آستانه قیامت نخست به حرکت در می آیند بعد در هم کوبیده و متلاشی می گردند و سرانجام به صورت غباری در آسمان در می آیند که در آیه مورد بحث آن را تشبیه به پشم های رنگین حلاجی شده کرده است باز از عوامل ناخشنودی خالی نیست تنها زندگی آخرت است که سراسر رضایت و خشنودی و آرامش و امنیت و مایه جمعیت خاطر می باشد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » عصر انتظار
«وَ تَکُونُ الْجِبالُ کَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ» قارعه/۵ کوهها مثل پشم زده شده رنگی‌اند چون بعضی کوهها سیاه است چنان زده می‌شود مثل پشم سیاه بعضی کوهها که سرخ‌اند مثل پشم سرخ کوههای سفید مثل پشم سفید می‌شوند لابد اینطوری است من فکر می‌کنم رنگی بخاطر رنگ کوه باشد روز قیامت کوهها متلاشی می‌شود نرم می‌شود مثل «کَالْعِهْنِ» پشم «الْمَنْفُوشِ» زده شد [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - تفسیرهدایت
[5] بیشتر آنچه‌ ‌در‌ دنیا ‌است‌ و ‌هم‌ و خیال‌ ‌است‌، و ‌در‌ سرای‌ دیگر و ‌هم‌ متلاشی‌ می‌شود، بلکه‌ ‌حتی‌ حقایق‌ دنیا نیز ‌بر‌ چنین‌ صورتی‌ ‌در‌ می‌آید، و چنان‌ ‌است‌ ‌که‌ کوه‌هایی‌ ‌که‌ ‌آنها‌ ‌را‌ ثابت‌ تصور می‌کنیم‌ همچون‌ پشم‌ زده‌ و پراکنده‌ ‌شده‌ ‌به‌ نظر می‌رسند ‌که‌ باد ‌آنها‌ ‌را‌ ‌به‌ حرکت‌ ‌در‌ می‌آورد.

«وَ تَکُون‌ُ الجِبال‌ُ کَالعِهن‌ِ المَنفُوش‌ِ‌-‌ و کوه‌ها همچون‌ پشم‌ زده‌ و الیاف‌ ‌آن‌ ‌از‌ ‌هم‌ جدا ‌شده‌ ‌است‌.»

و معلوم‌ می‌شود ‌که‌ کوه‌ها حالات‌ گوناگونی‌ پیدا خواهد کرد ‌که‌ سیاق‌ یکی‌ ‌از‌ ‌آنها‌ ‌را‌ ‌به‌ یاد ‌ما می‌آورد ‌که‌ ‌در‌ آیات‌ مشابه‌ ذکر ‌آن‌ گذشت‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » مجمع البیان
آن گاه در ترسیم وصف دیگرى از آن روز بزرگ و هراس انگیز مى فرماید:

وَ تَکُونُ الْجِبالُ کَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ

و کوه ها بسان پشم زده شده رنگین مى شوند.

به بیان روشن تر در آن روز کوه ها از جاى خود کنده شده و به حرکت در مى آیند، و به گونه اى روان مى گردند که به تدریج از هم فرو مى پاشند و به صورت گرد و غبارى در مى آیند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » یوسفعلی
6253. Cf. n. 5682 to 70:9. The mountains are solid things, which seem as if nothing could move them. But in that tremendous cataclysm they will be scattered about like flakes of teased or carded wool. This is a metaphor to show that what we consider very substantial in this life will be as an airy nothing in the spiritual world. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مسعود ورزيده - تفسیرالمیزان
" عهن" (بر وزن ذهن) به معنى پشم رنگ شده است.
و" منفوش" از ماده" نفش" (بر وزن نقش) به معنى گستردن پشم است که معمولا به وسیله ابزار مخصوص حلاجى و زدن پشم انجام مى‏گیرد.
سابقا گفته‏ایم که طبق آیات مختلف قرآن کوهها در آستانه قیامت نخست به حرکت درمى‏آیند بعد درهم کوبیده و متلاشى مى‏گردند و سرانجام به صورت غبارى در آسمان درمى‏آیند که در آیه مورد بحث آن را تشبیه به پشمهاى رنگین حلاجى شده کرده است ، پشمهائى که همراه تندباد حرکت کنند و تنها رنگى از آنها نمایان باشد ، و این آخرین مرحله متلاشى شدن کوهها است این تعبیر ممکن است اشاره به رنگهاى مختلف کوهها نیز باشد ، چرا که کوههاى روى زمین هر کدام رنگ خاصى دارند به هر حال این جمله گواه بر آن است که آیات فوق از مراحل نخستین قیامت یعنى مرحله ویرانى و پایان جهان سخن مى‏گوید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  آسيه افشار - تفسیر آسان، ج‏18، ص: 359
وَ تَکُونُ الْجِبالُ کَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ‏
کلمه عهن به معناى پشم الوان و رنگارنگ است. کلمه منفوش به معناى حلاجى شده مى‏باشد. و ... پس معنى آیه چنین مى‏شود: آن روزى که کوه‏ها با آن الوان مختلفى که دارند بعلت زلزله و لرزه روز قیامت که دچار زمین میگردد نظیر پشم حلاجى شده خواهند بود (هنگامى که کوه‏ها با این عظمتى که دارند نظیر پشم حلاجى شده متلاشى شوند، پس حال انسان ضعیف و ناتوان چگونه خواهد بود!؟ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.