از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(الذی یوسوس فی صدور الناس ):(که در دل مردم وسوسه می کند) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر راهنما

1 - وسوسه گران، افکار پلید را در سینه هاى مردم جاى داده، آنان را از درون به سمت اهداف خود تحریک مى کنند.

الذى یوسوس فى صدور الناس

2 - لزوم پرهیز از دل سپردن به وسوسه هاى شیطانى و دقت در افکار و اندیشه هاى گرفته شده از دیگران

الذى یوسوس فى صدور الناس

«صدر» ـ که جاى گاه قلب است ـ کنایه از ابزار شناختى است که خداوند، براى روح قرار داده است تا آموخته هاى خود را از دیگران، از این راه فراگرفته، دانسته هاى خود را در آن نگه دارى کند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر مجمع البیان
آیه بعد تفسیر آیه پیش و بیان وصف آن وسوسه گر است که مى فرماید:

الَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ

همان کسى که در ژرفاى سینه هاى مردم، به گونه اى آهسته و نهان وسوسه مى کند و افکار نامطلوب و اندیشه هاى ناروا را مى پراکند و مى نشاند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر کشاف
ویبتدئ ( الذی یوسوس ) علی أحد هذین الوجهین . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » محمد حسینی همدانی
الَّذِی‌ یُوَسوِس‌ُ فِی‌ صُدُورِ النّاس‌ِ:

تفسیر کلمه‌ الخناس‌ ‌است‌ و لازم‌ ذاتی‌ و اثر وجودی‌ پلید شیطان‌ آنستکه‌ بطور دایم‌ ‌با‌ خاطرات‌ بشر رابطه‌ دارد و ‌او‌ ‌را‌ بسوی‌ تمایلات‌ نفسانی‌ تشویق‌ وترغیب‌ می‌نماید و مراد ‌از‌ صدر روح‌ و قلب‌ انسان‌ ‌است‌ ‌به‌ تناسب‌ اینکه‌ یگانه‌ عضو حساس‌ ‌که‌ روح‌ تعلقی‌ ‌که‌ قوام‌ ‌آن‌ بتعلق‌ و تدبیر و اداره‌ قلب‌ صنوبری‌ ‌است‌ و ‌آن‌ عضو حساس‌ و مادی‌ ‌در‌ سینه‌ و صدر انسان‌ جای‌ دارد و منشأ حرارت‌ و حرکت‌ اعضاء ‌است‌ بدین‌ مناسبت‌ ‌از‌ روح‌ تعلقی‌ تعبیر بصدر می‌شودکه‌ زمام‌ تدبیر ‌را‌ ‌در‌ دست‌ دارد.

شیطان‌ موجود مجرد و نیروی‌ پلید و اخگریست‌ ‌که‌ خرمن‌ سعادت‌ بشر ‌را‌ بآتش‌ می‌کشد و ‌از‌ نظر غرور و مبارزه‌ ‌با‌ ساحت‌ کبریائی‌ ‌از‌ رحمت‌ ‌برای‌ همیشه‌ رانده‌ ‌شده‌ بدین‌ جهت‌ نیروهای‌ مرموزی‌ ‌که‌ ‌در‌ اختیار دارد جز ‌در‌ باره‌ گمراهی‌ افراد بشر بکار نمی‌برد ‌ یا ‌ گوئی‌ جاذبه‌ای‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌با‌ افکار ‌هر‌ یک‌ ‌از‌ افراد بشر بتناسب‌ سنخیت‌ ‌با‌ خاطرات‌ و تمایلات‌ آنان‌ ‌را‌ بسوی‌ ‌خود‌ جلب‌ می‌نماید و بقدر پذیرش‌ ‌بر‌ آنان‌ حکم‌ فرمائی‌ می‌نماید.

خلاصه‌ شیطان‌ نیروی‌ مغناطیسی‌ و جاذبه‌ مرموزی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌با‌ اندیشه‌ و تمایلات‌ مردم‌ ‌که‌ ظهور نیروی‌ شهوت‌ و غرور و خودستائی‌ و غضب‌ ‌آنها‌ ‌است‌ تماس‌ میگیرد ‌از‌ همان‌ طریق‌ آنان‌ ‌را‌ بسوی‌ خطر ترغیب‌ می‌نماید.

نیروی‌ جاذبه‌ و نیرنگ‌ مرموز شیطان‌ نسبت‌ بهر یک‌ ‌از‌ افراد بشر ‌بر‌ حسب‌ ظرفیت‌ و نیروی‌ شهوت‌ و غضب‌ وی‌ ‌در‌ ‌او‌ اثر میگذارد و بتناسب‌ پذیرش‌ وی‌ ‌بر‌ ‌او‌ فرمانروائی‌ می‌نماید.

‌از‌ ‌اینکه‌ مثال‌ استفاده‌ شد ‌که‌ کثرت‌ عددی‌ شیاطین‌ محتمل‌ ‌است‌ بمناسبت‌ انشعابات‌ و اشعه‌ نیروی‌ جاذبه‌ ‌او‌ ‌باشد‌ ‌که‌ جهان‌ بشریت‌ ‌را‌ فرا گرفته‌ و ‌از‌ کشش‌ هیچیک‌ ‌از‌ افراد لحظه‌ای‌ صرف‌ نظر نمی‌کند و جذبه‌ مغناطیسی‌ ‌او‌ ‌با‌ ‌هر‌ یک‌ ‌از‌ افراد خواه‌ ناخواه‌ ‌در‌ ‌هر‌ لحظه‌ برقرار ‌است‌ جز ارواح‌ قدسیه‌ ‌که‌ هرگز ‌بر‌ مرز خاطر نورانی‌ آنان‌ نمیتواند سایه‌ افکند و ‌بر‌ صحنه‌ افکار تابناک‌ آنان‌ لحظه‌ای‌ تیره‌گی‌ پدید آورد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - تفسیرهدایت
[5] و شیطان‌ القاءات‌ گمراه‌ کننده ‌خود‌ ‌را‌ ‌به‌ قلب‌ آدمی‌ می‌ریزد ‌که‌ مرکز عزم‌ و تصمیم‌ گرفتن‌ ‌است‌:

«الَّذِی‌ یُوَسوِس‌ُ فِی‌ صُدُورِ النّاس‌ِ‌-‌ ‌که‌ ‌در‌ سینه‌ها (و قلبهای‌) مردمان‌ وسوسه‌ و ایجاد تردید می‌کند.»

هیچ‌ کس‌ نیست‌، ‌که‌ ‌اگر‌ پیوسته‌ ‌به‌ ‌خدا‌ متمسک‌ نباشد، شیطان‌ وسوسه‌های‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌او‌ القا نکند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » مجمع البیان
الَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ

همان کسى که در ژرفاى سینه هاى مردم، به گونه اى آهسته و نهان وسوسه مى کند و افکار نامطلوب و اندیشه هاى ناروا را مى پراکند و مى نشاند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  صفدر فولادي
الذی یوسوس فی صدور الناس این جمله صفت وسواس خناس است ، و مراد از صدور ناس محل وسوسه شیطان است ، چون شعور و ادراک آدمی به حسب استعمال شایع ، به قلب آدمی نسبت داده می‏شود که در قفسه سینه قرار دارد ، و قرآن هم در این باب فرموده : و لکن تعمی القلوب التی فی الصدور .

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع تفسیر را نیز ذکر فرمایید.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سمانه عباس نژاد - تفسیر المیزان
این جمله صفت (وسواس خناس ) است، و مراد از (صدور ناس ) محل وسوسه شیطان است، چون شعور و ادراک آدمى به حسب استعمال شایع، به قلب آدمى نسبت داده مى شود که در قفسه سینه قرار دارد، و قرآن هم در این باب فرموده : (و لکن تعمى القلوب التى فى الصدور). [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.