از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید پیام ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  نکته 6 - حسنا پوررحيمي
معراج، لغو نیست، بلکه اسرارى قابل توجّه دارد. «سبحان الّذى اسرى‏...» [ نظرات / امتیازها ]
منبع : قالب : تفسیری موضوع اصلی : وحی الهی گوینده : حسنا پوررحیمی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : منبع تفسیر نور است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نکته 7 - حسنا پوررحيمي
معراج، اردوى خصوصى و بازدید علمى پیامبر بود، وگرنه خداوند بى‏مکان است. «سبحان الّذى اسرى‏...» [ نظرات / امتیازها ]
منبع : قالب : تفسیری موضوع اصلی : وحی الهی گوینده : حسنا پوررحیمی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : منبع تفسیر نور است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نکته 8 - حسنا پوررحيمي
عبودیّت، مقدّمه‏ى پرواز است و عروج، بى‏خروج از صفات رذیله، ممکن نیست. «أسرى‏ بعَبده» [ نظرات / امتیازها ]
منبع : قالب : تفسیری موضوع اصلی : توفیق الهی گوینده : حسنا پوررحیمی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : منبع تفسیر نور است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  4 - حسنا پوررحيمي
انسان اگر هم به معراج برود، باز «عبد» است. پس درباره‏ى اولیاى خدا غلوّ نکنیم. «أسرى بعَبده» [ نظرات / امتیازها ]
منبع : قالب : تفسیری موضوع اصلی : راستگویی گوینده : حسنا پوررحیمی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : منبع تفسیر نور است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  5 - حسنا پوررحيمي
عبودیّت، از افتخارات پیامبر و زمینه‏ى دریافت‏هاى الهى اوست. «بعَبده» [ نظرات / امتیازها ]
منبع : قالب : تفسیری موضوع اصلی : موحدین گوینده : حسنا پوررحیمی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : منبع تفسیر نور است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  6 - حسنا پوررحيمي
پیامبرى که امتّش در آینده از فضانوردان نیز خواهند بود، لازم است به معراج و سفر آسمانى رفته باشد. «أسرى‏ بعبده» [ نظرات / امتیازها ]
منبع : قالب : تفسیری موضوع اصلی : پیامبر اعظم (صل‍ی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) گوینده : حسنا پوررحیمی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : منبع تفسیر نور است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  7 - حسنا پوررحيمي
براى قرب به خدا، شب بهترین وقت است. «أسرى... لیلاً» [ نظرات / امتیازها ]
منبع : قالب : تفسیری موضوع اصلی : استرجاع گوینده : حسنا پوررحیمی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : منبع تفسیر نور است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  8 - حسنا پوررحيمي
شب معراج، شب بسیار مهمى است. «لیلاً» نکره آمده است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : قالب : شأن نزول موضوع اصلی : لقاءالله گوینده : حسنا پوررحیمی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : منبع تفسیر نور است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  9 - حسنا پوررحيمي
اگر استعداد وشایستگى باشد، پرواز یکشبه انجام مى‏گیرد.«أسرى‏ بعبده لیلاً» [ نظرات / امتیازها ]
منبع : قالب : تفسیری موضوع اصلی : حبل الله گوینده : حسنا پوررحیمی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : منبع تفسیر نور است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  10 - حسنا پوررحيمي
مسجد، بهترین سکوى پرواز معنوى مؤمن است. «من المسجد» [ نظرات / امتیازها ]
منبع : قالب : اعتقادی موضوع اصلی : مسجد گوینده : حسنا پوررحیمی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : منبع تفسیر نور است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  11 - حسنا پوررحيمي
مسجد باید محور کارهاى ما باشد. «من المسجدالحرام الى المسجدالاقصى‏» [ نظرات / امتیازها ]
منبع : قالب : اعتقادی موضوع اصلی : مسجد گوینده : حسنا پوررحیمی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : منبع تفسیر نور است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  12 - حسنا پوررحيمي
حرکت‏هاى مقدّس، باید از راههاى مقدّس باشد. «أسرى... من المسجد» [ نظرات / امتیازها ]
منبع : قالب : اعتقادی موضوع اصلی : مسجد گوینده : حسنا پوررحیمی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : منبع تفسیر نور است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  اهمیت مسجد - حسنا پوررحيمي
سرسبزى و برکات، باید بر محور مسجد باشد. «المسجد... بارَکنا حَوله» [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور قالب : اعتقادی موضوع اصلی : مسجد گوینده : حسنا پوررحیمی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : منبع تفسیر نور است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فرودگاه فرشتگان - حسنا پوررحيمي
بیت المقدّس و حوالى آن، محلّ نزول برکات آسمانى، مقّر پیامبران و فرودگاه فرشتگان در تاریخ بوده است. «بارکنا حَوله» [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور قالب : تاریخی موضوع اصلی : اسلام گوینده : حسنا پوررحیمی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  علم الهی - حسنا پوررحيمي
ظرفیّت علمى انسان، از دانستنى‏هاى زمین بیشتر و شگفتى‏هاى آسمان نیز از زمین بیشتر است. «أسرى‏... لنُریَه من آیاتنا» [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور قالب : اخلاقی موضوع اصلی : حکمت گوینده : حسنا پوررحیمی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : منبع تفسیر نور است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  شناخت - حسنا پوررحيمي
هدف معراج، کسب معرفت و رشد معنوى بود. «لنُریَه من آیاتنا» [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور قالب : تفسیری موضوع اصلی : معرفت- شناخت گوینده : حسنا پوررحیمی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  محتواى سوره اسراء - سيده منصوره خادم
محتواى این سوره در یک نگاه کوتاه
1- دلائل نبوت مخصوصا قرآن و نیز معراج.
2- بحثهایى مربوط به معاد، مساله کیفر و پاداش و نامه اعمال و نتائج آن.
3- بخشى از تاریخ پر ماجراى بنى اسرائیل که در آغاز سوره و پایان آن آمده است.
4- مساله آزادى اراده و اختیار و اینکه هر گونه عمل نیک و بد، نتیجه‏اش به خود انسان بازگشت مى‏کند.
5- مساله حساب و کتاب در زندگى این جهان که نمونه‏اى است براى جهان دیگر.
6- حق‏شناسى در همه سطوح، مخصوصا درباره خویشاوندان، و بخصوص پدر و مادر.
7- تحریم" اسراف و تبذیر" و" بخل" و" فرزندکشى" و" زنا" و" خوردن مال یتیمان" و" کم‏فروشى" و" تکبر" و" خونریزى".
8- بحثهایى در زمینه توحید و خداشناسى.
9- مبارزه با هر گونه لجاجت در برابر حق و اینکه گناهان میان انسان و مشاهده چهره حق پرده مى‏افکند.
10- شخصیت انسان و فضیلت و برترى او بر مخلوقات دیگر.
11- تاثیر قرآن براى درمان هر گونه بیمارى اخلاقى و اجتماعى.
12- اعجاز قرآن و عدم توانایى مقابله با آن.
13- وسوسه‏هاى شیطان و هشدار به همه مؤمنان به راههاى نفوذ شیطان در انسان.
14- بخشى از تعلیمات مختلف اخلاقى.
15- و سرانجام فرازهایى از تاریخ پیامبران به عنوان درسهاى عبرتى براى همه انسانها و شاهدى براى مسائل بالا.
به هر صورت مجموعه بحثهاى عقیدتى و اخلاقى و اجتماعى در این سوره نسخه کاملى را تشکیل مى‏دهد براى ارتقاء و تکامل بشر در زمینه‏هاى مختلف، و جالب اینکه این سوره با" تسبیح خدا" شروع مى‏شود و با" حمد و تکبیر او" پایان مى‏گیرد، تسبیح نشانه‏اى است براى پاکسازى و پیراستن از هر گونه عیب و نقص، و حمد نشانه‏اى است براى آراستن به صفات فضیلت، و تکبیر رمزى است به پیشرفت و عظمت. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نمونه قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره اسراء گوینده : سیده منصوره خادم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معراج - مهدي صادقي حسن آبادي
1- معراج، لغو نیست، بلکه اسرارى قابل توجّه دارد. «سبحان الّذى اسرى‏...»
2- معراج، اردوى خصوصى و بازدید علمى پیامبر بود، وگرنه خداوند بى‏مکان است. «سبحان الّذى اسرى‏...»
3- عبودیّت، مقدّمه‏ى پرواز است و عروج، بى‏خروج از صفات رذیله، ممکن نیست. «أسرى‏ بعَبده»
4- انسان اگر هم به معراج برود، باز «عبد» است. پس درباره‏ى اولیاى خدا غلوّ نکنیم. «أسرى بعَبده»
5 - عبودیّت، از افتخارات پیامبر و زمینه‏ى دریافت‏هاى الهى اوست. «بعَبده»
6- پیامبرى که امتّش در آینده از فضانوردان نیز خواهند بود، لازم است به معراج و سفر آسمانى رفته باشد. «أسرى‏ بعبده»
7- براى قرب به خدا، شب بهترین وقت است.(21) «أسرى... لیلاً»
8 - شب معراج، شب بسیار مهمى است. «لیلاً» نکره آمده است.
9- اگر استعداد وشایستگى باشد، پرواز یکشبه انجام مى‏گیرد.«أسرى‏ بعبده لیلاً»
10- مسجد، بهترین سکوى پرواز معنوى مؤمن است. «من المسجد»
11- مسجد باید محور کارهاى ما باشد. «من المسجدالحرام الى المسجدالاقصى‏»
12- حرکت‏هاى مقدّس، باید از راههاى مقدّس باشد. «أسرى... من المسجد»
13- سرسبزى و برکات، باید بر محور مسجد باشد. «المسجد... بارَکنا حَوله»
14- بیت المقدّس و حوالى آن، محلّ نزول برکات آسمانى، مقّر پیامبران و فرودگاه فرشتگان در تاریخ بوده است. «بارکنا حَوله»
15- ظرفیّت علمى انسان، از دانستنى‏هاى زمین بیشتر و شگفتى‏هاى آسمان نیز از زمین بیشتر است. «أسرى‏... لنُریَه من آیاتنا»
16- هدف معراج، کسب معرفت و رشد معنوى بود. «لنُریَه من آیاتنا»
17- آیات الهى آن قدر بى‏انتهاست که رسول خدا نیز توان دستیابى به همه‏ى آنها را ندارد. «من آیاتنا»(22)
18- خداوند، به مخالفان هشدار مى‏دهد که آنان را مى‏بیند و سخنانشان را مى‏شنود. «السّمیع البصیر»
21) سُرى‏» به معناى سیر و حرکت شبانه است.
22) در جاى دیگر آمده است: «لقد رأى من آیات ربّه الکبرى‏» نجم، 18. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : حجت الاسلام قرائتی قالب : شأن نزول موضوع اصلی : معراج گوینده : مهدی صادقی حسن آبادی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) صادقی حسن آبادی : احسنتم آموزنده بود
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.