از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » الجدول فی 1 القرآن، ج‏1، ص: 33
(ذا) اسم للإشارة، و الألف من أصل الاسم، و فیه حذف بعض حروفه لأن تصغیره ذیّا، فوزنه فع بفتح فسکون، و ألفه منقلبة عن یاء- کما یقول ابن یعیش- قالوا: أصله ذیّ زنة حیّ، ثم حذفت لام الکلمة فبقی ذی، ساکن الیاء، ثم قلبت الیاء ألفا حتى لا یشابه الأدوات کی، أی. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(الکتاب)، اسم جامد یدل على القرآن الکریم، و الأصل فی اللفظ أخذه من المصدر الکتابة. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(ریب)، مصدر راب یریب باب ضرب، وزنه فعل بفتح فسکون. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(هدى)، مصدر سماعی لفعل (هدى) باب ضرب. و فی الکلمة إعلال بالقلب، أصله هدی بیاء فی آخره، لأنک تقول هدیت، جاءت الیاء متحرّکة بعد فتح قلبت ألفا فأعلّت فی المصدر کما أعلّت فی الفعل. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(المتقین)، اسم فاعل مفرده المتّقى، من فعل اتّقى الخماسیّ، على وزن مضارعه بابدال حرف المضارعة میما مضمومة و کسر ما قبل الآخر.
 توضيح : و فی (المتقین) إعلال بالحذف، حذفت الیاء الأولى بعد الجمع بسبب التقاء الساکنین، وزنه مفتعین. و فی (المتقین) إبدال- کما فی فعله- فالفعل (اتّقى) الذی مجرّده (وقى) قلبت فیه فاء الکلمة- و هی الواو- إلى تاء لمجیئها قبل تاء الافتعال، و هذا مطّرد فی کل من الواو و الیاء إذا جاءتا قبل تاء الافتعال حیث تقلبان تاء فی الأفعال و مشتقاتها. و ما جرى من إبدال فی الفعل جرى فی اسم الفاعل (المتقین). [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حسن حميدي سولا - کتاب تفسیر ادبی قرآن /مولف آقای مهدی اسلامی پناه
هُدىً
مثل عصاً ناقص یایی و مقصور است و مصدر سماعی هی یهدی
متقین
اسم فاعل و جمع مذکر از اتقی یتقی (باب افتعال) و در اصل او تقی بوده است که قاعده ابدال باب افتعال (واو) به (تاء) تبدیل و در (تاء)باب افتعال ادغام شد و اتقی شد . ثلاثی آن وقی یقی ، لفیف مفروق است . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.