از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
33) (کذبت قوم لوط بالنذر): (قوم لوط نیز انذار را تکذیب کردند) [ نظرات / امتیازها ]
34) (انا ارسلنا علیهم حاصبا الا ال لوط نجیناهم بسحر): (و بدرستی ما بادی سنگ آور بر آنها فرستادیم و بجز خاندان لوط که آنها را در سحر نجات دادیم همه راهلاک کردیم ) [ نظرات / امتیازها ]
35) (نعمه من عندنا کذلک نجزی من شکر): (نجات آنها نعمتی از ناحیه ما بودتا همه بدانند که ما بندگان شکرگزار را اینچنین جزا می دهیم ) [ نظرات / امتیازها ]
36) (ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر): (با اینکه لوط آنها را از عذاب ما انذارکرده بود، ولی در جدال خود اصرار می ورزیدند) [ نظرات / امتیازها ]
37) (ولقد راودوه عن ضیفه فطمسنا اعینهم فذوقوا عذابی ونذر): (و نسبت به میهمانان او قصد سوء کردند، ما چشمانشان را کور کردیم و گفتیم : بچشید عذاب وانذار مرا) [ نظرات / امتیازها ]
38) (ولقد صبحهم بکره عذاب مستقر): (سرانجام صبحگاهان عذابی برقرار برآنها نازل شد) [ نظرات / امتیازها ]
39) (فذوقوا عذابی ونذر): (و گفتیم بچشید عذاب و انذار مرا) [ نظرات / امتیازها ]
40) (ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر): (و ما قرآن را برای تذکر آسان کرده ایم ، پس آیا کسی هست که متذکر شود؟)در این آیات به ماجرای قوم لوط می پردازد که چگونه انبیاء را تکذیب کردند و درشرح عذاب آنها می فرماید: ما بادی سنگ آور بر آنها فرستادیم ولیکن لوط وخانواده اش را در هنگام سحر از مهلکه نجات دادیم و نجات ایشان نعمتی از ناحیه مابود، چون آنها نسبت به ما شاکر بودند و جزای شاکران در نزد ما، نجات است .و به تحقیق لوط قومش را انذار نمود و آنها را از شدت عمل ما زنهار داد، ولی آنها بااو و انذارش مجادله کردند و با نهایت بی شرمی نسبت به میهمانان لوط که ملائکه الهی بودند، قصد سوء نمودند و از او خواستند تا آنها را تسلیم ایشان کند، اما ما دیدگان آنهارا محو کردیم ، همانطور که آنها طریقه فطرت را محو و نابود کرده بودند و عذاب ماآنها را در برگرفت و به ایشان گفتیم : بچشید عذاب و انذار مرا. و در هنگام صبحگاه عذاب الهی بر آنها واقع شد و از ایشان دست برنداشت تا هلاکشان نمود. پس بنگرید که عذاب و انذار من چگونه بود؟ و به تحقیق ما قرآن را برای عبرت مردم آسان کرده ایم ،پس آیا عبرت گیرنده ای هست ؟ [ نظرات / امتیازها ]