از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید نکته ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  معنای کلمه «مصیبت»
کلمه «مصیبت» به معناى صفت و حالتى است در انسان که در اثر برخورد به هر حادثه به او دست مى‏دهد، چیزى که هست بیشتر در مورد حوادث ناگوار استعمال مى‏شود، حوادثى که با خود ضرر مى‏آورد. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:‏19 ص: 509 قالب : لغوی موضوع اصلی : مصیبت گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «اذن»
کلمه «اذن» به معناى اعلام رخصت و عدم مانع است، و همواره ملازم با آگهى اذن دهنده نسبت به عملى است که اجازه آن را صادر مى‏کند، و اینکه بعضى (مجمع البیان، ج 10 ص 300) این کلمه را به معناى علم گرفته‏اند صحیح نیست. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:‏19 ص: 509 قالب : لغوی موضوع اصلی : اذن الهی گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  بیان غرض سوره مبارکه تغابن
در این آیات به بیان غرض سوره شروع نموده است، چون آیاتى که گذشت گفتیم همه جنبه مقدمه و زمینه‏چینى را دارد، و غرض سوره وادارى مردم به انفاق در راه خدا، و صبر در برابر مصائبى است که در خلال مجاهدات در راه او مى‏بینند.
و در میان همه این اغراض اول مساله مصیبت‏ها، و صبر در برابر آنها را ذکر فرموده تا ذهن شنونده براى تاثر از سفارشات بعدى به انفاق آماده‏تر و صاف‏تر گردد، و دیگر عذرى باقى نماند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:‏19 ص: 509 قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره تغابن گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  اذن در آیه اذن لفظى یا تشریعی نیست، بلکه اذن تکوینى است
اذن در آیه اذن لفظى نیست، بلکه اذن تکوینى است، که عبارت است از بکار انداختن اسباب، و یا به عبارت دیگر برداشتن موانعى که سر راه سببى از اسباب است، چون اگر آن مانع را بر ندارد سبب نمى‏تواند اقتضاى خود را در مسبب بکار گیرد، مثلا آتش، اقتضاى حرارت و سوزاندن را دارد، و مى‏تواند مثلا پنبه را بسوزاند، ولى به شرطى که رطوبت بین آن و بین پنبه فاصله نباشد، پس برطرف کردن رطوبت از بین پنبه و آتش با علم به اینکه رطوبت مانع است و برطرف کردنش باعث سوختن پنبه است، اذنى است در عمل‏کردن آتش در پنبه و به کرسى نشاندن اقتضایى که در ذات خود دارد، یعنى سوزاندن.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:‏19 ص: 510 قالب : تفسیری موضوع اصلی : اذن الهی گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  منظور از مصائب چیست؟
مصائب عبارت است از حوادثى که آدمى با آن مواجه بشود، و در آدمى آثار سوء و ناخوشایندى بجاى گذارد، و اینکه این گونه حوادث مانند حوادث خوب به اذن خدا مى‏رسد، براى اینکه اذن خداى تعالى تمامى مؤثرها را فرا گرفته، هر اثرى به اذن او از مؤثرش صادر مى‏شود. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:‏19 ص: 511 قالب : تفسیری موضوع اصلی : مصیبت گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  در برابر بعضی از مصائب باید مقامت کرد و صبر جایز نیست
مراد از اذن در این آیه، اذن تشریعى و لفظى یعنى حکم به جواز نیست، بلکه اذنى است تکوینى، پس اصابه مصیبت همواره با اذن خدا واقع مى‏شود، هر چند که این مصیبت ظلمى باشد که از ظالمى به مظلومى برسد، و هر چند که ظلم از نظر تشریع ممنوع است، و شرع به آن اذن نداده است.
و به همین جهت است که بعضى از مصائب را نباید تحمل کرد، و صبر در برابر آنها جائز نیست، بلکه واجب است آدمى در برابرش تا بتواند مقاومت کند، مثل ظلمهایى که به عرض و ناموس آدمى و یا جان آدمى متوجه مى‏شود.

و از اینجا روشن مى‏شود که آن مصائب که قرآن مردم را به صبر در برابرش خوانده، مصائبى نیست که دستور مقاومت در برابرش را داده و از تحمل آن نهى فرموده، بلکه مصائبى است که خود انسان در آن اختیارى ندارد، نظیر مصائب عمومى عالمى، از قبیل مرگ و میرها و بیماریها، و اما مصائبى که اختیار انسانها در آن مدخلیت دارد، از قبیل ظلمهایى که به نحوى با اختیار سر و کار دارد، در صورتى که به عرض و ناموس و جان آدمى متوجه شود، باید به مقدار توانایى در دفع آن کوشید. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:‏19 ص: 511 قالب : تفسیری موضوع اصلی : مصیبت گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  اعتقاد به اینکه خداى تعالى اللَّه یگانه است قلب انسان را آرامش می‌دهد
از ظاهر سیاق بر مى‏آید که جمله «ما أَصابَ مِنْ مُصِیبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ» مى‏خواهد بفرماید: خداى تعالى به حوادثى که براى انسان ناخوش‏آیند و مکروه است، هم علم دارد و هم مشیت، پس هیچ یک از این حوادث به آدمى نمى‏رسد، مگر بعد از علم خدا و مشیت او، پس هیچ سببى از اسباب طبیعى عالمى مستقل در تاثیر نیست، چون هر سببى که فرض کنى جزو نظام خلقت است که غیر از خالقش ربى ندارد، و هیچ حادثه و واقعه‏اى رخ نمى‏دهد مگر به علم و مشیت ربش، آنچه او بخواهد برسد ممکن نیست نرسد، و آنچه او نخواهد برسد ممکن نیست برسد.
و این حقیقتى است که قرآن کریم آن را به لسانى دیگر بیان نموده و فرموده: «ما أَصابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فِی الْأَرْضِ وَ لا فِی أَنْفُسِکُمْ إِلَّا فِی کِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِکَ عَلَى اللَّهِ یَسِیرٌ»(حدید/22).

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:‏19 ص: 511 و 512 قالب : تفسیری موضوع اصلی : آرامش گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  جمله «و خدا به هر چیزی علم دارد» تاکید استثناى گذشته است
جمله «وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْ‏ءٍ عَلِیمٌ» تاکید استثناى گذشته است، ممکن هم هست اشاره باشد به آنچه آیه سوره حدید افاده مى‏کرد، و مى‏فرمود: «ما أَصابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فِی الْأَرْضِ وَ لا فِی أَنْفُسِکُمْ إِلَّا فِی کِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها»(حدید/22). [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:‏19 ص: 512 قالب : تفسیری موضوع اصلی : اسم‌های خداوند گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  انواع مصائب - مرضيه علمدار .ب
مصائب بر دو گونه است : مصائبى که با طبیعت زندگى انسان سرشته شده ,و اراده بشر کمترین تاثیرى در آن ندارد, مانند مرگ و میر و قسمتى از حوادث دردناک طبیعى .
دوم مصائبى که انسان به نحوى در آن نقشى داشته باشد.
قـرآن دربـاره دسته اول مى گوید, همه به اذن خدا روى مى دهد; و درباره قسم دوم مى گوید: به خـاطـر اعمال خودتان دامانتان را مى گیرد
[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : سنت‌های خداوند گوینده : مرضیه علمدار .ب
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شریف : زیبا بود :.... به خـاطـر اعمال خودتان دامانتان را مى گیرد .
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.