مرضیه علمدار .ب
[ همه پیام ها ] پیام های مرضيه علمدار .ب (295 مورد)
  سوره لقمان آیه 12 - حمد او نیاز ماست
خداوند به ذات خود ستوده شده وبی نیاز از ستایش است .حمد وستایش ما قرار گرفتن ما در مسیر طبیعی خلقت است . با پرستش او ما نیز در مسیر صحیح خلقت قرار می گیریم و آمرزیده میشویم. حمد او برای راهیابی ما به مسیر است . حمد او نیاز ماست نه او
  سوره مائدة آیه 51 - -
دوستى به حدى که باعث کشش روحى بین مسلمین و اهل کتاب شود و در نتیجه اخلاق اهل کتاب در بین مسلمین راه یابد چون چنین دوستى سرانجام سیره دینى جامعه مسلمان را که اساس آن پیروى از حق و سعادت انسانها است ، دگرگون ساخته ، سیره کفر در بین آنان جریان مى یابد که اساسش پیروى از هواى نفس و پرستش شیطان و خروج از راه فطرى زندگى است
  سوره کهف آیه 54 - در امر تربیت تنوع روش و شیوه لازم است
در امر تربیت وهدایت تنها از یک روش نباید استفاده کرد .همانگونه که در این آیه شریفه اشاره به استفاده از هر گونه مثلی شده ، در هدایت و تربیت شیوه ها و ابزارهای متفاوت را باید به کار بست
[ همه نکته ها ] نکته های مرضيه علمدار .ب (676 مورد)
  سوره فتح آیه 7 - مفهوم جند
کلمه جند به معنای جمع انبوهی از مردم است که غرضی واحد آنان را دور هم جمع کرده باشد و به همین جهت به لشکری که میخواهند یک ماموریت انجام دهند جند گفته میشود
  سوره زمر آیه 6 - خلقت یکسان زن ومرد
در این آیه به صراحت به خلقت یکسان زن ومرد اشاره شده و این استدلال خرافی که آفرینش زن را پست تر از آفرینش مرد تلقی می کند در قرآن جایگاهی ندارد واز آیین بهود برگرفته شده
  سوره تغابن آیه 11 - انواع مصائب
مصائب بر دو گونه است : مصائبى که با طبیعت زندگى انسان سرشته شده ,و اراده بشر کمترین تاثیرى در آن ندارد, مانند مرگ و میر و قسمتى از حوادث دردناک طبیعى .
دوم مصائبى که انسان به نحوى در آن نقشى داشته باشد.
قـرآن دربـاره دسته اول مى گوید, همه به اذن خدا روى مى دهد; و درباره قسم دوم مى گوید: به خـاطـر اعمال خودتان دامانتان را مى گیرد
[ همه سوال ها ] سوال های مرضيه علمدار .ب (4 مورد)
  سوره مائدة آیه 3 - مستقل نبودن آیه ی ولایت و اکمال دین
جرا اکمال دین و تاکید بر امر امامت وولایت بین دو بخش قرار گرفته که در خصوص حلال و حرام دامها و حیوانات صحبت می کند؟ چرا خود به شکل مستقل مطرح نشده ( با توجه با اهمیت امر ولایت در اسلام.)
  سوره نساء آیه 163 - کتاب زبور
آیا کتاب زبور در این زمان موجود است یا از بین رفته؟
  سوره نساء آیه 138 - معنای بشارت؟
بشارت به عذاب الهی چه معنایی دارد ؟ آیا جنبه ی سخره گرفتن منافقان را میرساند یا معنایی وسیعتر را شامل میشود»
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های مرضيه علمدار .ب (5749 مورد)
  سوره یس آیه 28 -
پس از [شهادت] وى هیچ سپاهى از آسمان بر قومش فرود نیاوردیم و [پیش از این هم] فروفرستنده نبودیم
  سوره زمر آیه 8 - خرمشاهی
و چون به انسان آسیبى رسد پروردگارش را در حالى که به سوى او بازگشت‏کننده است مى‏خواند سپس چون او را از جانب خود نعمتى عطا کند آن [مصیبتى] را که در رفع آن پیشتر به درگاه او دعا مى‏کرد فراموش مى‏نماید و براى خدا همتایانى قرار مى‏دهد تا [خود و دیگران را] از راه او گمراه گرداند بگو به کفرت اندکى برخوردار شو که تو از اهل آتشى
  سوره زمر آیه 7 - خرمشاهی
گر کفر ورزید خدا از شما سخت بى‏نیاز است و براى بندگانش کفران را خوش نمى‏دارد و اگر سپاس دارید آن را براى شما مى‏پسندد و هیچ بردارنده‏اى بار [گناه] دیگرى را برنمى‏دارد آنگاه بازگشت‏شما به سوى پروردگارتان است و شما را به آنچه مى‏کردید خبر خواهد داد که او به راز دلها داناست
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های مرضيه علمدار .ب (307 مورد)
  سوره حاقة آیه 18 - تفسیر نمونه
اى اهل محشر، نامه اعمال مرا بخوانید! در تفسیر آیات گذشته گفته شد که «نفخ صور» دو بار رخ مى‏دهد و چنانکه گفتیم آیات آغاز سوره از نفخه اول خبر مى‏دهد، و آیات بعد از نفخه دوم.
در ادامه همین مطلب در اینجا مى‏فرماید: «در آن روز همگى به پیشگاه خدا عرضه مى‏شوید و چیزى از کارهاى شما پنهان نمى‏ماند» (یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیة).
البته، انسانها و غیر انسانها در این دنیا نیز دائما در محضر خدا هستند، ولى این مطلب در قیامت ظهور و بروز بیشترى دارد.
نه تنها اعمال مخفیانه انسانها که صفات و روحیات و خلقیات و نیتها همه بر ملا مى‏گردد، و این حادثه‏اى است عظیم، و به گفته بعضى از مفسران عظیمتر از متلاشى شدن کوهها و شکافتن کرات آسمان! روز رسوائى بزرگ بدکاران و سر بلندى بى‏نظیر مؤمنان
  سوره حاقة آیه 11 - تفسیر نمونه
سر انجام اشاره کوتاهى به سرنوشت قوم نوح و مجازات دردناک آنها کرده، مى‏گوید: «و هنگامى که آب طغیان کرد ما شما را بر کشتى سوار کردیم» (انا لما طغى الماء حملناکم فى الجاریة).
طغیان آب چنین بود که ابرهاى تیره و تار آسمان را پوشانید، و چنان بارانى نازل شد که گوئى سیلاب از آسمان فرو مى‏ریزد، چشمه‏ها نیز از زمین جوشیدن گرفت، و این هر دو آب دست به دست هم دادند، و همه چیز زیر آب فرو رفت، تنها گروهى که نجات یافتند مؤمنانى بودند که همراه نوح سوار بر کشتى شدند.
تعبیر به «حملناکم» (شما را حمل کردیم) کنایه از اسلاف و نیاکان ماست چرا که اگر آنها نجات نیافته بودند ما نیز امروز وجود نداشتیم.
  سوره حاقة آیه 9 - تفسیر نمونه
کجاست گوشهاى شنوا؟
بعد از ذکر گوشه‏اى از سرگذشت قوم عاد و ثمود به سراغ اقوام دیگرى همچون قوم «نوح» و قوم «لوط» مى‏رود تا از زندگى آنها درس عبرت دیگرى به افراد بیدار دل دهد.
مى‏فرماید: «و فرعون و کسانى که پیش از او بودند و همچنین اهل شهرهاى زیر و رو شده [- قوم لوط] مرتکب گناهان بزرگ شدند» (و جاء فرعون و من قبله و المؤتفکات بالخاطئة).
«خاطئة» به معنى خطا است (هر دو معنى مصدرى دارد) و مراد از خطا در اینجا شرک و کفر و ظلم و فساد و انواع گناهان است.
«مؤتفکات» جمع «مؤتفکه» از ماده «أ أتفاک» به معنى انقلاب و زیر و رو شدن است، و در اینجا اشاره به شهرهاى قوم لوط است که با زلزله شدیدى زیر و رو گردید.
منظور از «مَنْ قَبْلَهُ» اقوامى است که قبل از فرعون بودند، مانند قوم «شعیب» و گردنکشانى همچون نمرود.
[ همه اﻋﺮاب ها ] اﻋﺮاب های مرضيه علمدار .ب (49 مورد)
  سوره اعراف آیه 171 - تفسیر کوثر
«والذین» مبتداست و خبر آن «انّالانضیع اجر المصلحین» است و ضمیر رابط به جهت معلوم بودن حذف شد به تقدیر «المصلحین منهم
  سوره اعراف آیه 47 - تفسیر کوثر
«صرفت» فعل مجهول از صَرَف یصرِف.
  سوره اعراف آیه 101 - تفسیر نور
« تِلْکَ الْقُرَیا » : واژه ( تِلْکَ ) می‌تواند مبتدا و ( الْقُرَی ) خبر اوّل ، و جمله ( نَقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ أَنبَآئِهَا ) خبر دوم باشد . یا این که ( تِلْکَ ) مبتدا و ( الْقُرَیا ) بَدَل ، و جمله بعدی خبر بشمار آید