از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
1) سَأَلَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری»
سائِلٌ «فاعل مرفوع یا در محل رفع»
بِعَذابٍ «حرف جر و اسم مجرور»
واقِعٍ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]