از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید پیام ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  آثار مطالعه در هستى
6) مشت نمونه خروار است. مطالعه در هستى، بهترین راه خداشناسى و معادشناسى است. {ألَم نَجْعَل الارْضَ مهاداً...} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 360 قالب : اعتقادی موضوع اصلی : جهان- عالَم گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  فطرت و خداپرستی
6) انسان در دادگاه عقل و وجدان خدا پرست است و مى‏توان از وجدان او درباره قدرت الهى سوال کرد. {ألَم نَجْعَل} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 360 قالب : تفسیری موضوع اصلی : فطرت- سرشت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  آفرینش آسمان‌ها و زمین، نشانه معاد
6) از قدرت خداوند به آفرینش زمین و آسمان و دیگر پدیده‏هاى طبیعى، به قدرت او براى برپایى قیامت، استدلال کنید. {الارْضَ... الجبال... الّیل... النّهار...} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 360 قالب : تفسیری موضوع اصلی : قیامت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  اول طرد باطل سپس استدلال عقاید حقه
6) پس از طرد افکار باطل، بر عقاید حقتان استدلال کنید. {کلاّ سیعلمون... ألَم نَجْعَل} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 360 قالب : تفسیری موضوع اصلی : تبلیغ گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  درس گرفتن از هستی
6) اگر روحیه لجاجت نباشد، انسان از همین زمین و زمان و خواب و خوراک مى‏تواند درس بگیرد. {الارْضَ... الّیل... النّهار...} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 361 قالب : تفسیری موضوع اصلی : جهان- عالَم گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  حکمت الهی دلیل بر معاد
8) قدرت و حکمت الهى در آفرینش ما و هستى، دلیل آن است که ما را با مرگ رها نخواهد کرد. {خلقناکم ازواجاً... نومکم سباتاً... النّهار معاشاً} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 361 قالب : تفسیری موضوع اصلی : اثبات معاد گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  اداره منظم جهان
13) خداوند اداره هستى را بر اساس یک نظام مشخص (نظام سببیّت و علّت و معلول) قرار داده است. (نور و حرارت خورشید همراه با ابر و باران، عامل تولید دانه و گیاه مى‏شود.) {سراجاً وهّاجاً... ماءً سجاجاً لنخرج به حبّاً و نباتاً} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 361 قالب : تفسیری موضوع اصلی : جهان- عالَم گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  آهنگ قرآن
13) قرآن، شعر نیست، امّا از آهنگ و موسیقى خاصّى برخوردار است. {وهّاجاً، ثجّاجاً، نباتاً} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 361 قالب : تفسیری موضوع اصلی : ویژگی های قرآن گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  اسباب طبیعى موجب غفلت‌اند
15) اسباب و وسایل طبیعى، نباید ما را از خداوند غافل کند. {لنخرج به...} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 361 قالب : اخلاقی موضوع اصلی : غفلت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  احیاء زمین به سبب نزول باران، نشانه معاد
15) خداوندى که زمین مرده را با نزول باران به صورت بوستانى پر درخت در مى‏آورد، از زنده کردن مردگان عاجز نیست. {لنخرج به... جنّات الفافاً} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 362 قالب : اعتقادی موضوع اصلی : اثبات معاد گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  بررسی اختلاف نور خورشید و ماه در قرآن - اعظم زارع بيدکي
12) خداوند حکیم دراین آیه کریمه نور خورشید و ماه را از هم جدا کرده است: (هو الّذی جعل الشّمس ضیاءً و القمر نوراً )یونس 5 (او ذاتی است که گردانیده خورشید را روشنی و ماه را نور) اولی را به ضیاء یاد کرده است و دومی را به نور، اگر ما در کتب قاموس عصری بنگریم جواب درست را در تفریق این دو لغت و معانی هر کدام نمیابیم که ضیاء اصل روشنی و نور که برگرفته از روشنی دیگری است، اگر معنای ضیاء را بدانیم، همان روشنی که آنرا حواس بینایی انسان درک میکند و اگر به معنای نور ببینیم آن بر گرفته از نار(آتش) است که روشنی می افشاند. اکثر کتب قاموس میان نور وضیاء فرق نمی گذارند و آن دو رادو لغت دریک معنای مترادف میدانند، ولی خداوند خالق این هستی میان ا ین دو فرق گ
ذاشته است، آیا این امر دلیل علمی دارد؟
دراینجا لازم است بدانیم دربعضی آیات دیگر ، که نور خورشید و ماه را بیان میکند، مثلاً دراین دو آیة ذیل: و جعل القمر فیهنّ نوراً و جعل الشّمس سراجاً ( و گردانیده است ماه را که در آن نور است و گردانیده است خورشید را چراغ )( و بنینا فوقکم سبعاً شداداً، و جعلنا سراجاً و هّاجاً) ( و بنا نمودیم بالای شما هفت ـ فلک ـ سخت و گردانیدیم چراغ روش ).
اینجا خداوند یکبار خورشید را به چراغ تشبیه کرده است و بار دیگر به چراغ روشن که با برق روشن میشود، و ماه : خداوند آنرا به به نور یاد کرده است، اگر ما به علم فیزیک دانشگاهی بنگریم می بینیم که منبع نور به دو قسم تقسیم میشود: منبع مستقیم مثل روشنی خورشید، ستاره ها، چراغ، شمس و غیره… و مصادر غیر مستقیم مثل ماه و سیاره ها. این آخری ها نور خود را از منابع دیگر مثل خورشید میگیرند و دوباره منعکس میسازند، خورشید و چراغ در این ویژگی مشترک اند که هر دو خود مستقیم منبع نور اند، ازاین رو خداوند خورشید را به چراغ روشن تشبیه کرده است ولی ماه دراین ویژگی با خورشید و چراغ مشترک نیست، ازاین رو خداوند در هیچ آیه ی ماه را به چراغ تشبیه نکرده است چون ماه روشنی خود را از خورشید میگیرد و دوباره پخش میکند و دانای با حکمت آنرا نور نامیده است [ نظرات / امتیازها ]
منبع : http://www.ebnesina15.com/quran/fizik/home.html قالب : تفسیری موضوع اصلی : آسمان گوینده : اعظم زارع بیدکی
  آفرینش انسان از دو جنس ضامن بقای نسل او است - اعظم زارع بيدکي
8) و خلقناکم أزواجا یعنی ما شما را جفت جفت از نر و ماده آفریدیم، تا سنت ازدواج و تناسل در بینتان جریان یابد، در نتیجه نوع بشر تا روزی که خدا خواسته باشد باقی بماند.
بعضی گفته‏اند: مراد از ازواج، اشکال است، یعنی ما شما را شکل هم خلق کردیم.
بعضی دیگر گفته‏اند: یعنی ما شما را اصناف مختلف سفید و سیاه و سرخ و زرد خلق کردیم. بعضی دیگر گفته‏اند: معنایش این است که خلقت هر یک نفر از شما از دو منی یعنی منی مرد و منی زن بوده.ولی این وجوه ضعیفند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر المیزان: قالب : تفسیری موضوع اصلی : نسل گوینده : اعظم زارع بیدکی
  حجاب های هفتگانه - اعظم زارع بيدکي
12) خدایی که هفت طبقه آسمان آفرید".در سوره نبأ آیه دوازدهم می‏فرماید:"و بنینا فوقکم سبعاً شداداً؛ بر فرازتان هفت آسمان استوار برافراشته‏ایم".
در روایتی از بحارالانوار، معاذ بن جبل از پیامبر گرامی حدیث مفصّلی را نقل می‏کند که به این شرح است:

معاذ بن جبل گوید:حدیثی را از پیامبر(ص) شنیدم که اگر این حدیث را حفظ کنی، به تو نفع خواهد داد. فرمود:
همانا خدای سبحان قبل از آن که آسمان‏های هفتگانه را خلق کند، هفت فرشته را خلق کرد. سپس در هر آسمانی، ملکی را قرار داد که بر در ورودی این طبقات آسمان‏ها قرار گیرند تا حافظان عمل انسان، عمل او را از صبح تا غروب یادداشت کنند.
سپس حافظان و نگهبانان انسان، عمل او را بالا می‏برند. برای این عمل نوری است همانند نور خورشید، تا این که به آسمان دنیا می‏رسد.
در این جا است که جلوی عمل انسان گرفته می‏شود، که این خود یک حجاب از حجاب‏ها و پرده‏های هفتگانه آسمان‏ها است.
در اینجا به عمل انسان دستور ماندن می‏دهند.
پس اگر صاحب این عمل، دارای گناهی باشد، مثلاً غیبتی کرده باشد، فرشته غیبت مانع ورود این عمل به طبقات و حجاب‏های دیگر آسمان می‏شود و می‏گوید که این را خدای سبحان به من امر فرموده است. ممکن است این عمل به آسمان دوم برسد که در آن جا هم ملکی است که اگر صاحب این عمل با عملش قصد دنیوی داشته است، باز مانع بالا رفتن این عمل به طبقه سوم آسمان می‏شوند، مگر این که این عمل با صدقه و نمازی همراه باشد.
همین طور تا آسمان هفتم، در هر طبقه ملکی است که اگر خدای ناکرده، انسان عجب یا حسد یا بی رحمی و امثال آن را در دنیا داشته باشد، جلوی اعمال گرفته می‏شود.(1)
بنابراین اگر کسی بر تربت امام حسین(ع) از روی اخلاص و ایمان سجده کند، حجاب‏ها و پرده‏های هفتگانه آسمان را کنار می‏زند و عمل خود را به آسمان هفتم و مرتبه قبول خدای سبحان می‏رساند.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : مکتب/ اخلاق و تهذیب نفس/ روایات قالب : تفسیری موضوع اصلی : آسمان گوینده : اعظم زارع بیدکی