از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(و اذا السماء کشطت ):(و روزی که آسمان چون طوماری پیچیده گردد) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر راهنما

1 - آسمان در قیامت برکنده و برچیده خواهد شد.

و إذا السماء کشطت

«کَشْط» (مصدر «کشطت») به معناى برداشتن پوشش از چیزى است; همان گونه که پوست حیوان هنگام سلاّخى از آن برچیده گردد و همان گونه که سقف از جاى کنده مى شود (لسان العرب).

2 - آسمان، همچون سقفى فراگیر و پوسته اى پوشاننده و قابل ازاله است.

و إذا السماء کشطت

3 - آسمان، پوششى که تا قیامت باقى خواهد ماند.

و إذا السماء کشطت
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرهدایت
[11] و ‌به‌ همان‌ گونه‌ ‌که‌ نهفته‌ها و اسرار آدمی‌ آشکار می‌شود، و پرده‌هایی‌ ‌که‌ ‌آنها‌ ‌را‌ پوشانده‌ ‌است‌ فرو می‌افتد، غلاف‌ آسمان‌ نیز ‌از‌ روی‌ ‌آن‌ ‌به‌ گونه‌ای‌ برداشته‌ می‌شود ‌که‌ پوست‌ شتر ‌را‌ ‌از‌ بدن‌ ‌او‌ جدا می‌کنند.

وَ إِذَا السَّماءُ کُشِطَت‌‌-‌ و ‌در‌ ‌آن‌ هنگام‌ ‌که‌ آسمان‌ پوست‌ کنده‌ شود.»

گفتند: کندن‌ و جدا کردن‌ ‌از‌ شدت‌ چسبندگی‌، و کشط شتر ‌یعنی‌ کندن‌ پوست‌ ‌آن‌.

‌در‌ ‌آن‌ روز چه‌ پیش‌ می‌آید! آیا غلاف‌ محیط ‌بر‌ زمین‌ نیز برچیده‌ می‌شود ‌تا‌ ‌هر‌ چه‌ ‌در‌ ‌آن‌ ‌است‌ آشکار شود، چنان‌ ‌که‌ پروردگارمان‌ گفته‌ ‌است‌: یَوم‌َ نَطوِی‌ السَّماءَ کَطَی‌ِّ السِّجِل‌ِّ لِلکُتُب‌ِ،«11» و بنا ‌بر‌ ‌اینکه‌ آسمان‌ سقف‌ مستقیمی‌ ‌است‌ ‌که‌ زمین‌ ‌را‌ حفظ می‌کند، ‌ یا ‌ حجابی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌ما ‌را‌ ‌از‌ ‌آن‌ باز می‌دارد ‌که‌ فرشتگان‌ ‌ یا ‌ فرو افتادن‌ عرش‌ ‌خدا‌ ‌را‌ مشاهده‌ کنیم‌، و ناگهان‌ چشمان‌ مردم‌ جهان‌ اعلی‌ ‌را‌ ‌به‌ همان‌ گونه‌ می‌بیند ‌که‌ جهان‌ اطراف‌ ‌خود‌ ‌را‌!

شاید تفسیر نخستین‌ شایسته‌تر ‌باشد‌، و بعضی‌ تفسیر دوم‌ ‌را‌ پذیرفته‌ وگفته‌اند ‌که‌ معنی‌ ‌آن‌ ‌اینکه‌ ‌است‌ ‌که‌ همه‌ اجرام‌ آسمانی‌ پیچیده‌ می‌شود، ولی‌ تعبیر کردن‌ ‌آن‌ ‌به‌ کشط ‌در‌ ‌اینکه‌ صورت‌ مناسب‌ ‌به‌ نظر نمی‌رسد، و ‌هر‌ چه‌ ‌باشد‌، امنیت‌ جهانی‌ ‌در‌ ‌آن‌ روز هولناک‌ ‌به‌ صورت‌ نهایی‌ پایان‌ می‌پذیرد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  اعظم زارع بيدکي - تفسیر جوامع
و اذا السماء کشطت , آنگاه که آسمان از جاى خود کنده و نابود شود چنان که پوست از بدن حیوان سربریده و پرده از روىچیزی جدا مى شود. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مسعود ورزيده - تفسیر نمونه
: و در آن زمان که پرده از روى آسمان بر گرفته شود ( و اذا السماء کشطت).
کشطت از ماده کشط ( بر وزن کشف ) در اصل چنانکه راغب در مفردات مى‏گوید : به معنى کندن پوست حیوان است ، و بنا به گفته ابن منظور در لسان العرب به معنى بر داشتن پرده از روى چیزى نیز آمده است ، و لذا هنگامى که ابرها پاره شوند و متفرق گردند این تعبیر به کار مى‏رود.
منظور از آن در آیه مورد بحث این است که پرده‏هائى که در این دنیا بر جهان ماده و عالم بالا افکنده شده ، و مانع از آن است که مردم فرشتگان یا بهشت و دوزخ را که درون این جهان است ببینند کنار مى‏رود ، و انسانها حقایق عالم هستى را مى‏بینند ، و همانطور که در آیات بعد مى‏آید دوزخ شعله‏ور ، و بهشت به انسانها نزدیک مى‏گردد .
آرى روز قیامت یوم البروز است ، و حقایق اشیاء در آن روز ظاهرو آشکار مى‏گردد ، و پرده از آسمان برداشته مى‏شود.
مطابق این تفسیر آیه فوق ناظر به حوادث مرحله دوم رستاخیز ، یعنى مرحله باز گشت انسانها به زندگى و حیات نوین است ، آیات قبل و بعد نیز ناظر به همین معنى است ، و اینکه بسیارى از مفسران آن را به معنى درهم پیچیده شدن آسمانها ، و ناظر به حوادث مرحله اول رستاخیز یعنى فناى جهان دانسته‏اند بسیار بعید به نظر مى‏رسد ، زیرا نه موافق معنى ریشه‏اى کشطت مى‏باشد که به معنى پوست کندن و پرده بر گرفتن است ، و نه با نظم آیات قبل و بعد سازگار است . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبد بائس - تفسیر مجمع البیان
و آن‏گاه که آسمان از جا کنده و درهم نوردیده شود.
از دیدگاه برخى منظور این است که: و آن‏گاه که آسمان - بسان پوستى که از تن حیوان به شدت کنده مى‏شود - از جا کنده شده و آن‏گاه در هم پیچیده و نابود مى‏گردد.
امّا از دیدگاه برخى دیگر، آن‏گاه که آسمان - بسان سقفى که از جاى خود کنده شده است، از جاى کنده مى ‏شود.
و به باور پاره‏اى، آن‏گاه که پرده از روى آسمان برگرفته مى‏شود.
واژه «کشط» به معنى برداشتن پرده و روپوش از چیزى است که پوشیده است؛ درست بسان برداشتن پوست از کوهان شتر. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : مغنی از ان پرده نقشی بیار ببین تا چه گفت از درون پرده دار

راه دور نروید همه اطلاعات نزد بشر است منتهی چون ما هر کدام به مسیر های مختلف میرویم در کشف معنی این ایات دچار مشکل میشویم ...
لاجرم چون مختلف افتاد سیر هم روش هرگز نگردد هیچ طیر
معرفت اینجا تفاوت یافته است این یکی محراب و ان بت یافته است
این پرده مانند کاغذ دیواری منقش است که دارای پنج بعد میباشد به همین دلیل زمین و سایر اجرام سماوی در ان شناورند برای بهتر درک کردن این معنی و حالت ان لطفا سری به محل هائی که در انجا فیلم های پنج بعدی نمایش میدهند بزنید .
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.