از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید نکته ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  قرآن - نيره تقي زاده فايند
27) تعالیم قرآن، براى همه مردم است و به زمان، مکان و طایفه اى خاص، محدود نیست.

للعـلمین [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : شیوه ی برداشت از قرآن گوینده : نیره تقی زاده فایند
  هدایتگرى قرآن - نيره تقي زاده فايند
28) قرآن، هدایت گر مردم به راه راست

لمن شاء منکم أن یستقیم [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : انسان گوینده : نیره تقی زاده فایند
  مشیت خدا - نيره تقي زاده فايند
29) ربوبیت خداوند بر انسان ها و سلطه او بر تمام امور آنان، علت مشروط بودن خواسته هاى آنان به خواست خداوند است.

و ما تشاءون إلاّ أن یشاء اللّه ربّ العـلمین [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : ربوبیت گوینده : نیره تقی زاده فایند