از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(و ما خلق الذکر و الانثی ):(و قسم به آن کسی که جنس نر و ماده را خلق کرده ) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر اثنا عشری‏
وَ ما خَلَق‌َ الذَّکَرَ وَ الأُنثی‌ (3)

وَ ما خَلَق‌َ الذَّکَرَ وَ الأُنثی‌: و سوگند ‌به‌ قادر عظیم‌ القدره‌ ‌که‌ بیافرید نر و ماده‌ ‌را‌، ‌یعنی‌ آدم‌ و حوا ‌را‌ ‌که‌ منشأ وجود آدمیانند ‌از‌ ذکور و اناث‌، ‌ یا ‌ جمیع‌ مذکّر و مؤنّث‌ ‌را‌ ‌از‌ انواع‌ حیوانات‌. ‌در‌ روایت‌ آمده‌ ‌که‌ حق‌ سبحانه‌ هیچ‌ ذی‌ روحی‌ نیافرید مگر آنکه‌ مذکر ‌ یا ‌ مونّث‌ ‌است‌ و خنثی‌ مشکل‌. ‌اگر‌ امر نزد ‌ما مشکل‌ ‌است‌، اما نزد سبحانه‌ ‌غیر‌ مشکل‌ ‌است‌، چون‌ ‌او‌ عالم‌ ‌است‌ ‌به‌ ذکور و اناث‌.[‌اینکه‌‌ما «1» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - سوگند خداوند، به آفرینش جنس نر و ماده در مخلوقات

و ما خلق الذکر و الأُنثى

حرف «ما» مصدریه بوده و مفاد آیه شریفه، سوگند به خلقت «مذکر» و «مؤنث» است. این احتمال نیز وجود دارد که «ما» موصول باشد; ولى مصدریه بودن آن ـ که در نتیجه سوگند به مخلوقات خواهد بود; نه خالق ـ با سوگند به «لیل» و «نهار» تناسب بیشترى دارد.

2 - سوگند خداوند، به آفریننده جنس نر و ماده

و ما خلق الذکر و الأُنثى

کلمه «ما» در «ما خلق»، مى تواند موصول و به معناى «من» باشد. در این صورت مراد از آن، ذات بارى تعالى خواهد بود. این کلمه به دلیل ابهام بیشترى که در مفاد آن هست، عظمت مصداق خود را بیشتر مجسم مى کند; زیرا دلالت دارد که آن مصداق، غیر قابل تعریف است.

3 - سوگند خداوند به خویش

و ما خلق الذکر و الأُنثى

4 - آفرینش مرد و زن و جنس نر و ماده در دیگر مخلوقات، کارى بزرگ و نشانه عظمت خداوند است.

و ما خلق الذکر و الأُنثى

تعبیر «و ما خلق» ـ چه سوگند به خالق باشد و چه خلقت ـ بیانگر عظمت هر دو است; زیرا عظمت هر یک، حاکى از عظمت دیگرى است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر مجمع البیان
سپس مى فرماید:

وَ ما خَلَقَ الذَّکَرَ وَ الْأُنْثى

و سوگند به آن قدرت بى همتایى که نر و ماده را آفرید،

به باور گروهى «ما» در آیه به منزله «من» مى باشد و منظور این است که: سوگند به آن کسى که نر و ماده را پدید آورد.

اما به باور«مقاتل» سوگند به آن کسى که زن و مرد را آفرید.

از دیدگاه پاره اى، سوگند به آن کسى که آدم و حوا را پدید آورد، اما به باور پاره اى دیگر منظور هر مردو زن و نر و ماده از جهان انسان و دیگر پدیده هاست. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر منهج الصادقین
(3)‌-‌ وَ ما خَلَق‌َ الذَّکَرَ وَ الأُنثی‌ و سوگند بقادر عظیم‌ القدره‌ ‌که‌ بیافرید نر و ماده‌ ‌را‌ ‌یعنی‌ آدم‌ و حواء ‌را‌ ‌که‌ منشأ وجود آدمیان‌اند ‌از‌ ذکور و اناث‌ ‌ یا ‌ جمیع‌ مذکر و مؤنث‌ ‌را‌ ‌از‌ انواع‌ حیوانات‌ و ‌در‌ روایت‌ آمده‌ ‌که‌ حق‌ سبحانه‌ هیچ‌ ذی‌ روحی‌ نیافرید مگر آنکه‌ مذکر ‌است‌ ‌ یا ‌ مؤنث‌ و خنثی‌ مشکل‌ ‌اگر‌ چه‌ امر ‌او‌ ‌بر‌ ‌ما مشکل‌ ‌است‌ اما نزد ‌او‌ سبحانه‌ ‌غیر‌ مشکل‌ ‌است‌ چه‌ ‌او‌ عالمست‌ بذکورت‌ و ‌ یا ‌ انوثت‌ ‌او‌ و نزد بعضی‌ ما مصدریه‌ ‌است‌ ‌یعنی‌ سوگند بآفریدن‌ مذکر و مؤنث‌ و بجهت‌ معلومیت‌ خالق‌ ‌آن‌ جایز ‌است‌ اضمار اسم‌ اللّه‌ ‌در‌ ‌آن‌ زیرا ‌که‌ بدیهه‌ عقل‌ حاکمست‌ ‌بر‌ ‌آن‌ ‌که‌ هیچ‌ خالقی‌ ‌غیر‌ ‌از‌ ‌او‌ نیست‌ و ‌بر‌ ‌هر‌ تقدیر جواب‌ قسم‌ اینست‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر نمونه
و بعد به سراغ آخرین قسم رفته ، مى فرماید: و سوگند به آن کس ‍ که
جنس مذکر و مؤ نث را آفرید (و ما خلق الذکر و الانثى ). چرا که وجود این دو جنس در عالم انسان و حیوان و نبات و دگرگونیهائى که از لحظه انعقاد نطفه تا هنگام تولد رخ مى دهد، و ویژگیهائى که هر یک از دو جنس به تناسب فعالیتها و برنامه هایشان دارند، و اسرار فراوانى که در مفهوم جنسیت نهفته است ، همه نشانه ها و آیاتى است از جهان بزرگ آفرینش ، که از طریق آن مى توان به عظمت آفریننده آن واقف شد.
تعبیر به ما (چیزى ) در اینجا درباره خداوند کنایه از عظمت فوق - العاده ذات پاک او و ابهامى است که از این نظر در این قسمت حاکم است ، به طورى که او را برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم مى سازد.
بعضى نیز گفته اند ما در اینجا مصدریه است ، و بنابر این معنى جمله چنین مى شود. سوگند به آفرینش مذکر و مؤ نث ولى این احتمال ضعیف به نظر مى رسد.
در حقیقت دو سوگند اول و دوم اشاره به آیات آفاقى است و سوگند سوم اشاره به آیات انفسى . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرآسان
‌-‌ گرچه‌ ‌در‌ مبحث‌ تجزیه‌ و ترکیب‌ گفته‌ شد: لفظ (ما) مصدریه‌ ‌است‌، ولی‌ بعضی‌ ‌از‌ مفسرین‌ آنرا: موصوله‌ گفته‌اند، و معنی‌ چنین‌ میشود: و سوگند ‌به‌ ‌آن‌ خدائی‌ ‌که‌ موجودات‌ نر و ماده‌ ‌را‌ آفریده‌ ‌است‌. اطلاق‌ و عمومیت‌ داشتن‌ ‌اینکه‌ ‌آیه‌ شامل‌ حال‌ ‌هر‌ موجودی‌ ‌که‌ نر و ماده‌ داشته‌ ‌باشد‌ میشود [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرهدایت
[3] کودک‌ دختر، ‌از‌ ‌آن‌ هنگام‌ ‌که‌ ناخنهایش‌ هنوز نرم‌ ‌است‌، چنان‌ دوست‌ دارد ‌که‌ ‌با‌ عروسکها بازی‌ کند و ‌آنها‌ ‌را‌ همچون‌ فرزندان‌ ‌خود‌ بداند، و ‌از‌همان‌ هنگام‌ کودک‌ پسر چنان‌ می‌خواهد ‌که‌ آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌به‌ تصوّر ‌او‌ سلاح‌ ‌است‌ ‌در‌ تصرف‌ داشته‌ ‌باشد‌. چه‌ چیز سبب‌ اختلاف‌ میان‌ مشاعر ‌آن‌ دو ‌شده‌ ‌است‌! همین‌ کودک‌ دختر رشد می‌کند و ‌هر‌ چه‌ بیشتر ‌با‌ ‌آن‌ کودک‌ پسر، ‌از‌ لحاظ زیست‌ شناختی‌ و روانشناختی‌ تمایز پیدا می‌کند. و ‌به‌ همان‌ گونه‌ ‌که‌ دو جنس‌ ‌در‌ انسان‌ ‌از‌ یکدیگر متمایز می‌شود، ‌در‌ دیگر جانوران‌ و گیاهان‌ نیز چنین‌ ‌است‌، منزه‌ ‌است‌ خدایی‌ ‌که‌ جفتها ‌را‌ ‌به‌ صورتی‌ آفرید ‌که‌ یکی‌ ‌از‌ آنان‌ کامل‌ کننده دیگری‌ بوده‌ ‌باشد‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » محمد حسینی همدانی
وَ ما خَلَق‌َ الذَّکَرَ وَ الأُنثی‌:

و نیز سوگند یاد نموده‌ بآفریدگار ‌که‌ ‌از‌ جمله‌ آثار توحید افعالی‌ ‌او‌ خلقت‌ و آفرینش‌ نیروی‌ ذکورت‌ و انوثت‌ ‌است‌ ‌که‌ قوام‌ تناسل‌ و بقاء نوع‌ موجودات‌ نباتات‌ و حیوانات‌ و بشر ‌بر‌ اساس‌ نیروی‌ ذکورت‌ و دیگر نیروی‌ انوثت‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌در‌ اثر آمیزش‌ و آمیختگی‌ دو نیرو بیکدیگر نوع‌ ‌آن‌ بتناوب‌ موجود و باقی‌ میماند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - استاد راهنما
(آیـه3)ـ و بعد به سراغ آخرین قسم رفته , مى فرماید: ((و قسم به آن کس که جنس مذکر و مؤنث را آفرید)) (وما خلق الذکر والا نثى ).چـرا کـه وجـود این دو جنس در عالم ((انسان )) و ((حیوان )) و ((نبات )) و دگرگونیهایى که از لـحـظـه انـعـقـاد نطفه تا هنگام تولد رخ مى دهد, و ویژگیهایى که هریک از دو جنس به تناسب فـعـالیتها و برنامه هایشان دارند, و اسرار فراوانى که در مفهوم زوجیت نهفته است , همه نشانه ها و آیاتى است از جهان بزرگ آفرینش , که از طریق آن مى توان به عظمت آفریننده آن واقف شد.

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مسعود ورزيده - تفسیرالمیزان

و ما خلق الذکر و الانثی این آیه نیز مانند آیه قبلی عطف است بر کلمه لیل ، و کلمه ما در آن موصوله است ، و منظور از آن خدای سبحان است و اگر از خدای تعالی تعبیر کرد به ما - چیزی که ، با اینکه باید تعبیر کرده بود به من - کسی که ، برای آن بود که ابهام‏گویی در اینجا که به عظمت اشعار دارد رعایتش لازم‏تر بود تا رعایت معنای لغوی .
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.