از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  مرضيه اسدي - ابوالفضل بهرامپور
5) عُسْرِ : دشواری [ نظرات / امتیازها ]
5) یُسْر : آسانی،آسایش [ نظرات / امتیازها ]
7) فَانْصَبْ : خود را به رنج انداز،خود را به زحمت بینداز
 توضيح : آرام نگیروآسودگی اختیارمکن [ نظرات / امتیازها ]
7) فَرَغْتَ : فراغت یافتی،بی کارماندی [ نظرات / امتیازها ]
7) إِذا : زمانی که [ نظرات / امتیازها ]
8) اِرغَب : رغبت کن،علاقه نشان بده [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استادخرمدل
5) «فَإِنَّ ...» : بیان علّت و سبب مطالب پیش است. [ نظرات / امتیازها ]
5) «الْعُسْرِ» : سختی. دشواری [ نظرات / امتیازها ]
5) «یُسْراً» : آسایش. آسودگی [ نظرات / امتیازها ]
7) «فَرَغْتَ» : فراغت یافتی. تمام شدی و بیکار ماندی. [ نظرات / امتیازها ]
7) «إنصَبْ»: : رنج ببر
 توضيح : مؤمن باید انسان متحرّک و پویائی باشد و پس از فراغت از وظیفه‌ای، آماده کوشیدن و سختی کشیدن در وظیفه دیگری باشد. چون: ما زنده به آنیم که آرام نگیریم [ نظرات / امتیازها ]
8) «إرْغَبْ» : رغبت کن. علاقه‌مند شو [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر هدایت
7) «فراغ‌» : غم‌ و اندوه‌ ‌
 توضيح : [فرغت‌]: گفته‌اند ‌که‌ «فراغ‌» ‌به‌ معنی‌ غم‌ و اندوه‌ ‌است‌، و ‌به‌ ‌اینکه‌ گفته خدای‌ ‌تعالی‌ استناد کرده‌اند: «وَ أَصبَح‌َ فُؤادُ أُم‌ِّ مُوسی‌ فارِغاً إِن‌ کادَت‌ لَتُبدِی‌ بِه‌ِ» ‌که‌ فارغا ‌به‌ معنی‌ مهموما ‌ یا ‌ محزونا ‌است‌، و بنا ‌بر‌ ‌اینکه‌ معنی‌ ‌آن‌ چنین‌ می‌شود: «‌پس‌ چون‌ اندوهی‌ ‌به‌ تو رسد، ‌برای‌ پروردگارت‌ ‌بر‌ سرپا بایست‌». [ نظرات / امتیازها ]
 » مجمع البیان
7) نْصَبْ : «رنج» و خستگى [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه
5) مع العسر : با هر سختی و دشواری [ نظرات / امتیازها ]
6) یسراً : آسانی [ نظرات / امتیازها ]
7) فرغت : فراغت یافتی ، فارغ شدی [ نظرات / امتیازها ]
7) انصب : بکوش ، خود را به رنج انداز ، بپرداز (به امر دیگری) [ نظرات / امتیازها ]
8) الی ربک : به سوی پروردگارت [ نظرات / امتیازها ]
8) ارغب : توجه کن ، روی آور [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تفسیرنمونه
7) فانصب : تعب و زحمت است
 توضيح :
با توجه به اینکه در آیه شریفه موضوع فراغت معین نشده است و فانصب از ماده نصب ( بر وزن نسب ) به معنى تعب و زحمت است آیه بیانگر یک اصل کلى و فراگیر است ، و هدف آن است که پیامبر را به عنوان یک الگو و سرمشق از اشتغال به استراحت بعد از پایان یک امر مهم باز دارد ، و تلاش مستمر و پى‏گیر را در زندگى به او گوشزد کند.
[ نظرات / امتیازها ]