آرشیو مقالات
[ درج مقاله جدید ] عبارت :
 نويسنده : فاطمه ژیان
 کلید واژه : مصحف، قرآن، على(ع)، ترتیب، نزول، آیات، سور.
 مصحف حضرت على (ع) از آن نظر که نخستین مصحف جامع، نخستین تفسیر مدوّن قرآن و نخستین کتاب در مباحث علوم قرآنى است، اهمیت ویژه اى دارد. بحث درباره محتواى مصحف مزبور در ذیل مسئله تحریف یا عدم تحریف قرآن، و ترتیب آیات و سور آن در ذیل مباحث توقیفى یا اجتهادى بودن ترتیب آیات و سور مطرح مى شود.
مسئله اساسى در مقاله حاضر، طرح نظریات گوناگون درباره ترتیب مصحف امیرمؤمنان (ع) و بررسى دلالت ادلّه مطرح شده از سوى قایلان مغایرت ترتیب این مصحف با ترتیب قرآن در دسترس ماست. هدف اصلى از طرح این مسئله روشن ساختن این مطلب است که اگر ترتیب آن مصحف شریف به درستى و به طور قطع روشن نباشد، هرگز در توقیفى یا اجتهادى بودن ترتیب آیات و سور، نمى توان بر آن تکیه نمود.
مقاله پیش رو روشن خواهد کرد که دلایل مورد استناد از سوى قایلان نزولى بودن ترتیب آن مصحف تام نبوده و دلالت مهم ترین مدرک آنان (روایات و گزارش هاى تاریخى) خالى از صراحت است. روش به کار گرفته شده در این مقاله، مسئله پژوهى و اسنادى ـ تحلیلى است.
 نويسنده : علی روح الهی
 کلید واژه :
 وقتی به تاریخچه آهن و نگهداری از آن در دنیا می-نگریم، مطالعات و تحقیقات بسیار ارزشمند دانشمندان را تا حصول نتیجه در طی سالهای متمادی مطالعه می¬کنیم در می¬یابیم که چگونه قرآن کریم بصورت ساده و روان مطالب را بیان داشته و بشریت نسبت به آن بی توجه و از این بابت زیانهای کلان مستقیم و غیرمستقیم را در طول سالیان دراز تحمل نموده است
 نويسنده : روح الله متوسل
 کلید واژه : ریش تراشی ، پلِ صراط ، بدحجاب ، نماز ، سلمان فارسی
 برای اثبات مهم بودن یک مسئله، نباید مسئله ی مهم دیگه ای رو کم اهمیت نشون داد!
 نويسنده : مرضیه علمدار .ب
 کلید واژه :
 برای مقابله با هجمه فرهنگی و رواج دین گریزی و مبارزه با هجوم توهین به ملیت ایرانی و اسلامی مان چاره ای جز حضور در گروههای فضاهای مجازی نداریم.
 نويسنده : طاهره دوستی
 کلید واژه : شیطان/خدا/جهل
 داستان شیطان و خدا
 نويسنده : البته تهیه کننده و گردآورنده (پرهام کردی)
 کلید واژه : آدم/ازدواج فرزندان/قرآن/قصه قرآنی
 قصه ای قرآنی از کتاب خداوند در باب ازدواج فرزندان حضرت آدم (ع) و آغاز تداوم نسل از ابوالبشر (ع)
 نويسنده : البته تهیه کننده و گردآورنده (پرهام کردی)
 کلید واژه : آدم/آفرینش/قرآن/قصه قرآنی
 قصه ای قرآنی از کتاب خداوند در باب آفرینش حضرت آدم (ع) با اشاره به آیات مربوطه از کلام الله مجید..
 نويسنده : هوشنگ عیدی
 کلید واژه : آیه 54 سوره عنکبوت
 جهنم از همین زندگی دنیا هم کافران را احاطه کرده و فقط برای پس از مرگ ودر آخرت نیست !
 نويسنده : ندا سلیمانی فر
 کلید واژه : تقریب مذاهب؛زمینه ها؛ راهکارها؛ منادیان تقریب؛ سیره امام رضا« ؛ »
 امّت اسلامی - برخلاف دستور و ارشاد الهی- به دلایلی از همان روز نخستِ پس از رحلت پیامبر« صَ» دچار شکاف و انشقاق شد. این امر در طول همه سالیانِ دراز پس از پیامبر، آسیب های بسیاری بر امت اسلام وارد نموده است. هرچند این وضعیت نمی باست به وجود می آمد؛ لکن از نظر دانایان و دلسوزان چاره این کار در نشستن و گریستن و تماشای تداوم آسیب های آن نبود. لذا از همان آغاز امامان از اهل بیت پیامبر«ص» که دلسوزترین افراد به حال امّت بودند در صدد برآمدند تا با تدارک راهکارها و در پیش گرفتن رفتارهایی نه تنها مانع از آسیب های هرچه بیشتر آن شوند بلکه نوعی از وحدت و همزیستی سودمند را در درون امت اسلام شکل دهند. امام رضا« ؛ » از جمله این امامان گرامی است که با بررسی سیرت و صورت زندگی اش به دست می آید که نگاه و نگرش و روشش به جدّ تقریبی و هم گرا بوده و با تذکار اُخوّت ایمانی، گفتگوی سازنده، تأکید بر مشارکت پیروان اهل بیت در مراسم و مناسک عبادی و اجتماعی دیگر هم کیشان، سفارش به برقراری روابط اخلاقی و عاطفی با آنها، ترویج خردورزی و آزاداندیشی و با صیانت از یکپارچگی دینی- حاکمیتی در جامعه اسلامی در صدد تأمین تقریب و همگرایی در میان امت اسلام برآمده است.
 نويسنده : ندا سلیمانی فر
 کلید واژه : قرآن کریم ،ابعاد همتایی ، انسان کامل ، قرآن علمی ، قرآن عینی ، امام رضا (ع).
 همسانی انسان کامل و قرآن کریم تا بدان جاست که آن دو را واجد آثار مشترکی؛ از جمله مظهریت خدای متعال و اسم مهیمن و نور الهی نموده است. از این رو تمایز قرآن و انسان کامل را می توان نسبت به حیثیات و اعتبارات مختلف بررسی نمود ؛ بدین معنا که یکی قرآن علمی، و دیگری قرآن عینی است. نوشتار پیش رو با تأسی از قاعدة روش شناختی «اهل البیت اَدرَی بما فی البیت »، ضمن گزینش و ترجیح روش درون دینی ( آموزه های امام رضا(ع) ) در تبیین ابعاد همتایی قرآن کریم و انسان کامل، از سایر تبیین های معرفتی نیز بهره جسته است.
  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 172
  • >
  • >>